Såld

 • Mora - Selja

 • Mora Selja 377:1. Mindre skogsfastighet omfattande ett obebyggt skogsmarksskifte. Främst växtlig ung- samt gallringsskog. Skogmark ca 20 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 1 200 m3sk. Jakträtt inom Selja - Långlets viltvårdsområde, ca 6 600 ha.

Såld

 • Mora - Vika

 • Mora Vika 343:7. Nu finns chansen att förvärva en gedigen och rejäl skogsfastighet i ett skifte med fin furuskog. Denna virkesrika skogsfastighet omfattar ca 74 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 11 300 m3sk varav 7 100 m3sk är slutavverkningsmogen skog, hkl S2. Två jakträtter i vvo.

Såld

 • Mora - Gruddbo

 • Mora Gruddbo 164:1 är en lagom stor skogsfastighet i ett välarronderat skifte. Skogen är välskött då de flesta förstagallringarna är utförda. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 22 ha med ett virkesförråd på 1 700 m3sk. Andel i Sollerö gemensamhetsskog. Jakt i Umsi vvo.

Såld

 • Mora - Oxberg

 • Mora Oxberg 146:1. Nu finns chansen att investera i denna fina skogsfastighet i Oxberg. Fastigheten domineras av yngre tallskogar i huggningsklasserna R2 och G1 som uppvisar god tillväxt. Sammantaget ca 53 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 3800 m3sk. Jakt inom Oxberg-Gopshus vvo.

Såld

 • Mora - Garsås

 • Mora Garsås 160:1. Nu finns möjlighet att bli skogsägare till en charmig skogsfastighet nära Mora med ett skifte vackert beläget vid Siljans kant. 11 ha produktiv skogsmark samt ett virkesförråd om ca 1 400 m3sk. Jakträtt ingår i Garsås vvo som omfattar ca 2 600 ha.

Såld

 • Orsa - Hansjö

 • Orsa Hansjö 201:2. Fin skogsfastighet med växande ungskogar samt välskötta gallringsskogar nära Orsa Grönklitts skidanläggning. Produktiv skogsmark om ca 18 ha med ett virkesförråd på 1 000 m3sk. Andel i Orsa besparingsskog. Möjlighet till jakt i Hansjö vvo som omfattar ca 21 600 ha.

Såld

 • Mora - Våmhus

 • Mora Kumbelnäs 175:1. Obebyggd skogsfastighet med god arrondering och fin tillgänglighet från bilväg. Ca 26 ha skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 1 900 m3sk. Jakträtter inom Våmhus viltvårdsområde, ca 24 000 ha.

Såld

 • Mora - Utmeland

 • Mora Utmeland 209:1. Mindre skogsfastighet med rejält virkesförråd. Ett skogsmarksskifte som ansluter mot bilväg. Skogsmark ca 12 ha med ett uppskattat virkesförråd om 3 200 m3sk. Jakträtt inom Utmelands vvo, ca 6 000 ha

Såld

 • Mora - Morkarlby

 • Mora Morkarlby 298:1. Fint tillfälle att bli ägare till en spännande fastighet med mycket god arrondering endast 4 km från Mora centrum. Vid vackra Hemulsjö ligger en skogstomt som tillhör fastigheten. Produktiv skogsmark om 67 ha med ett virkesförråd på 7 100 m3sk. Jakträtt i Morkarlby vvo.

Såld

 • Orsa - Skattungbyn

 • Orsa Skattungbyn 41:2 &52:5. Fritidshus vackert beläget mot sjön Skattungen. Skogsmarksareal ca 40 ha med ett totalt virkesförråd om ca 2 300 m3sk. Andel i Orsa besparingsskog. Jakträtt inom Skattungbyn vvo samt möjlighet till jakt på besparingsskogens marker.

Såld

 • Orsa - Viborg

 • Orsa Viborg 37:1 & 38:1. Skogsfastigheter med bland annat två vackert belägna skiften vid Digerbergsskolan. Skogsmark ca 33 ha med virkesförråd om ca 4 900 m3sk. Andel i Orsa besparingsskog. Jakträtt inom Viborg vvo samt möjlighet till jakt på besparingsskogens marker.

Såld

 • Orsa - Viborg

 • Orsa Viborg 7:23. Obebyggd skogsfastighet i ett skifte med goda vägförbindelser samt bra tillväxt. Produktiv skogsmark om 45 ha och ett virkesförråd på 3 200 m3sk. Andel i Orsa Besparingsskog. Medeltillväxten uppgår till ca 4,6 m3sk per hektar och år. Jakt i Viborgs vvo samt på Besparingens marker.

Såld

 • Mora - Kättbo

 • Mora Kättbo 29:9. Exklusiv möjlighet att förvärva en rejäl skogsegendom med 337 ha produktiv skogsmark och ett virkesförråd om 18 200 m3sk. Fastigheten har bra arrondering med god tillgänglighet till vägar vilket är en fördel vid tillsyn, skötsel och avverkningar. 6 jakträtter i Kättbo vvo.

Såld

 • Rättvik - Röjeråsen

 • Rättvik Röjeråsen 10:10. Mindre obebyggd skogsfastighet med mycket goda jaktmöjligheter i stort viltvårdsområde. Skogsmarken uppgår till 5 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 800 m3sk varav 300 m3sk är slutavverkningsmogen skog. Fastigheten ingår i Västra Rättviks viltvårdsområde, ca 13 500 ha

Såld

 • Mora - Öna

 • Mora Öna 112:1. Fastigheten är belägen alldeles intill Vasaloppspåret ca 15 km nordväst om Mora. Skogsmarken omfattar ett lättillgängligt skifte om ca 6 ha med ett virkesförråd på 700 m3sk. Tillväxten är mycket bra då den uppgår till hela 5,9 m3sk/ha/år. Fastigheten har jakträtt i Öna vvo.

Såld

 • Orsa - Torrvål

 • Orsa Torrvål 10:4. En gedigen och välarronderad skogsegendom i Orsa. Skogsmarken omfattar 91,5 ha med ett virkesförråd på ca 9 000 m3sk. Medeltillväxten är hög (5,3 m3sk/ha/år). 3 jakträtter i Orsa Södra vvo som omfattar ca 14 000 ha samt jaktmöjlighet på Besparingens marker om ca 60 000 ha.

Såld

 • Mora - Bonäs

 • Mora Bonäs 327:1. Är det inte dags för dig att göra som många andra och skapa avkastning på dina pengar genom att investera i växande skog. Bonäs 327:1 är en vackert belägen skogsfastighet i ett skifte med bra tillväxtförmåga. 30 hektar produktiv skogsmark .Virkesförråd ca 2 500 m3sk. Jakt i vvo.

Såld

 • Mora - Mångberg

 • Mora Mångberg 65:1. Fastigheten är vackert belägen och omfattar ett skifte med utsikt över sjön Södra Fjärden. 18 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 1 200 m3sk. Denna charmiga skogsfastighet kan t ex passa bra för den jaktintresserade som söker ett mindre skogsinnehav att förvalta.

