Såld

 • Nordanstig-Gnarp

 • Nordanstig Östergrängsjö 9:10. Mindre skogsfastighet med jakträtt i Gnarps västra viltvårdsområde om ca 8 200 hektar. Mindre byggnader i behov av renovering. Skogsmarken uppgår till 8 hektar med ett virkesförråd om 805 m3sk (101 m3sk/hektar) och en bonitet om 5,4.

Såld

 • Nordanstig-Gnarp

 • Nordanstig Frästa 8:14. Skogsfastighet om 51,5 hektar produktiv skogsmark i Gnarp med skiften vid Frästavallen och Gårdsjön. Virkesförrådet uppgår till 5 128 m3sk (100 m3sk/ha). Bonitet 5,6. Jakträtt i Gnarps Östra viltvårdsområde.

Såld

 • Härjedalen - Hede Kyrkby

 • Härjedalen Hede Kyrkby 15:75. Rejäl skogsegendom i ett skifte om ca 528 ha produktiv skogsmark. Åtkomst via fler vägar. Virkesförrådet uppgår till ca 40 700 m3sk. Jaktmöjlighet inom Brovallvålens jaktlag.

Såld

 • Mora - Bonäs

 • Mora Bonäs 338:1. Mycket vacker och naturskönt belägen skogsfastighet i Mora kommun. Skogsmarksareal om ca 85 ha där virkesförrådet uppgår till ca 19 200 m3sk varav ca 17 500 m3sk är skog mogen för avverkning. Jakträtt inom Bonäs viltvårdsområde ca 13 500 ha. Andel i gemensamhetsskog.

Såld

 • Malung-sälen - Grimsmyrheden

 • Malung-Sälen Grimsmyrheden 17:3. Skogsfastighet med årlig arrendeintäkt från vindkraftverk. Skogsmarksareal ca 270 ha med ett virkesförråd som uppgår till ca 29 000 m3sk. Jakträtter inom Malung västra vvo, ca 36 000 ha.

Såld

 • Mora - Häradsarvet

 • Mora Häradsarvet 150:1. Chans att satsa på skogsägande genom denna lättillgängliga investeringsfastighet. Ca 32 ha skogsmark med en beräknad medeltillväxt som uppgår till 3,8 m3sk per hektar och år. Ungskogarna är väletablerade. Jakträtt inom Borbergs vvo. Andel i gemensamhetsskog.

Såld

 • Mora - Våmhus

 • Mora Vidbäck 52:1. Tillfälle att göra en investering i en lättillgänglig skogsfastighet i de norra delarna av Mora kommun. Enligt ny skogsbruksplan uppgår skogsarealen till 64,8 ha och har ett totalt virkesförråd om ca 2 600 m3sk. Jakträtt inom Våmhus vvo som omfattar ca 24 000 ha1

Såld

 • Hudiksvall - Bäckmora

 • Skogsfastighet i Bäckmora med fastighetsgräns i Ljustjärn och mot Pockeboån samt att Bäckmoraån rinner genom skiftets östra del. Stor husbehovstäkt för grus. Välskött väg genom skiftet..

Såld

 • Nordanstig - Bergsjö

 • Nordanstig Hamre 6:14 mfl. Gård med jord och skog i Bergsjö. Mindre bostadshus med lillstuga och lagom stor loge. Gården har ett avskilt och vackert läge med ett rogivande gårdstun. Skogsmarken uppgår till 36 hektar med ett virkesförråd om höga 167 m3sk/hektar (6 036 m3sk) och en bonitet om 6,2.

Såld

 • Mora - Bonäs

 • Mora Bonäs 358:1. Fin och välskött fastighet som är välarronderad och nås lätt via flera bil- och traktorvägar. Det totala virkesförrådet består av ca 3 500 m3sk varav 1 600 m3sk är slutavverkningsmogen skog, hkl S2. Jakträtt inom Bonäs vvo. Andel i Dyverdalens gemensamhetsskog

Såld

 • Mora - Våmhus

 • Mora Bäck 103:1. Två välskötta skogsmarkskiften med fin tillväxt och tillgänglighet. Skogsmarksarealen uppgår till 33,6 ha med ett virkesförråd om ca 3 300 m3sk. Jakträtt inom Våmhus VVO, ca 24 000 ha.

Såld

 • Orsa - Skattungbyn

 • Orsa Skattungbyn 26:2, 33:10 och 103:1. Tre fina och välskötta fastigheter med sjönära lägen samt god åtkomst via bilväg. Skogsmarksareal ca 79 ha och ett virkesförråd om ca 7 900 m3k. Jakträtt inom Skattungby-Torsmo vvo. Andel i Orsa Besparingsskog.

Såld

 • Orsa - Skattungbyn

 • Orsa Skattungbyn 26:19. Välskött bebyggd skogsfastighet strax öster om Skattungbyn. Fastigheten ansluter mot sjön Skattungen. Gamla timmerbyggnader varav en fritidsstuga. Skogsmark ca 4,8 ha, gallringsskog samt ungskog. Jakträtt inom Skattungby-Torsmo vvo. Andel i Orsa besparingsskog.

