FASTIGHETSFÖRMEDLING

Som fastighetsmäklare är vi specialiserade på jord och skogsfastigheter. Att sälja sin jord och skogsfastighet är troligen en mycket viktig affär för den som säljer. En försäljning av jord och skogsfastighet kräver specialkunskap inom skog, ekonomi, skatter, juridik, marknadsföring, lantmäterifrågor mm. Vi hjälper säljare att lyfta fram hela fastighetens värde vid en försäljning.

VÄRDERING

En korrekt värdering är av betydelse vid olika tillfällen, till exempel vid fastighetsförsäljning, generationsskifte, bankbelåning, köp av fastighet mm. Vid värdering av jord och skogsfastigheter krävs specialkompetens inom delområden så som skog, åker, bostad och ekonomibyggnader mm.

BOKSLUT OCH DEKLARATIONER

Vi hjälper skogsägare och lantbrukare med skatterådgivning, bokslut och deklaration. Ofta upplevs den speciella skogsbeskattningen med skogskonto, skogsavdrag, betalningsplan mm som krånglig av den som inte jobbar dagligen med den typen av frågor. Vi är specialiserade på beskattning inom jord och skog.

GENERATIONSSKIFTEN

Ett generationsskifte handlar inte bara om skatter och juridik. Ett generationsskifte handlar även om planering och kanske någon att prata med om de beslut en överlåtare och övertagare står inför. Som överlåtare och övertagare ställs man inför frågor så som överlåtelseform, skydd av barn, rättvisa mot syskon, pris på fastigheten mm.