Såld

 • Orsa - Oljonsbyn

 • Orsa Oljonsbyn 27:3. Obebyggd skogsfastighet vilken omfattar ca 16 ha skogsmark. Virkesförrådet är uppskattat till ca 1 200 m3sk. Ung-samt gallringsskog dominerar på fastigheten. Jakträtt inom Oljonbyn vvo, ca 8 400 ha.

Såld

 • Mora - Nusnäs

 • Mora Nusnäs 241:14 & 505:1. Två skogsfastigheter belägna ca 1 mil sydost om Mora vid Fu och Fudal som lämpar sig väl för den som vill investera i skog. Lättillgängliga och lättföryngrade marker som domineras av tall på plan och fin mark. Skogsmark om 23 ha med ett virkesförråd på 1 400 m3sk. Jakt

Såld

 • Mora - Färnäs

 • Mora Färnäs 308:2. Välarronderad fastighet med fina förutsättningar för god värdetillväxt. Ca 23 ha skogsmark i ett skifte. Virkesförråd om ca 3 000 m3sk. Andel i Färnäs gemensamhetsskog. Jakträtt inom Färnäs vvo, ca 7 600 ha

Såld

 • Mora - Gävunda

 • Mora Gävunda 13:13. Möjlighet att förvärva en mycket lättillgänglig och välarronderad fastighet i ett skifte med fin talltimmerskog. Skogsmarken uppgår till 25 ha med ett virkesförråd om 2 600 m3sk varav 2 050 m3sk är slutavverkningsmogen skog, Bra medelbonitet. Andel i Besparingsskog. Jakt i vvo.

Såld

 • Älvdalen - Blyberg

 • Älvdalen Blyberg 54:1. Tillväxtfastighet i Blyberg. Två skiften med växtliga gallringsskogar samt fina och väletablerade ungskogar. Skogsmarksareal ca 37,6 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 1 900 m3sk. Andel i Älvdalens besparingsskog. Jakträtt inom Blybergs vvo, ca 4 600 ha.

Såld

 • Älvdalen - Liden

 • Älvdalen Liden 18:1. Skogsfastighet med flera välskötta skogsbestånd i vackra omgivningar. Skogsmarksareal ca 51,8 ha med ett virkesförråd om ca 5 200 m3sk. Andel i Älvdalens Besparingsskog. Möjlighet till jakt inom Lidens jk samt på besparingsskogens marker.

Såld

 • Älvdalen - Brunnsberg

 • Älvdalen Brunnsberg 5:1. Fin möjlighet att förvärva en mindre skogsegendom i vackra omgivningar. I överlåtelsen ingår även ett mycket vackert beläget inägomarksskifte i den levande fäboden Brindberg. 17,4 ha skogsmark med främst ungskog. Virkesförråd om ca 800 m3sk. Andel i Besparingsskog.

Såld

 • Älvdalen - Östermyckeläng

 • Älvdalen Östermyckeläng 15:1. En lagom stor skogsfastighet i Älvdalen med både slutavverkningsskog, växtliga gallringsskogar samt fina jaktmöjligheter. 18 ha skogsmark med ett virkesförråd om 3 200 m3sk. Medeltillväxt om 5 m3sk/ha/år. Andel i Besparingsskogen. Jakt i vvo samt på Besparingens marker

Såld

 • Mora - Häradsarvet

 • Mora Häradsarvet 161:8. Vackert belägen skogsfastighet där ett av skiftena ligger i naturskönt läge vid Siljans kant. 53 hektar produktiv skogsmark med växtliga ung- samt gallringsskogar där du kan skapa fin kvalitetsskog. Virkesförrådet uppgår till 3 300 m3sk. Jakt i två viltvårdsområden.

Såld

 • Mora - Nusnäs & Garsås

 • Mora Nusnäs 528:1 & Garsås 275:1. Två mindre fastigheter med jakträtt inom Nusnäs vvo samt Garsås vvo, totalt ca 7 100 ha. Marker där fler bestånd håller fullt utvuxen timmerskog. God tillgänglighet från bilväg. Nusnäs 528:1 är bebyggd med två äldre timrade lador.

Såld

 • Mora - Landbobyn

 • Mora Landbobyn 12:16. Möjlighet för juridisk person (exempelvis AB) att förvärva fastigheten! Skogsmarksarealen uppgår till ca 14 med ett virkesförråd på 700 m3sk varav merparten är yngre skog på tillväxt. Fastigheten medelbonitet är beräknad till 4,1 m3sk per hektar och år. Jakträtt i vvo.

Såld

 • Mora - Landbobyn

 • Mora Landbobyn 7:6. En obebyggd skogsfastighet med god vägtillgång samt ett av skiftena i mycket vackert läge inom LIS-område vid Vanåns strand. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 45 ha och virkesförrådet uppgår till 2 800 m3sk. Jakträtt i Landbobyns viltvårdsområde, ca 3 970 ha.

Såld

 • Mora - Bonäs

 • Mora Bonäs 273:1. En lättillgänglig skogsfastighet med fin timmerskog på plan mark, växtliga gallringsskogar vid Rädådalsvägen samt ett fint inägomarsskifte i Bonäs. Skogsmarken omfattar 39 ha med ett virkesförråd om ca 5 500 m3sk varav 2 200 m3sk är slutaverkningsmogen talltimmerskog. Jakt i vvo.

Såld

 • Mora - Bonäs

 • Mora Bonäs 275:1. En välarronderad skogsfastighet med slående vyer över Orsasjön och Dalarnas bergslandskap. Skogsmarksarealen utgörs av 40 hektar med goda växtbetingelser och övervägande del mark i de yngre åldersklasserna. Virkesförrådet uppgår till ca 3 400 m3sk. Jakt & andel i gemensamhetsskog.

Såld

 • Mora - Landbobyn

 • Mora Landbobyn 20:10. Lättskött skogsfastighet belägen på mark med god tillgänglighet. God anslutning mot bilväg. Skogsmark ca 10 ha med uppskattat virkesförråd om 1 100 m3sk. Jakträtt inom Landbobyns vvo, ca 3 970 ha.

Såld

 • Mora - Morkarlby

 • Mora Morkarlby 243:1. Välarronderad fastighet med god tillgänglighet. Ägarna har de senaste åren investerat i föryngringar, röjning samt dikesrensning. Skogsmark ca 58 ha med ett totalt virkesförråd om ca 2 800 m3sk. Jakträtt inom Morkarlby vvo, ca 6 250 ha.

Såld

 • Mora - Venjan

 • Mora Stutt 140:3. Obebyggd skogsfastighet omfattande ett skogsmarksskifte med goda förutsättningar för skogsproduktion. Skogsmarksareal ca 32 ha med ett totalt virkesförråd om ca 3 900 m3sk. Andel i besparingsskog med bidragsfördelar. Jakträtt inom Venjans viltvårdsområde, ca 23 000 ha.