Såld

 • Älvdalen - Brunnsberg

 • Älvdalen Brunnsberg 24:1. Stuga i fäbodmiljö, med tillhörande skogsmark, i vackra Andersbodarna. Andel i Älvdalens besparingsskog. Skogsmark ca 40 ha. Virkesförråd ca 1650 m3sk. Möjlighet till jakt inom Brunnsbergs JVF samt på besparingsskogens marker

Såld

 • Mora - Bonäs

 • Mora Bonäs 268:1. Nu är ett av det vackraste skiftena på Bonäsheden till salu! De 23 hektaren skogsmark består av plan och fin terräng med mycket lättföryngrad mark. Virkesförråd ca 4 500 m3sk vara 4 000 m3sk är ståtlig timmerskog mogen för avverkning.

Såld

 • Mora - Nusnäs

 • Mora Nusnäs 238:5. Mindre skogsfastighet om 19 ha skogsmark. God åtkomst från bilväg. Främst ungskog/gallringsskog. Virkesförrådet uppgår till ca 1 000 m3sk. Fina markförhållanden. Jakträtt inom Nusnäs viltvårdsområde.

Såld

 • Mora - Östnor

 • Mora Östnor 346:1. Mindre skogsfastighet vackert belägen vid fäboden Säs och Österdalälven. Virkesförrådet uppgår till ca 1000 m3sk och medeltillväxten är beräknad till 5,7 m3sk per hektar och år. Jakträtt inom Östnor vvo, ca 13 700 ha.

Såld

 • Mora - Nusnäs

 • Mora Nusnäs 532:1. Mindre skogsfastighet med ståtlig skog och rejält virkesförråd. Skogsmarksareal om ca 12,9 ha med ett virkesförråd om ca 3 000 m3sk. Jakträtt inom Nusnäs vvo.

Såld

 • Mora - Färnäs

 • Mora Färnäs 367:2. Välskött investeringsfastighet med god tillgång till väg. Skogsmarksareal ca 52,5 ha och virkesförråd om ca 5 500 m3sk. Jakträtt inom Färnäs vvo och Bergkarlås vvo. Andel i Färnäs gemensamhetsskog.

Såld

 • Orsa - Torrvål

 • Orsa Torrvål 15:4. Fyra obebyggda skogsmarksskiften med goda vägförbindelser, varav ett större skifte efter Ladubergsvägen. Skogsmark ca 29,1 ha med virkesförråd om ca 3 800 m3sk varav 1 300 m3sk är slutavverkningsmogen skog. Jakt i vvo. Andel i besparingsskog.

Såld

 • Furudal - Dalbyn

 • Del av Dalbyn 120:2. Gediget skogsmarkskifte med god tillväxt och bra tillgänglighet via flera skogsbilvägar. Skogsmarken uppgår till ca 140 ha och virkesförrådet utgörs av ca 18 400 m3sk, varav hela 13 100 m3sk har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

Såld

 • Älvdalen - Hägnåsen

 • Älvdalen Hägnåsen 1:12. Vacker obebyggd fastighet i ett landskap som möjliggör både skogsbruk samt rekreation och jakt i fjällmiljö. Skogsmarken uppgår till 76 ha och håller ett virkesförråd om ca 5 700 m3sk varav 2 600 m3sk är skog i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt inom Hägnåsens vvo.

Såld

Orsa - Nederberga

Orsa Nederberga 3:4. Obebyggd skogsfastighet om ca 29 ha nordost om Orsa. Ca 3400 m3sk. Jakträtt i Orsa N. vvo 8000 ha samt andel i Orsa Besp. skog

Såld

Mora - Landbobyn

Mora Landbobyn 21:13. Lättillgänglig skogsfastighet. Skogsmark ca 12 ha med god tillväxt. Virkesförråd ca 1 800 m3sk. Jakträtt i vvo, ca 4000 ha

Såld

Nordanstig-Bergsjö

Nordanstig Vade 6:5. Skogsfastighet om 7,9 hektar med bra arrondering och väg genom skiftet. Lång strandlinje mot Kråkbäckssjön. Viltvårdsområde.

Såld

Orsa - Stackmora

Orsa Stackmora 17:7. Obebyggd skogsfastighet om ca 35 ha med ca 4370 m3sk. Fem väl samlade skiften. Jakträtt i jvf samt andel i Orsa Besparingsskog.

Såld

Orsa - Rutberg

Orsa Rutberg 7:1, 7:2, 7:3. Skogsfastighet med skiften samt tomt i vackra Rutberg. Skogsmark ca 21,5 ha. Andel, samt jaktmöjlighet, inom besparingen.

Såld

Nordanstig - Vattlång

Nordanstig Vattlång 21:2. Skogsfastighet med mastarrende. Fyra närliggande skiften om 54,3 hektar. Virkesförråd 7 705 m3sk.

Såld

Hudiksvall - Forsa

Hudiksvall Kalvhaga 3:13. Mindre skogsfastighet om 3 hektar med jakträtt inom Forsa viltvårdsområde. Virkesförråd om 388 m3sk (129 m3sk/ha).

Såld

Orsa - Sundbäck

Orsa Sundbäck 7:13. Ca 68 ha virkesrik skogsmark, virkesförråd uppskattat till 9800 m3sk. 2 jakträtter inom Orsa Södra vvo. Andel i Besparingsskog.

Såld

Mora-Färnäs

Mora Färnäs 467:2 Lättillgänglig mindre skogsfastighet om 23,6 ha i tre skiften belägna vid Färnäs & Fåsås fäbod strax öster om Mora. Ca 1000 m3sk.