Såld

 • Orsa - Stackmora

 • Orsa Stackmora 19:17. Mindre skogsfastighet omfattande 2 obebyggda skogsmarksskiften. Skogsmarksareal ca 8,1 ha med ett totalt virkesförråd om ca 1 900 m3sk. Jakträtt inom Stackmora JVF, ca 8 300 ha.

Såld

 • Rättvik - Gulleråsen

 • Rättvik Gulleråsen 156:1. Fin timmerskogs-fastighet i Rättvik. Flertalet av bestånden har huggits igenom för några år sedan. Skogsmarksareal ca 15 ha där virkesförrådet uppgår till ca 2 600 m3sk. Jakträtt inom Boda-Bingsjö vvo, ca 27 000 ha.

Såld

 • Mora - Utanmyra

 • Mora Utanmyra 141:1. Välarronderad och vackert belägen skogsfastighet. Skogsmark ca 11,5 ha med ett totalt virkesförråd om ca 1 700 m3sk. Fastigheten ansluter mot skogsbilväg. Andel i gemensamhetsskog. Jakträtt inom Ryssa- Gesunda vvo, ca 5 300 ha.

Såld

 • Mora - Lövberg

 • Mora Mångberg 61:1. Skogs-, jakt- och investeringsfastighet vilken omfattar 2 skiften. Skogsmarksareal ca 10 ha med ett uppskattat virkesförråd om 1 100 m3sk. Jakträtt inom Umsi vvo, ca 3 200 ha.

Såld

 • Nordanstig - Bergsjö

 • Skogsfastighet med 40 hektar produktiv skogsmark ca 10 km nordväst om Bergsjö. Virkesförråd om 3 301 m3sk (83 m3sk/ha). Medelbonitet 6,3. Enskild jakt.

Såld

 • Mora - Lövberg

 • Mora Rothagen 109:1. Utmärkt fastighet för exempelvis den jaktintresserade som söker ett mindre skogsinnehav att förvalta. Skogsmarksareal ca 7 ha med ett totalt virkesförråd om ca 470 m3sk. Medeltillväxten är beräknad till 6,4 m3sk/ha/år. Jakträtt inom Umsi vvo, ca 3 200 ha.

Såld

 • Nordanstig-Gnarp

 • Välkommen till Byn i Gnarp. Gård med bostad, ekonomibyggnader, åkermark och skog med ogenerat och mycket trivsamt läge. 27 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 3 919 m3sk (145 m3sk/ha). Betesmarken ligger i anslutning till gården och lämpar sig för hästhållning eller liknande.

Såld

 • Mora - Häradsarvet

 • Mora Häradsarvet 158:1. Vackert belägen skogsfastighet vid sjön Södra Fjärden. Skogsmarken omfattar ca 38 ha med mycket fina gallringsskogar som har hög löpande tillväxt. Virkesförrådet uppgår till ca 4 000 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 5,1 m3sk per hektar och år. 2 jakträtter i Umsi vvo.

Såld

 • Mora - Bråmåbo

 • Mora Bråmåbo 108:6. in talldominerad skogsfastighet i ett skifte. På fastigheten finns skog i flera åldersklasser med en övervägande del yngre gallringsskog. Fastigheten omfattar 19 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 1 700 m3sk. akträtt i Umsi viltvårdsområde som uppgår till ca 3 200 ha.

Såld

 • Nordanstig - Hassela

 • Nordanstig Kyrkbacken 4:10 mfl. Skogsfastighet, 24,8 hektar med högt virkesförråd och hög bonitet. Virkesförråd om hela 246 m3sk/hektar (6 111 m3sk). 3 628 m3sk i åldern 80 år och äldre. Boniteten är hög och uppgår till 6,5. Ett skifte.

Såld

 • Mora - Gesunda

 • Mora Gesunda 192:1. Lättillgänglig obebyggd skogsfastighet i ett skifte om ca 45 ha belägen strax väster om Gesundaberget. Virkesvolym uppgår till ca 5 500 m3sk bestående av i huvudsak fin tallskog i varierande ålder och huggningsklasser. Andel i Sollerö gemensamhetsskog samt två jakträtter i vvo

Såld

 • Mora - Gopalsjön

 • Mora Kråkberg 126:1. Skogsfastighet med god arrondering och god tillgänglighet från skogsbilväg. Skogsmarksareal ca 53 ha med ett totalt virkesförråd om ca 1 900 m3sk. Jakträtt inom Kråkberg vvo, ca 3 800 ha.

Såld

 • Orsa - Mickelvål

 • Orsa Mickelvål 31:1. Obebyggd skogsfastighet med hög medeltillväxt. Skogsmark ca 10 ha fördelat på fyra skiften. Virkesförrådet är uppskattat till ca 800 m3sk. Jakträtt inom Mickevål vvo, ca 2 500 ha.

Såld

 • Mora - Oxberg

 • Mora Oxberg 118:1. Unik tillfället att förvärva en skogsfastighet med tillhörande fäbodstuga och byggnader i den lugna och harmoniska fäboden Hållan med jaktmarkerna runt husknuten. 41 ha skogsmark med ett virkesförråd om 6 300 m3sk. Jakträtt inom Oxberg-Gopshus vvo ca 6 900 ha.

Såld

 • Mora - Gävunda

 • Mora Gävunda 5:25. Möjlighet att investera i en mindre skogs och jaktfastighet som ligger lättillgängligt vid skogsbilväg. Ca 10 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 600 m3sk där merparten utgörs av yngre skog på tillväxt. Jakträtt inom Gävunda viltvårdsområde som uppgår till ca 4 600 ha.

Såld

 • Mora - Utanmyra

 • Mora Utanmyra 114:9. En gedigen skogsfastighet om sammanlagt ca 79 ha skogsmark med ett virkesförråd om 12500 m3sk varav 6 400 m3sk är skog i slutavverkningsbar ålder. 2 lättillgängliga skogsskiften vackert belägna i närheten av Ekorrberget samt Rossbergs fäbod. Jakt i två viltvårdsområden.

Såld

 • Orsa - Skattungbyn

 • Orsa Skattungbyn 145:1. Skogsfastighet med en liten stuga i fantastiskt läge med den vackra sjön Skattungen inpå knuten. Skogsmarksarealen uppgår till ca 42 ha med ett uppskattat virkesförråd om 3 200 m3sk. Jakträtt i Skattungby-Torsmo viltvårdsområde samt andel i Orsa Besparingsskog.

Såld

 • Mora - Noret

 • Mora Noret 174:1. En lättillgänglig skogsfastighet i ett skifte strax öster om Mora. Skogsmark om ca 29 ha med ett virkesförråd om 1 800 m3sk. På fastigheten hittar du till övervägande del yngre växande skog på fina tallmarker. Medelboniteten är beräknad till 4,5 m3sk per hektar och år. Jakt

Såld

 • Mora - Vattnäs

 • Mora Vattnäs 85:1. Trevlig skogsfastighet med mycket god tillväxt med 3 skiften i närheten av Vattnäs. Två av skiftena har ett attraktivt läge för eventuell framtida bebyggelse. Skogsmarken uppgår till ca 18 ha med ett uppskattat virkesförråd om 1 300 m3sk. Jakträtt i Bergkarlås-Risa-Vattnäs vvo.

Såld

 • Malung-Sälen - Grönland

 • Malung-Sälen Grönlan 9:2 m.fl. 4 obebyggda skogsfastigheter i hjärtat av Dalarna, där en av fastigheterna gränsar mycket vackert mot Vallsjön. Fastigheterna domineras av tall och flertalet av bestånden är genomhuggna. Ca 129 ha skogsmark där det totala virkesförrådet uppgår till 13 700 m3sk. Jakt

Såld

 • Mora - Selja

 • Mora Selja 160:8. Fin skogsinvestering där fastigheten till största del består av växtliga gallringsskogar med en mycket bra löpande tillväxt. Fastigheten utgörs av ett skogsskifte med goda väganslutningar. Skogsmarksareal om ca 49 ha och virkesförråd uppgår till 6 100 m3sk. Jakt i vvo, ca 6600 ha.

Såld

 • Älvdalen - Rot

 • Älvdalen Rot 9:4. En obebyggd skogsfastighet med god bonitet samt andel i Besparingsskog. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår enligt den nyupprättade skogsbruksplanen till 34 ha med ett virkesförråd om 4 100 m3sk varav 3 100 m3sk är skog i slutavverkningsmogen ålder. Mycket goda jaktmöjligheter

Såld

 • Mora - Höjen

 • Mora Höjen 57:2. I vackra Dyverdalen finner Du en lagom stor och lämpligt arronderad skogs- och jaktfastighet med härliga jaktområden. Fastigheten har mycket fin åtkomst via skogsbilväg. Skogsmarksareal om ca 12 ha med ett totalt virkesförråd på 700 m3sk. Jakt inom Våmhus vvo, ca 24 000 ha.

Såld

 • Mora - Nusnäs

 • Mora Nusnäs 274:3. Mindre skogs- och jaktfastighet om ca 6 ha skogsmark, fördelat på tre skiften. Virkesförrådet har uppskattats till 900 m3sk. Främst förekommer talldominerad gallringsskog. Jakträtt inom Nusnäs vvo, ca 4 500 ha.

Såld

 • Mora - Venjan

 • Mora Knås 139:1 mfl. Två lättillgängliga skogsfastigheter. Ett skifte inom LIS-område, vilket kan möjliggöra byggnation i strandnära läge. Skogsmark ca 14 ha med virkesförråd om ca 2 300 m3sk. Andel i Venjans besparingsskog. Jakträtt inom Venjan vvo, ca 23 000 ha.

Såld

 • Orsa - Viborg

 • Orsa Viborg 31:4. Ett lättillgängligt skogsmarksskifte vid Signilsberget. Skogsmark ca 61 ha med ett totalt virkesförråd om ca 5 100 m3sk. Jakträtt inom Viborg vvo samt möjlighet till jakt på Besparingsskogens marker.

Såld

 • Mora - Häradsarvet

 • Mora Häradsarvet 171:1. Obebyggd skogsfastighet med god löpande tillväxt. Skogsmarksareal ca 10 ha med totalt virkesförråd om ca 1 800 m3sk. Främst talldominerad gallringsskog. Jakträtt inom Borrbergs vvo ca 2600 ha samt möjlighet till småviltsjakt på ca 17 000 ha.

Såld

 • Mora - Vika

 • Mora Vika 301:1. Mindre obebyggd skogsfastighet med möjlighet till jakt inom två viltvårdsområden. Skogsmarksareal ca 11 ha med ett totalt virkesförråd om ca 1 700 m3sk. Talldominerat.

Såld

 • Mora - Bonäs

 • Mora Bonäs 323:1. Skogsfastighet omfattande tre vackert belägna skogsmarksskiften. Skogsmark ca 51 ha med ett uppskattat virkesförråd om 3 700 m3sk. Fastigheten är bebyggd med förråd samt uppställd huggarkoja. Andel i Dyverdalens gemensamhetsskog. Jakträtt inom Bonäs vvo, ca 13 500 ha.

Såld

 • Mora - Vika

 • Del av Mora Vika 335:1. Ett skogsskifte strax öster om Rotsjön. Skogsmarksareal ca 14 ha med ett totalt virkesförråd om ca 960 m3sk. Överlåtelsen sker genom fastighetsreglering.

Såld

 • Nordanstig-Ilsbo

 • Nordanstig Ilsbo-Berge 17:5. Ett sammanhängande skifte med bra vägnät om totalt ca 77 hektar varav produktiv skogsmark 61,3 hektar med virkesförråd om 4 757 m3sk. Jakt i Ilsbo viltvårdsområde om ca 4 500 hektar.

Såld

 • Mora - Västbygge

 • Mora Västbygge 236:6. Välskött skogsfastighet med fina väganslutningar. Skogsmarksareal ca 34 ha med ett virkesförråd om ca 3 400 m3sk. Andel i Venjans Besparingsskog. Jakträtt inom Venjans vvo, ca 23 000 ha.

Såld

 • Mora - Västbygge

 • Mora Västbygge 225:2. Mindre skogsfastighet omfattande ett skifte som ansluter mot fäboden Åsen. Fastigheten är bebyggd med enklare förråd/lador. Skogsmark ca 19 ha med ett totalt virkesförråd om ca 2 200 m3sk. Andel i Venjans Besparingsskog. Jakträtt inom Venjans viltvårdsområde, ca 23 000 ha.

Såld

 • Mora - Vika

 • Mora Vika 376:1, del av. Ett fint skogsskifte med genomgående gallrade och omhändertagna skogsbestånd varav flertalet med mycket god löpande tillväxt. Ca 56 ha skogsmark med ett totalt virkesförråd om 5 800 m3sk. Jakträtt inom Fulåbergs vvo. Området säljs genom avstyckning eller fastighetsreglering

Såld

 • Orsa - Hansjö

 • En större skogsegendom i Orsa med god medeltillväxt. Skogsmarken omfattar ca 115 ha och virkesförrådet har uppskattats till 11 400 m3sk. Andelar i Orsa Besparingsskog som, för närvarande, delar ut bland annat bidrag till delägande fastigheter. Jakträtter inom Hansjö viltvårdsområde, ca 23 000 ha.

Såld

 • Mora - Bonäs

 • En gedigen lättillgänglig egendom med en skogsmarksareal om 87 ha samt ett virkesförråd på 9 700 m3sk. Förutsättningar finns för både tillväxt och kvalitetsskogs-skötsel. Medeltillväxten har beräknats till 4,3 m3sk/ha/år. Jakträtter inom Bonäs viltvårdsområde, ca 13 500 ha.