Såld

Älvdalen - Väsa

Älvdalen Väsa 45:6. Virkesrik lättillgänglig skogsfastighet om 80 ha med 8700 m3sk. Jakträtter i vvo 4400 ha. Andel i Älvdalens Besparingsskog

Såld

Mora - Gesunda

Mora Gesunda 9:1. Naturskönt belägen fastighet vid Siljan. Skogmark ca 24 ha med ett virkesförråd om ca 3 500 m3sk. Jakträtt i Ryssa-Gesunda vvo.

Såld

Mora-Våmhus

Mora Limbäck 83:1 Obebyggd skogsfastighet i vacker natur nordväst om Våmhus. Ett skifte om 65 ha med ca 4800 m3sk. Jakträtt på 24 000 ha.

Såld

Mora - Venjan

Mora Knås 199:6. Fint skogsmarksskifte efter Finnkarlåsvägen. Skogsmark ca 32 ha. Virkesförråd ca 3 500 m3sk. Andel i besparingsskog. 2 Jakträtter VVO

Såld

Malung-Sälen - Andersviksberg

Malung-Sälen Andersviksberg 3:2. Sjönära skog med en skogsmarksareal om 5 ha samt ett virkesförråd på 1 100 m3sk. Jakträtt i vvo, 12 600 ha.

Såld

Vansbro - Torvallen

Vansbro Torvallen 2:16. Skog med god tillväxt strax söder om Äppelbo. 17 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 200 m3sk. Jakträtt i vvo, 10850 ha.

Såld

Mora-Våmhus

Mora Kumbelnäs 151:1. Vackert belägen skogsfastighet om 65 ha vid Indsjön.
Inredd större skogskoja ingår. Två jakträtter i vvo 24 000 ha.

Såld

Malung-Sälen - Lillmon

Malung-Sälen Lillmon 5:9. Investeringsfastighet med ca 27 ha skogsmark. Virkesförråd ca 1 300 m3sk. Jakträtt vvo, ca 26 700 ha.

Såld

Älvdalen-Brunnsberg

Trevlig skogsegendom med 58 ha skogsmark och ett virkesförråd om 5 300 m3sk . Andel i Besparingskog som lämnar bidrag. Mycket goda jaktmöjligheter.

Såld

Vansbro - Östra Born

Vansbro Östra Born 7:12. Vacker skogsfastighet med hög tillväxt. Skogsmark ca 36,8 ha fördelat på tre skiften. Virkesförråd ca 3 900 m3sk. Jakt i VVO.

Såld

Nordanstig - Gnarp

Nordanstig Skesta 2:1. Ett stort skifte om 92,5 hektar med bra anslutningar till bilväg samt ett mindre skifte vid Skestavallen. Totalt 9 156 m3sk.

Såld

Nordanstig-Hassela

Nordanstig Hassela Kyrkby 8:11. Skogsfastighet med hög bonitet, bra arrondering och väg genom skiftet. Arealen skogsmark uppgår till 12,9 hektar.

Såld

Mora - Sollerön - Häradsarvet

Mora Häradsarvet 176:1. Högprod. skogsfastighet i två skiften om 17,7 ha med ca 2000 m3sk. Bebyggd med mindre stuga vid Siljan. Jakträtter i två vvo

Såld

Orsa - Hansjö - Grönklitt

Orsa Hansjö 168:1. 2 skogsmarksskiften varav 1 skifte vackert beläget mot Grönklitts stugby. Skogsmark ca 12 ha. Andel i besparing. Jakt i Hansjö vvo.

Såld

Mora - Långlet

Mora Långlet 51:1. Investeringsfastighet om 33,6 ha skogsmark. Möjlighet för AB att förvärva. Virkesförråd 1 700 m3sk. Jakträtt i Selja-Långlet vvo.

Såld

Leksand - Lima

Leksand Lima 13:8. En unik möjlighet att investera i skog och jakt. Ett skifte vid bilväg. Ca 600 m3sk med hög årlig tillväxt. Jakt i Östervikens vvo.

Såld

Mora - Morkarlby

Mora Morkarlby 302:1. Investera i skog och jakt. Ett skifte med ett virkesförråd om ca 1 700 m3sk och en medeltillväxt på 4,9 m3sk/ha/år. Jakt i vvo.

Såld

Älvdalen-Brunnsberg

Älvdalen Brunnsberg 38:2. Ett skifte norr om Brunnsberg, ca 21 ha. Virkesförråd ca 2 000 m3sk. Jakträtt i Brunnsbergs JVF. Andel i besparingsskogen.

Såld

Älvdalen - Dysberg

Älvdalen Dysberg 8:10. Fin skogfastighet, ca 15,3 ha, fördelad på två skiften. Virkesförråd ca 1 700 m3sk. Andel i besparingsskog. Jakträtt i vvo.

Såld

Nordanstig-Gränsfors

Nordanstig Gammbo 3:1. Gård i Gränsfors om ca 3,6 hektar. Åkermark i anslutning till gården. Fyra stycken hästboxar.

Såld

Älvdalen-Brunnsberg

Älvdalen Brunnsberg 33:4. Obebyggd skogsfastighet i ett skifte. Skogsmark ca 79,8 ha. Virkesförråd ca 5 800 m3sk. Jakträtt i JVO och på Besparingen.

Såld

Orsa Skattungbyn

Orsa Skattungbyn 22:3 och 12:12. Skogmark ca 49,1 ha. Virkesförråd ca 5 300 m3sk. Medelboniteten 4,8 m3sk/ha/år. Jakträtt i VVO samt i besparingsskog.