Såld

 • Mora - Vika

 • Mora Vika 176:2. Chans för juridisk eller fysisk person att bli ägare till en jakt- och investeringsfastighet inom Vika skifteslag. Skogsmark ca 23,7 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 4 000 m3sk. Jakträtt i Vika By vvo, Vinäs vvo samt Isunda jvf.

Såld

 • Nordanstig-Gnarp

 • Nordanstig Gällsta 5:16 består av ETT skifte om 102 hektar varav 93,7 hektar produktiv skogsmark med i huvudsak skog i åldern 35 till 65 år med hög löpande tillväxt. Virkesförrådet uppgår till 15 321 m3sk (164 m3sk/ha). Bonitet 5,8. Jakt i Gnarps östra viltvårdsområde om ca 17 000 hektar.

Såld

 • Nordanstig - Bergsjö

 • Nordanstig Älvsund 8:16. Skogsmark 97 hektar samt åkermark 9,8 hektar i Älvsund mellan Bergsjö och Hassela. Korta avstånd mellan skiftena. Virkesförråd om 10 112 m3sk. Bonitet 6,3. Jakt i viltvårdsområde. Två stycken jaktkojor.

Såld

 • Älvdalen - Särna

 • En välarronderad skogsegendom i Särna fördelad på 2 skiften. Skogsmarken omfattar 131 ha med ett totalt virkesförråd om 10 800 m3sk. Fastigheten är delägare i Särna-Idre Besparingsskog vilket ger rätt till generösa bidrag. Jakträtt i Särna vvo, ca 27 600 ha, samt på besparingens marker ca 43 500 ha.

Såld

 • Orsa - Viborg

 • Skogsmarksareal om 10 ha där det totala virkesförrådet uppgår till ca 800 m3sk. Fastigheten äger även andel (25%) i Viborg s:97 som omfattar ett skogsmarksskifte vid sågen i Näckådalen. Samfällighetens skogsmarksareal är, enligt den nyupprättade skogsbruksplanen, 1 600 m3sk. Jakträtt i två vvo.

Såld

 • Orsa - Stackmora

 • Orsa Stackmora 32:3 mfl. 5 obebyggda skogsfastigheter inom Stackmora skifteslag. Skogsmarksareal ca 13,8 ha med ett totalt virkesförråd om ca 2 600 m3sk. Andel i Orsa besparingsskog. Jakträtt inom Stackmora jvf, ca 8 300 ha. Möjlighet till jakt på besparingsskogens marker.

Såld

 • Mora - Våmhus

 • Mora Kumbelnäs 158:1. Välarronderad skogsfastighet med tillgång till väg. Skogsmark ca 36,7 ha med ett totalt virkesförråd om ca 4 800 m3sk. Jakträtt inom Våmhus viltvårdsområde, ca 24 000 ha.

Såld

 • Orsa - Maggås

 • Orsa Maggås 25:6. Skogsfastighet som skötts med varsam hand genom hyggesfri metod. Skogsmarksareal ca 62 ha med ett totalt virkesförråd om ca 8 600 m3sk. Andel i Orsa Besparingsskog. Jakträtt inom Orsa Södra vvo samt möjlighet till jakt på besparingsskogens marker.

Såld

 • Orsa - Orsa Kyrkby

 • Skogsinvestering inom Kyrkbyns skifteslag. Skogsmarksarealen uppgår till ca 12,6 ha med ett virkesförråd om ca 2 400 m3sk. Medeltillväxt har beräknats till 4,8 m3sk per hektar och år. Andel i Orsa Besparingsskog. Jakträtt inom Kyrkbyns viltvårdsområde, ca 13 100 ha.

Såld

 • Nordanstig - Hassela

 • Nordanstig Hassela-Berge 18:1. En skogsfastighet utöver det vanliga. 199,4 hektar produktiv skogsmark i ett skifte om 35 318 m3sk. Medelboniteten är hög och uppgår till 6,9. Mycket bra vägnät.

Såld

 • Hudiksvall-Enånger

 • Hudiksvall Rösånger 2:3. Fastigheten består av två skiften och innehåller skogsmark om 48,5 hektar samt åkermark om 7,7 hektar. Fastigheten är lättillgänglig genom gamla E4:an vid Rösångersskiftet och skogsbilväg hela vägen fram till skiftet på Marön. Kort avstånd till sågverk och massaindustri.

Såld

 • Mora - Ryssa

 • Skogsfastighet med mycket fin värdetillväxt där fler av skogsbestånden är välbestockade och jämna. Skogsmark om ca 27 ha och virkesförrådet uppgår till 5 000 m3sk. Medeltillväxten är beräknad till hela 5,8 m3sk/ha/år. Andel i Sollerö gemensamhetsskog. Jakträtt inom Ryssa-Gesunda vvo, ca 5 300 ha.

Såld

 • Mora - Våmhus

 • Mora Östra Storbyn 73:1. Välskött skogsfastighet med god arrondering samt fina väganslutningar. Skogsmarksareal ca 47,5 ha som håller ett totalt virkesförråd om ca 5 100 m3sk. Jakträtt inom Våmhus viltvårdsområde, ca 24 000 ha.

Såld

 • Vansbro - Myrbacka

 • Skogsfastighet som gränsar vackert mot Djupsjösundet samt Aborrtjärnen. Fastigheten består till övervägande del av skötta och fina bestånd. Skogsmarksarealen omfattar ca 27 ha och virkesförrådet är uppskattat till 1 700 m3sk. Jakträtt inom Dala-Järna Östra JVF som omfattar ca 34 000 ha.

Såld

 • Mora - Bengtsarvet

 • Äntligen finns chans bli ägare till denna skogsfastighet med ett mycket vackert beläget skogsskifte som sträcker sig ut i Siljan samt även har rejäla skiften på Solleröskogen. Skogsmarksarealen uppgår till 99 ha och virkesförrådet är enligt skogsbruksplanen ca 13 900 m3sk. Flera jakträtter.

Såld

 • Mora - Våmhus

 • Mora Limbäck 88:1. Vacker investeringsfastighet med slående vyer mellan Våmhus och Älvdalen. Ett sammanhängande skifte med en skogsmarksareal om 106 ha och ett totalt virkesförråd enligt skogsbruksplanen på ca 6 500 m3sk. Medeltillväxten har beräknats till 5,0 m3sk/ha/år. Flera jakträtter i vvo.

Såld

 • Orsa - Kallmora

 • Orsa Kallmora 20:8. Investera i en skogs- och jaktfastighet med god tillväxtförmåga. Skogsmarksareal om ca 6 ha med ett totalt virkesförråd på ca 900 m3sk. Andel i Orsa Besparingsskog. Jakträtt inom Orsa Norra vvo samt möjlighet till jakt på Besparingsskogens marker.

Såld

 • Mora - Vinäs

 • Mora Vinäs 262:1. Vackert belägen skogsfastighet med växtliga skogar. Från ett av skiftena har du den praktfulla Siljan ett stenkast bort. Skogsmarksareal ca 29 ha med ett virkesförråd om ca 3 700 m3sk. Jakträtt inom Vinäs viltvårdsområde, ca 5 260 ha.

Såld

 • Leksand -Holen

 • Leksand Holen 11:15. Ca 2,5 km väster om Insjön finns denna charmiga skogsfastighet med mycket god tillväxtförmåga. Medelbonitet, hela 7,3 m3sk/ha/år. Förutom skogsskiftet finns även ett mindre skifte, vackert beläget vid gästhamnen vid Insjön. Virkesförrådet uppgår till 3 100 m3sk. Jakt i vvo.

Såld

 • Orsa - Åberga

 • Orsa Åberga 24:4. Större talldominerad skogsfastighet bebyggd med jaktkoja. Skogsmarksareal ca 313 ha med ett virkesförråd om ca 25 300 m3sk med en medelbonitet på 5,0 m3sk/ha/år. Andel i Orsa besparingsskog. Flera jakträtter inom 4 olika vvo samt möjlighet till jakt på Besparingsskogens marker.

Såld

 • Orsa - Stackmora

 • Orsa Stackmora 75:4. Mindre skogs-/ jaktfastighet med goda växtbetingelser. Skogsmarksareal ca 12,2 ha med ett totalt virkesförråd om ca 1 600 m3sk. Andel i Orsa besparingsskog. Jakträtt inom Stackmora jvf samt på besparingsskogens marker.

Såld

 • Mora - Vidbäcken

 • Mora Vidbäcken 39:1. Mycket fin skogsfastighet med två charmiga och enskilt belägna stugor med storskogen inpå knuten. Skogsmarken uppgår till drygt 50 ha och virkesförrådet är ca 4 800 m3sk. Fastigheten är välskött, har mycket god tillgång till väg och domineras av tall. Jakt i vvo, ca 24000 ha.

Såld

 • Mora - Vinäs

 • Mora Vinäs 135:1. Fin skogsfastighet bebyggd med lättillgänglig jaktkoja. Skogsmarken omfattar ca 37,5 ha och virkesförrådet uppgår till ca 5 100 m3sk, främst gallringsskog samt äldre skog. Medelboniteten är beräknad till 4,7 m3sk per ha och år. Jakträtter inom Vinäs vvo, ca 5 260 ha.

Såld

 • Nordanstig-Gnarp

 • Nordanstig Ås 7:13. Marken uppgår till 3,9 hektar och fastigheten har jakträtt i Gnarps östra viltvårdsområde om ca 17 000 hektar. På den gamla åkermarken växer nu lövskog med mycket hög tillväxt. Byggnader i saneringsskick.

Såld

 • Nordanstig-Gnarp

 • Nordanstig Skesta 3:12, 3:6. Gård med jord och skog i Gnarp. Skogsmarken uppgår till 100,5 hektar med ett virkesförråd om 11 884 m3sk (118 m3sk/hektar) och en bonitet om 5,0. Av virkesförrådet är ca 6 700 m3sk inom huggningsklass S1 och S2. Åkermark ca 12 hektar i huvudsak i anslutning till gården.

Såld

 • Hudiksvall - Hålsjö

 • Hudiksvall Hålsjö 17:19. Skogsfastighet i ett skifte på om ca 33 hektar varav 29,1 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 4 728 m3sk (162 m3sk/ha). Bonitet 5,6. En stor del av virkesförrådet ligger inom huggningsklass G1. Fastigheten ingår i Norrbo viltvårdsområde om ca 9 000 hektar.

Såld

 • Nordanstig-Bergsjö

 • Nordanstig Yttre 3:17. Gården passar dig som vill kombinera boende med egen verksamhet i funktionella verkstadslokaler i avskild och fridfull miljö. Totalt ca fyra hektar.

Såld

 • Hudiksvall - Hög

 • Hudiksvall Högs-Holm 3:12. Två skiften om 18,8 hektar produktiv skogsmark med i huvudsak skog i attraktiva åldern 55 till 90 år. Fastigheten har ett genomsnittligt virkesförråd om 180 m3sk/ha och en löpande tillväxt om 5,7 m3sk/ha och år. Nära skogsindustrierna i Iggesund. Högs vvo om 6 800 ha.

Såld

 • Nordanstig - Gränsfors

 • Nordanstig Gammsätter 11:3. Skogsfastighet med närhet till väg, i ett skifte om 17 hektar i Gränsfors, Bergsjö. Virkesförråd om 2 552 m3sk (143 m3sk/ha). Jakt i jaktklubb om 1 177 hektar.

Såld

 • Hudiksvall - Forsa

 • Hudiksvall Kalvhaga 6:56. Skogsfastighet i ett skifte om 8 hektar vid Djupdal, Forsa intill Riksväg 84 mellan Hudiksvall och Delsbo. Jakt i Forsa viltvårdsområde om 24 000 hektar. Virkesförråd om 745 m3sk (98 m3sk/ha).

Såld

 • Orsa - Kallmora

 • Orsa Kallmora 26:2. Skogsfastighet bebyggd med en inbjudande stuga i härlig fäbodmiljö. Skogsmark om ca 47,9 ha, företrädesvis växtliga gallringsskogar främst bevuxna med tall. Virkesförrådet uppgår till ca 5 100 m3sk. Medeltillväxten är beräknad till 5,1 m3sk/ha/år. Jakträtt inom Orsa Norra vvo.

Såld

 • Mora - Gruddbo

 • Mora Gruddbo 157:1. Fastigheten ligger nära Siljan, och gränsar bland annat mot vackra Mångån. Skogsmarken utgörs av ca 38,6 ha och virkesförrådet omfattar ca 4 400 m3sk. Jakträtt inom Björka vvo samt Sollerö vvo. Andel i Sollerö gemensamhetsskog.

Såld

 • Orsa - Orsa Kyrkby

 • Orsa Orsa Kyrkby 18:5. Skogsegendom lämplig för investering. Skogsmarksareal ca 54 ha med ett virkesförråd om ca 5 200 m3sk. Andel i besparingsskog. Jakträtt i vvo samt möjlighet till jakt på besparingsskogens marker. Eventuell möjlighet för juridisk person att förvärva fastigheten.

Såld

 • Mora - Nusnäs

 • Mora Nusnäs 461:1. Mycket vacker och lättillgänglig fastighet ca 12 km från Mora. Fastigheten domineras av tall på plan och fin mark. Skogsmarksarealen uppgår till ca 17,1 ha och har ett virkesförråd som uppgår till 2 800 m3sk . Ägaren har en jakträtt inom Nusnäs vvo, ca 4 500 ha.

Såld

 • Mora - Bonäs

 • Mora Bonäs 310:1. Offentlig auktion. Skogsmarksareal om ca 38,1 ha fördelat på två skiften. Virkesförråd ca 6 000 m3sk. Jakträtt inom Bonäs vvo, ca 13 500 ha. Andel i Dyverdalens gemensamhetsskog.