Såld

Falun - Kullerbacken

Falun Kullerbacken 2:1 mfl. 3 mindre skogsfastigheter, totalt ca 9,8 ha skog. Främst växtliga gallringsbestånd. Jakträtt i Aspeboda Norra VVO.

Såld

Orsa Skattungbyn

Orsa Skattungbyn 84:1. Fin skogsfastighet med 4 skogsmarksskiften. Ca 93,8 ha skogsmark, virkesförråd ca 7 700 m3sk. Jakt i VVO samt på Orsa Besparing

Såld

Mora - Våmhus

Mora Heden 111:1. Välskött obebyggd skogsfastighet , ca 38 ha skogmark med virkesförråd om ca 2 300 m3sk . Väl utbyggt vägnät. Jakträtt Våmhus VVO.

Såld

Mora - Vika

Mora Vika 158:1. Obebyggd välskött skogsfastighet i två skiften om tot. ca 38,6 ha skogsmark med 5 230 m3sk. Jakträtt i två viltvårdsområden.

Såld

Mora - Nusnäs

Mora Nusnäs 506:1. Mindre obebyggd skogsfastighet i Nusnäs. Skogsmark om ca 10 ha med ett virkesförråd om 1500 m3sk. Jakt i Nusnäs VVO, ca 4500 ha.

Såld

Mora - Morkarlby

Mora Morkarlby 243:3. Ett välplanerat skifte med egen väg. 54,7 ha skog med ett virkesförråd om ca 4 200 ha. 2 jakträtter i Morkarlby viltvårdsområde.

Såld

Mora - Venjan

Mora Stutt 241:8. Ett välarronerat skogsmarksskifte i Venjan. Skogsmark ca 20,5 ha med uppskattat virkesförråd om ca 1500 m3sk. Jakträtt på besparing.

Såld

Orsa - Slättberg

Orsa Slättberg 18:14. Ca 14 ha skog i ett skifte. Medelboniteten uppgår 4,7 m3sk/ha/år Virkesförråd ca 500 m3sk. Andel i besparingsskog. Jakträtt

Såld

Leksand-Alvik

Leksand Alvik 77:1 och 78:1. Skogsmark 30,8 ha fördelat på 4 skiften med ett virkesförråd om ca 6 100 m3sk. Jakträtt i två jaktklubbar.

Såld

Falun - Hedgårdarna

Falun Hedgårdarna 18:15. Välskött fastighet som utgörs av två skiften. Skogsmark 42,5 ha med ett virkesförråd om ca 7 200 m3sk. Bonitet 5,6 m3sk/ha/år

Såld

Mora - Vika

Mora Vika 365:1, 366:1 och 367:1. Skogsmarken omfattar 68,6 ha. Virkesförrådet uppgår till ca 9 100 m3sk. Medelboniteten beräknad till 5,4 m3sk/ha/år.

Såld

Nordanstig - Gnarp - Ås

Nordanstig Ås 7:17 mfl. Mindre skogsfastighet om 17,5 hektar vid Åstjärnen i Gnarp. Virkesförråd om 1 209 m3sk (69 m3sk/ha). Bonitet 6,8.

Såld

Orsa - Kallmora

Orsa Kallmora 20:2. Trevlig skogsfastig, virkesförråd 4 700 m3sk varav 3450 utgörs av slutavverkningsmogen skog. Andel i Besparing. Jakt i vvo.

Såld

Älvdalen - Dysberg

Älvdalen Dysberg 9:4. Välarronderad fastighet. Skogsmark ca 74,9 ha med ett virkesförråd om ca 8 300 m3sk. Jakträtt i VVO. Andel i besparingsskog.

Såld

Orsa - Orsa Kyrkby

Orsa Kyrkby 157:1 Mindre skogs och jaktfastighet med hög tillväxt. 7,9 ha skogsmark och ett virkesförråd om ca 500 m3sk. Andel i besparing. Jakt i vvo

Såld

Mora - Öna

Mora Öna 255:5. Mindre obebyggd skogsfastighet. Skogsmark 13,9 ha med ett virkesförråd om ca 1400 m3sk. Vägnära. Jakt på VVO ca 4 700 ha.

Såld

Hudiksvall - Öster

Östanbräck 4:2, 4:3. Tätortsnära skogsfastighet öster om öster i Hudiksvall. 35 hektar i ett sammanhängande skifte. 5 618 m3sk (161 m3sk/ha).

Såld

Nordanstig-Gryttje

Nordanstig Gryttje 6:16. Gården omfattar 7,2 hektar varav inägomark ca 5,2 hektar och skogsmark ca 1,7 hektar. Bostadshus med fyra rum och kök.

Såld

Mora - Rothagen

Skogsfastighet med 54,9 ha skogsmark och ett virkesförråd om 6400 m3sk varav 5100 m3sk är slutavverkningsbar skog, hkl S1 & S2. Jakt i 2 vvo.

Såld

Mora - Noret

Mora Noret 197:1. Mycket lättillgänglig skogsfastighet endast 10 minuter från Mora centrum. 19,6 ha skogsmark och ett virkesförråd på 3 300 m3sk. Jakt

Såld

Mora-Selja

Mora Selja 374:1. Obebyggd skogs- och jaktfastighet. Skogsmark ca 22 ha med ett virkesförråd om ca 3 300 m3sk. Jakt på  6600 ha i Selja-Långlets VVO.