Såld

 • Mora - Våmhus

 • Mora Höjen 56:2. Förverkliga skogsägardrömmen med denna mycket välarronderade fastighet. Skogstransporter löses med enkelhet till Indalsvägen, som korsar fastigheten. Skogsmarksarealen uppgår till ca 64 ha och virkesförrådet till 7 300 m3sk. Jakträtter inom Våmhus vvo, ca 24 000 ha.

Såld

 • Mora - Noret

 • Mora Noret 161:4. Unik möjlighet för juridisk person att förvärva en välarronderad skogsegendom med fin tillgänglighet. Skogsmarksarealen uppgår till 146 ha och virkesförrådet till ca 22 700 m3sk. Flera jakträtter inom Mora-Norets vvo, ca 3 200 ha.

Såld

 • Mora - Finngruvan

 • Mora Finngruvan 31:1. Fin skogsinvestering som omfattar ca 11 ha skogsmark i ett skifte. Virkesförråd ca 1 700 m3sk. Jakträtt inom Finngruvan vvo, ca 2 500 ha. Andel i Finngruvans Besparingsskog.

Såld

 • Gagnef - Gruvan

 • Gagnef Gruvan 1:6. Skogsfastighet som gränsar mot vackra Annsjön. God arrondering samt bra tillgång till vägnätet. Skogsmarksarealen omfattar ca 42 ha och virkesförrådet uppgår till ca 7 300 m3sk. Jakträtt inom Annsjöns viltvårdsområde, ca 3 600 ha.

Såld

 • Mora - Gävunda

 • Mora Gävunda 21:3. Rejäl skogsegendom med fina vägförbindelser i ett skifte. Skogsmarken omfattar ca 173 ha och virkesförrådet uppgår till ca 19 800 m3sk varav 14 300 m3sk är slutavverkningsbar skog. Flera jakträtter inom Gävunda vvo. Andel i Gävunda Besparingsskog.

Såld

 • Orsa - Orsa Kyrkby

 • Orsa Kyrkby 97:6. Mindre skogsfastighet i Orsa kommun. Skogsmarksareal om ca 2,5 ha och ett virkesförråd på 300 m3sk. Jakträtt inom Kyrkbyns vvo, ca 13 100 ha. Andel i Orsa Besparingsskog.

Såld

 • Orsa - Hansjö

 • Orsa Hansjö 133:3. Välskött och omhändertagen skogsfastighet med god arrondering. Skogsmark om ca 32 ha med ett virkesförråd på 4 600 m3sk. Andel i Orsa Besparingsskog. Jakträtt inom Hansjö vvo, ca 23 000 ha, samt möjlighet till jakt på Orsa Besparingsskogs marker.

Såld

 • Orsa - Slättberg

 • Orsa Slättberg 59:2. Mindre skogsfastighet med god tillväxt inom Slättbergs skifteslag. Skogsmarksareal ca 9,5 ha och virkesförråd ca 1 900 m3sk. Jakträtt inom Slättbergs vvo, 12 300 ha. Andel i Orsa Besparingsskog.

Såld

 • Mora - Venjan

 • Mora Stutt 140:6. Vacker fastighet med bland annat fina ungskogar efter Litterdalsvägen. Skogsmarken omfattar ca 24 ha och virkesförrådet uppgår till 2 100 m3sk varav 1 600 m3sk är slutavverkningsmogen skog. Andel i Venjans besparingsskog. Jakträtt inom Venjan vvo, ca 23 000 ha.

Såld

 • Vansbro - Nordanåker

 • Vansbro Nordanåker 31:5. Välskött skogsegendom med eget fäbodställe i lugnt och avskilt läge. Fastigheten har god tillgänglighet via skogsbilväg. Skogsmarken omfattar 145 ha och virkesförrådet uppgår till ca 14 200 m3sk. Möjlighet till jakt inom Dala-Järna östra jvf, ca 34 000 ha.

Såld

 • Orsa - Hansjö

 • Gedigen och naturskönt belägen skogsfastighet i Orsa kommun med eventuell möjlighet för AB att förvärva fastigheten. Skogsmarksarealen består av ca 105,5 ha och virkesförrådet omfattar ca 13 700 m3sk. Fastigheten äger andel i Orsa Besparingsskog, vilket ger rätt till bidrag för skogsvård m.m.

Såld

 • Mora - Vika

 • Mora Vika 290:1. Större skogsfastighet väster om Vika med mycket goda vägförbindelser. Skogsmarksareal omfattar 104,5 ha med ett virkesförråd om ca 10 800 m3sk. 4 jakträtter inom Vika viltvårdsområde, ca 8 000 ha. Andel i Skällnäs gemensamhetsskog.

Såld

 • Älvdalen - Älvdalens Kronopark

 • Lättillgänglig fastighet vid den vackra sjön Råstjå (Råsjön), belägen vid riksväg 70 mellan Särna och Älvdalen. Skogsmarken omfattar ca 24 ha och virkesförrådet har uppskattats till ca 2 000 m3sk varav ca 1 200 m3sk är slutavverkningsbar skog.

Såld

 • Orsa - Stenberg

 • Orsa Stenberg 66:3. Obebyggd skogs och jakt fastighet i byn Stenberg, där skogsmarksarealen omfattar ca 3,8 ha. Jakträtt inom Orsa Södra vvo, ca 14 000 ha. Andel i Orsa Besparingsskog.

Såld

 • Orsa - Hansjö

 • Orsa Hansjö 35:3, 143:3. Obebyggda skogsfastigheter med fin timmerskog. Skogsmarksarealen omfattar ca 54 ha och virkesförrådet uppgår till ca 6 000 m3sk. Andel i Orsa besparingsskog. Jakträtt inom Hansjö vvo, ca 23 000 ha.

Såld

 • Mora - Våmhus

 • Mora Kumbelnäs 164:1. Fin skogsfastighet som omfattar 2 obebyggda skogsmarksskiften. Skogsmarksarealen uppgår till ca 40 ha som håller ett totalt virkesförråd om ca 2 800 m3sk. Jakträtt inom Våmhus vvo, ca 24 000 ha.

Såld

 • Älvdalen - Särnabyn

 • Älvdalen Särnabyn 53:1. Trevlig fastighet som ligger strax nordväst om Särna där det största skiftet gränsar naturskönt mot Brossöfjorden. Ca 54 ha skogsmark, virkesförråd ca 3 300 m3sk varav 1 300 m3sk är slutavverkningsbar skog. Andel i Särna-Idre Besparingsskog. Mycket goda jaktmöjligheter.

Såld

 • Leksand - Hälla

 • Leksand Hälla 10:6. Välskött skogsfastighet omfattande ett skifte nära Stumsnäs. Skogsmarksareal ca 14 ha och virkesförråd ca 2 200 m3sk. Jakträtt inom Tingsnäs vvo, ca 3 700 ha.