Såld

Älvdalen - Gåsvarv

Älvdalen Gåsvarv 14:5. Skogsfastighet med ca 64 ha skogsmark och ett virkeförråd om 9 300 m3sk. Andel i Besparingsskog. Goda jaktmöjligheter.

Såld

Hudiksvall - Hög

Hudiksvall Högs-Frölland 6:1. Skogsfastighet om 91,5 ha skogsmark, virkesförråd 12 630 m3sk (138 m3sk/ha). Bonitet 5,2. Maskinhall ca 80 m2.

Såld

Orsa Holen

Orsa Holen 14:6. Lättillgänglig obebyggd skogsfastighet 41 ha med hög tillväxt ca 1,3 mil öster om Orsa. Jakträtt på 21 700 ha .Andel i Orsa Besp.skog

Såld

Älvdalen - Åsen

Åsen 22:2. Skogs- och jaktfastighet. Består av 19,8 ha skog och ett virkesförråd om 2 600 m3sk. Jakträtt Åsens JVF samt småviltsjakt på besparingen.

Såld

Malung-Sälen - Östra Lillmon

Östra Lillmon 8:17. Välarronderad skogsfastighet med 37,8 ha skog i ett skifte, virkesförråd om ca 4 500 m3sk. Jakt i VVO 8055 ha.

Såld

Kitte - Bergsjö

Nordanstig Bålle 1:21. Gård i Kitte, Bergsjö med ca 31 hektar skogsmark och ca 11 hektar åkermark samlat i ett skifte runt gården. Gräns mot Kittesjön

Såld

Bergsjö - Gränsfors

Nordanstig Gammsätter 11:2. Gård i Gränsfors, bostadshus, ekonomibyggnader med 5 hästboxar, ca 6 hektar skogsmark och ca 7 hektar åkermark.

Såld

Älvdalen - Östermyckeläng

Älvdalen Östermyckeläng 6:1. 16,8 ha skogsmark och ett virkesförråd om 2 100 m3sk. Jakt och andel i Besparingsskog med bidrag för skogsvårdsåtgärder.

Såld

Mora - Kråkberg

Mora Kråkberg 101:1. Skogsfastighet i ett skifte med 91 ha skogsmark och ett virkesförråd om 11400 m3sk. 6 jakträtter i Kråkbergs vvo.

Såld

Mora - Gopshus

Mora Gopshus 80:1. Investera i skog i ett skifte nära Mora. Virkesförråd ca 9 400 m3sk varav 7200 m3sk utgörs av växtliga gallringsskogar. Jakt i vvo.

Såld

Älvdalen - Holen

Älvdalen Holen 14:5. Obebyggd skogsfastighet med ett virkesförråd om 6 800 m3sk varav 3 900 m3sk är i slutavverkningsbar ålder. Jakt i vvo.

Såld

Nordanstig-Bergsjö

Nordanstig Bergsjö Kyrkby 5:29. Skogsfastighet i Bergsjö om 37 hektar med virkesförråd om 2 011 m3sk (54 m3sk/ha). Bonitet 4,5.

Såld

Orsa Skattungbyn

Skattungbyn 23:8, 23:10, 23:12 & 98:1. Fastigheterna utgör tillsammans 3 skiften om 48,1 ha och har ett virkesförråd på 6 750 m3sk. Jakt i vvo m.m.

Såld

Orsa Skattungbyn

Orsa Skattungbyn 77:4. Två skiften om ca 37 ha. Virkesförråd ca 5000 m3sk
med rel. hög tillväxt. Jakträtt i vvo ca 13 500 ha. Andel i Orsa Bespskog

Såld

Älvdalen - Kittan

Ett lättillgängligt skifte, ca 29 ha skogsmark samt ett vikesförråd om 2875 m3sk. Andel i Besparingsskog och bidrag för alla skogsvårdsåtgärder. Jakt

Såld

Orsa Vångsgärde

Orsa Vångsgärde 9:3 och 31:1.Två mindre skogsfastigheter om ca 15 ha med 2480 m3sk sydost om Orsa. Andel i Orsa Besparingsskog.

Såld

Bergsjö - Gränsfors

Gård i Gränsfors. Gården består av bostadshus, ekonomibyggnader, åkermark och skogsmark. Totalt omfattar gården ca 37 hektar.

Såld

Älvdalen-Brunnsberg

Älvdalen Brunnsberg 47:3. Skogsfastighet med god tillgång till väg och ett virkesförråd om ca 2 100 m3sk. Innehar jakträtt och andel i besparingsskog.

Såld

Nordanstig-Bergsjö

Nordanstig Svedsbovallen 1:1, 2:1. Skogsfastighet i Bergsjö om 59,1 hektar produktiv skogsmark. Virkesförråd 9 088 m3sk (154 m3sk/ha).

Såld

Slättberg

Orsa Slättberg 21:17 och 21:18. Mindre skogsfastigheter om ca 17 ha. Jakträtt i viltvårdsområde om ca 12 400 ha. Andel i Orsa Besparingsskog

Såld

Älvdalen-Hägnåsen

Älvdalen Hägnåsen 14:1. En obebyggd skogsfastighet om 171,8 ha med virkesförråd om ca 8 300 m3sk. Innehar jakträtt i vvo och andelar i besparingsskog.

Såld

Älvdalen - Dysberg

Älvdalen Dysberg 10:7. Skogsfastighet med god bonitet vid Dysberg med ett virkesförråd om ca 10500 m3sk. Jakt i vvo m.m. Andel i besparingsskog.

Såld

Nordanstig - Frästa

Obebyggd skogsfastighet i Gnarp, Nordanstig. 77,1 hektar skogsmark. Virkesförråd om 6 777 m3sk. Jakt i viltvårdsområde.

Såld

Orsa - Hansjö

Orsa Hansjö 203:5. Skogsfastighet i ett skifte med ett virkesförråd om ca 3 200 m3sk. Andel i Besparingsskog. Jakt i Hansjö vvo, 21 600 ha.

Såld

Orsa - Kallmora

Orsa Kallmora 14:4 och 13:2. 58,5 ha skogsmark och ett virkesförråd om ca 7 400 m3sk. Jakt. Andel i Orsa Besparingsskog som lämnar skogsvårdsbidrag.

Såld

Nordanstig-Bergsjö

Skogsfastighet 108 hektar med vindkraftarrende och 10 hektar åkermark med stödrätter i Bergsjö, Nordanstig.

Såld

Mora - Utmeland

Mora Utmeland 207:1. Skogsfastighet vid fäboden Äbbsäl med ett virkesförråd om ca 2 750 m3sk. 33,5 ha skogsmark. Jakt i vvo.

Såld

Hudiksvall - Delsbo

Obebyggd skogsfastighet invid Riksväg 84 i Södra Sannäs, Delsbo. Totalt 16 hektar skogsmark. Virkesförråd om 1 722 m3sk. Jakt i viltvårdsområde.

Såld

Sundsvall - Tuna

Sundsvall Hällsjö 18:1. Produktiv skogsmark om 60,1 hektar med möjlighet till avstyckning av tomter inom Orrbergets fritidsområde.

Såld

Malung-Sälen/Sörsjön

Malung-Sälen Sörsjön 2:43 och 2:47. Fastighet med två skiften om totalt 50,8 ha i byn Sörsjön och nära till väg. Virkesförråd om ca 3 500 m3sk.

Såld

Leksand - Insjön

Leksand Ål-Sätra 21:9. Obebyggd skogsfastighet i ett skifte om totalt ca 20 ha nära Insjön med ett virkesförråd om ca 2000 m3sk. Jakt i vvo, 2950 ha.

Såld

Orsa - Oljonsbyn

Orsa Oljonsbyn 26:15. Lättillgänglig skogsfastighet om totalt 24 ha samt ett uppskattat virkesförråd på 1 250 m3sk. Jakt samt andel i Besparingsskog.

Såld

Orsa - Stackmora

Orsa Stackmora 29:4. Obebyggd skogsfastighet om totalt 10,5 ha med ett uppskattat virkesförrådet om totalt ca 1 790 m3sk. Fastigheten har jakträtt.

Såld

Orsa - Orsbleck

Orsa Orsbleck 4:8. Skogsfastighet i ett skifte om ca 28 ha med ett uppskattat virkesförråd om totalt ca 3 130 m3sk. Jakträtt i vvo om ca 2 350 ha.

Såld

Hudiksvall - Hög

Hudiksvall Högs-Frölland 6:4. Virkesrik skogsfastighet i Hög, Hudiksvall om 104 ha skogsmark, virkesförråd 22 039 m3sk (215 m3sk/ha). Bonitet 5,9

Såld

Mora - Venjan

Mora Västbygge 275:2. Större skogsfastighet om 65 ha skog och ett virkesförråd på 6 940 m3sk. 2 jakträtter i vvo, 23 200 ha. Andel i Besparingsskog.

Såld

Orsa - Hansjö

Orsa Hansjö 58:9. Större skogsfastighet med god bonitet och växtliga gallringsskogar. Ca 13 300 m3sk. Tre jakträtter i vvo. Andel i Besparingsskog.

Såld

Mora - Venjan

Mora Stutt 143:6. Välskött skogsfastighet om 44 ha i ett skifte 13 km nv om Venjan/Dalarna. Ca 2160 m3sk. Jakträtt i viltvårdsområde om 23 300 ha

Såld

Mora - Långlet

Mora Långlet 74:1. Obebyggd skogsfastighet i ett skifte om totalt ca 36 ha nära Eldris med ett virkesförråd om ca 3100 m3sk. Jakträtt ingår.

Såld

Mora - Venjan

Mora Västbygge 188:1. Ca 38,6 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 3 600 m3sk. Två jakträtter i vvo. Andel i Norra Venjans Besparingsskog.

Såld

Mora-Våmhus

Mora Heden 106:1. Skogsfastighet med hög tillväxt om totalt 83 ha. Ca 77 ha är skogsmark med ett virkesförråd om 8 000 m3sk. Jakt i Våmhus vvo.

Såld

Mora-Färnäs

Mora Färnäs 415:1. Mindre skogsfastighet,14 ha. Virkesförråd 1670 m3sk. Lätttillgänglig & lättföryngrad. Andel i gemensamhetsskog samt jakträtt i vvo

Såld

Mora-Våmhus

Mora Västra Storbyn 101:1. Lättillgänglig skogsfastighet med 49,9 ha skogsmark och ett virkesförråd på 4 900 m3sk. Två jakträtter i vvo, ca 24 000 ha.

Såld

Mora - Morkarlby

Mora Morkarlby 243:1. Ca 63 ha skogsmark i ett skifte nära Mora. Virkesförrådet uppgår till ca 5 150 m3sk. Två jakträtter i Morkarlby vvo.

Såld

Mora - Noret

Mora Noret 202:1. Välskött obebyggd skogsfastighet i ett skifte om ca 18 ha öster om Mora med ett virkesförråd om ca 1350 m3sk. Jakträtt ingår.

Såld

Mora-Våmhus

Mora Västra Storbyn 103:1. Ca 117 ha skogsmark med hög tillväxt och ett uppskattat virkesförråd om 12 600 m3sk. 3 jakträtter i Våmhus vvo.

Såld

Hudiksvall - Enånger

Hudiksvall Rösånger 2:15. Skogsfastighet i Enånger. Skogsmark 6,8 hektar, virkesförråd 775 m3sk. Bonitet 5,4. Jakt i Enånger Norra viltvårdsområde.

Såld

Nordanstig - Gnarp

Nordanstig Gryttje 9:1. Skogsfastighet i Gnarp med årliga inkomster av mastarrende. Skogsmark 64,2 hektar, virkesförråd 2 144 m3sk. Bonitet 4,8.

Såld

Slättberg

Orsa Slättberg 8:5 och 8:9. Skogsfastigheter om ca 32 ha med välskött fäbodgård ca 1 mil öster om Orsa. Jakträtt i vvo ca 12 300 ha

Såld

Hudiksvall - Idenor

Hudiksvall Hallen 2:17. Skogsfastighet i Idenor om 8,2 hektar skogsmark i ett skifte. Virkesförråd 875 m3sk. Bonitet 5,0. Idenors viltvårdsområde.

Såld

Mora - Morkarlby

Mora Morkarlby 272:1. Lätttillgänglig skogsfastighet i ett skifte ca 5 km väster om Mora med högt virkesförråd och god tillväxt, ca 4 800 m3sk.

Såld

Orsa Torrvål

Tre obebyggda skogsfastigheter om sammanlagt ca 81 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 7000 m3 sk.

Såld

Särna

Älvdalen Öjvasseln 11:2. Skogsfastighet vid Fjätälven med 26,5 ha produktiv skogsmark och ett vikesförråd om ca 2 100 m3sk. Jakt i Särna vvo,30 000 ha

Såld

Mora - Bonäs

Mora Bonäs 296:1. 45,3 ha skogsmark och ett virkesförråd om ca 1 900 m3sk. Jakt i Bonäs vvo, 13 491 ha. Andel i Dyverdalens gemensamhetsskog

Såld

Orsa - Oljonsbyn

Orsa Oljonsbyn 15:4. Ca 47 ha med ett uppskattat virkesförråd om 2 900 m3sk samt hög tillväxt. Ingår i Oljonsbyns vvo. Andel i Orsa Besparingsskog.

Såld

Nordanstig-Jättendal

Nordanstig Hällan 4:1. Talldominerad tillväxtfastighet i Jättendal. Samtliga föryngringsåtgärder är gjorda och hela fastigheten är genomröjd.

Såld

Mora-Gruddbo

Mora Gruddbo 166:1. Skog vid Siljan. Ca 36,6 ha skogsmark och ett uppskattat virkesförråd om 6700 m3sk. Andel i gemensamhetsskog. Jakt i två vvo.

Såld

Mora Utmeland

Mora Utmeland 232:1. Skogsfastighet i ett skifte om 36, 7 ha ca 3 mil sv om Mora. Virkesförråd ca 2360 m3 sk. Jakträtt i vvo om 5600 ha

Såld

Mora - Morkarlby

Mora Morkarlby 263:1. 25,5 ha skogsmark och ett virkesförråd om ca 3 700 m3sk. Medelboniteten är 6,2 m3sk/ha & år. Jakt i Morkarlby vvo, 6250 ha.

Såld

Hudiksvall - Njutånger

Hudiksvall Sundsätter 2:10, 2:19. Skogsfastighet med åkermark. Totalt ca 14 hektar. Skogsmark 9,4 hektar och åkermark ca 2,5 hektar. Viltvårdsområde.

Såld

Mora - Vika

Vika 363:1. Skogsfastighet väster om Vika med 38 ha skogsmark och ett virkesförråd om ca 5 200 m3sk. Medelbonitet 5,8 m3sk per ha och år. Jakt i vvo.

Såld

Älvdalen - Evertsberg

Skog vid Mångsbodarna. Ca 34,1 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 4 140 m3sk varav ca 1 900 m3sk är skog i slutavverkningsbar ålder.

Såld

Hudiksvall - Enånger

Trebyggd gård i Enånger med fint inramat gårdstun. Bostad, ekonomibyggnader och en gammelbyggning. Sex hektar skogsmark runt gården. Renoveringsbehov.

Såld

Orsa Vångsgärde

Vackert belägen obebyggd skogsfastighet om ca 44 ha skogsmark med ca 6560 m3sk.

Såld

Sundsvall - Matfors

Sundsvall Tuna-Rude 1:17 mfl. Tre skogsfastigheter tillsammans i en försäljning. Skogsmark om 50,8 hektar. 3 803 m3sk (75 m3sk/ha). Bonitet 5,2.

Såld

Orsa - Oljonsbyn

Orsa Oljonsbyn 11:4. Skogs- och jaktfastighet i ett skifte.  11,1 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 940 m3sk. Andel i Besparingsskog.

Såld

Gagnef - Forsen

Gagnef Forsen 7:60 & Björbo 33:69. Virkesförråd, 5 000 m3sk varav ca 2 200 m3sk är slutavverkningsmogen skog. 36 ha skogsmark. Jakt i Björbo vvo.

Såld

Nordanstig-Västergrängsjö

Västergrängsjö 14:4. Skogsmarken uppgår till 38,5 hektar enligt skogsbruksplan med ett virkesförråd om 4 475 m3sk (116 m3sk/ha). Bonitet 4,5.

Såld

Mora - Gesunda

Mora Häradsarvet 215:1. Skogsfastighet nära Gesunda, 5680 m3sk, ett större skogsskifte vid Åsen samt ett litet skifte på Sollerön. Jakt i 2 vvo.

Såld

Idre

Älvdalen Idre 74:9. Vackert belägen skogsfastighet ca 17 ha vid Gröveldalsvallen med ett uppskattat virkesförråd om 1867 m3sk.

Såld

Dala-Järna

Vansbro Noret 19:13. Totalt 115,6 ha vackert beläget vid Martjärnen strax norr om Dala-Järna. Virkesförrådet är uppskattat till 10 970 m3sk.

Såld

Mora - Vika

Mora Vika 292:1. Större skogsfastighet i 3 skiften sydväst om Mora. 10 900 m3sk. 134,3 ha produktiv skogsmark. 4 jakträtter.

Såld

Rättvik - Sunnanhed

Del av Sunnaned 98:1. Ett större välarronderat skogsskifte. Skogsmarken uppgår till 64 ha och virkesförrådet är uppskattat till 7600 m3sk. Jakt

Såld

Rättvik - Sunnanhed

Del av Sunnanhed 116:1. Skogsskifte med hög tillväxt, 1070 m3sk, 8,3 ha produktiv skogsmark. Medelbonitet 5,7 m3sk/ha och år. Jakt

Såld

Mora - Vika

Del av Vika 376:1. Ett skogsskifte nära Vika. Ca 13,3 ha skogsmark och 970 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 4,2 m3sk per ha och år.

Såld

Älvdalen - Väsa

Älvdalen Väsa 45:4. Investera i gallringsskog. 6240 m3sk. 69,8 ha produktiv skogsmark. Andel i Älvdalens Besparingsskog. Jakt.

Såld

Orsa - Hansjö

Del av Del av Hansjö 37:6. Skogsskifte om ca 13,7 ha med ett uppskattat virkesförråd på 910 m3sk.

Såld

Orsa - Hansjö

Del av Hansjö 94:25. Mindre skogsfastighet i Orsa. 1750 m3sk. 16,1 ha produktiv skogsmark.Endast för fastighetsreglering till av köparen ägd fastighet

Såld

Mora - Bonäs

Mora Bonäs 277:1. Skogsfastighet vid Sästjärn, 2350 m3sk, 2 jakträtter i Bonäs vvo. Eventuell möjlighet att avstycka och sälja tomter.

Såld

Mora - Morkarlby

Mora Morkarlby 245:1. Skogsfastighet i ett skifte nära Mora med hög tillväxt. Ca 6080 m3sk. Jakt.

Såld

Särna

Tre skogsfastigheter med småviltjakt på ca 50 000 ha. 25 ha skogsmark med ca 1800 m3sk. Andel i Särna-Idre Bespringsskog

Såld

Orsa - Orsa Kyrkby

Lättillgänglig skogsfastighet med bra tillväxt. Ett skifte. Ca 1 380 m3sk. Jakt i vvo.

Såld

Mora - Våmhus

Mora Björkvassla 60:1. Obebyggd skogsfastighet som omfattar 32,4 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 2 132 m3sk. Jakt i vvo, 24 000 ha.

Såld

Särna

Större skogsfastighet om ca 227 ha vid Särna / Trängseldammen. Lättillgänglig
med bra vägnät. Tre jakträtter samt andel i Särna Idre Besparingsskog

Såld

Mora - Venjan

Mora Stutt 241:12.Skogsfastighet i ett skifte ca 6 km från Venjan. 28,2 ha är produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 4 340 m3sk. Jakt

Såld

Mora - Öna

Mora Öna 360:1. Skogsfastighet i ett skifte med 70 ha skogsmark 2,5 mil väster om Mora. 4 600 m3sk.Två jakträtter i viltvårdområde om 4700 ha.

Såld

Mora - Bonäs

Större skogsfastighet i ett skifte om totalt 116 ha nära Mora. Ca 75,2 ha är produktiv skogsmark och virkesförrådet är uppskattat till 8 800 m3sk.

Såld

Rättvik - Sunnanhed

2 skogsskiften med god tillväxt vid Sunnanhed och Dansbodarna.  Ca 33,4 ha skogsmark och ett uppskattat virkesförråd om 4 000 m3sk. Jakt

Såld

Vika-Vinäs

Obebyggd skogsfastighet om ca 60 ha med 5130 m3sk delvis slutavverkningsbart. Belägen sydväst om Mora. Tre jakträtter i viltvårdsområde om 5287 ha.

Såld

Mora - Våmhus

Skogsfastighet i två skiften med ca 40,5 ha produktiv skogsmark och ett uppskattat virkesförråd om 4 400 m3sk. Jakt i Våmhus vvo, ca 24 000 ha.

Såld

Hudiksvall - Tuna Björka

Stadsnära skogsfastighet om 21 hektar, Söderrå - sjön Stor-Yan i Hudiksvall. Virkesförråd om 3 092 m3sk (149 m3sk/ha).