Såld

 • Mora - Östnor

 • Mora Östnor 305:1, 307:1. Vackert belägna skogsfastigheter, med skiften vid Österdalälven. Skogsmarksareal ca 24 ha med ett totalt virkesförråd om ca 2 000 m3sk. Andel i Östnors gemensamhetsskog som genomför utdelningar. Jakträtt inom Östnors vvo, ca 13 700 ha.

Såld

 • Lima - Rissätra

 • Malung-Sälen Rissätra 12:3, del av. Fin fastighet om 4 skiften efter Lybergsvägen, öster om Rissätra. Skogsmark ca 108 ha med ett totalt virkesförråd om ca 10 000 m3sk. Andel i Lima besparingsskog. Jakträtt inom Lima Östra vvo, ca 19 400 ha samt småviltjakt på Lima Besparing, ca 51 000 ha.

Såld

 • Malung-Sälen - Grönland

 • Malung-Sälen Grönland 9:2 m.fl. Fina skogsfastigheter med jakträtt inom både Öje vvo samt Malung Södra jvf. Skogsmarksareal om ca 138 ha och ett virkesförråd som uppgår till ca 14 000 m3sk varav ca 5 100 m3sk har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

Såld

 • Mora - Våmhus

 • Mora Limbäck 91:5. Skogsfastighet med egen väg in på fastigheten samt en mysig stuga, strax norr om Dalens fäbodar. Skogsmark ca 51 ha, främst ungskog/gallringsskog. Virkesförråd om ca 900 m3sk. Jakträtt inom Våmhus vvo, ca 24 000 ha.

Såld

 • Mora - Vinäs

 • Mora Vinäs 93:1. Obebyggd skogs- och jaktfastighet. Skogsmarken uppgår enligt den nyupprättade skogsbruksplanen till ca 24 ha med ett virkesförråd om ca 2 600 m3sk. Medeltillväxten har beräknats till 4,0 m3sk per hektar och år. Jakträtt inom Vinäs vvo, ca 5 260 ha.

Såld

 • Furudal - Dalbyn

 • Del av Dalbyn 120:2. Gediget skogsmarkskifte med god tillväxt och bra tillgänglighet via flera skogsbilvägar. Skogsmarken uppgår till ca 140 ha och virkesförrådet utgörs av ca 18 400 m3sk, varav hela 13 100 m3sk har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

Såld

 • Leksand - Klockarberg

 • Leksand Klockarberg 17:1. Investeringsfastighet vid Vådsjön i Leksand. Skogsmarken omfattar ca 28 ha och virkesförrådet uppgår till ca 1 300 m3sk. Möjlighet till jakt med Fjällbergs jaktlag, ca 1 400 ha.

Såld

 • Orsa - Hansjö

 • Orsa Hansjö 95:3. Skogsfastighet med hög tillväxt. Skogsmark ca 13 ha med virkesförråd om ca 2 200 m3sk. Förrådsbyggnad i Bjus hör till fastigheten. Andel i Orsa besparingsskog, med bidragsförmåner. Jakträtt inom Hansjö vvo, ca 23 000 ha, samt möjlighet till småviltjakt inom Orsa besparingsskog.

Såld

 • Mora - Våmhus

 • Mora Heden 107:1. Två obebyggda skogsmarksskiften med god åtkomst från bilväg. Skogsmarksareal om ca 47 ha med ett totalt virkesförråd om ca 4 300 m3sk. Flera bestånd med hög tillväxt ger goda möjligheter för en hög framtida värdetillväxt. Jakträtt inom Våmhus vvo, ca 24 000 ha.

Såld

 • Mora - Noret

 • Mora Noret 233:1. Fin obebyggd skogsfastighet efter Fuåvägen. Skogsmarksareal ca 19 ha där virkesförrådet omfattar ca 3 400 m3sk. Jakträtt inom Mora-Norets vvo, ca 3 200 ha.

Såld

 • Mora - Färnäs

 • Lättåtkomlig skogsfastighet med lättföryngrad skogsmark om 21 ha. Virkesförråd 2700 m3sk. Medelbonitet om 5,1 m3sk/ha/år. Egen väg in på skiftet. Andel i Färnäs gemensamhetsskog med årliga utdelningar. Jakt i Färnäs vvo, 7600 ha.

Såld

 • Mora - Rothagen

 • Mora Rothagen 141:1. Utmärkt fastighet för investering med flera bestånd som har god löpande tillväxt. Skogsmarksareal om ca 46 ha med ett totalt virkesförråd om ca 3 900 m3sk. Andel i Sollerö gemensamhetsskog. Jakträtt inom 3 olika viltvårdsområden med en sammanlagd areal om ca 6 900 ha.

Såld

 • Mora - Häradsarvet

 • Mora Häradsarvet 150:1. Chans att satsa på skogsägande genom denna lättillgängliga investeringsfastighet. Ca 32 ha skogsmark med en beräknad medeltillväxt som uppgår till 3,8 m3sk per hektar och år. Ungskogarna är väletablerade. Jakträtt inom Borbergs vvo. Andel i gemensamhetsskog.

Såld

 • Mora - Utanmyra

 • Mora Utanmyra 125:1. Vackert och naturskönt belägen skogsfastighet vid Siljan. Närhet till Gesundabacken där både sommar- och vintersport kan utövas. Skogsmarken uppgår till ca 19 ha och har ett uppskattat virkesförråd på 2 400 m3sk. Jakt i två vvo.

Såld

 • Mora - Suggfäbodarna

 • Mora Suggfäbodarna 1:1. Obebyggd välskött investeringsfastighet i Mora kommun. Möjlighet för juridisk person att förvärva. Skogsmark ca 84 ha med ett totalt virkesförråd om ca 4 900 m3sk. Jakträtt inom Utmeland vvo, ca 6 000 ha.

Såld

 • Mora - Våmhus

 • Mora Limbäck 103:2. Investeringsfastighet i de norra delarna av Mora kommun. Möjlighet för juridisk person att förvärva. Skogsmark ca 32 ha med ett virkesförråd som uppgår till ca 1 400 m3sk. Jakträtt inom Våmhus vvo, ca 24 000 ha.

Såld

 • Mora - Vika

 • Mora Vika 154:1. Mindre skogs- och jaktfastighet med idylliskt läge vid sjö. Skogsmarksareal om ca 6 ha och ett totalt virkesförråd på 800 m3sk varav 400 m3sk är skog i slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är beräknad till 4,3 m3sk per ha och år. Jakträtt inom Vika vvo, ca 7 800 ha.

Såld

 • Mora - Venjan

 • Mora Knås 157:1. Skogsfastighet i ett skifte som gränsar mot Ilbäcksvägen. Skogsmarken omfattar ca 24 ha och det totala virkesförrådet uppgår till ca 1 900 m3sk. Andel i besparingsskog. Jakträtt i vvo, ca 23 000 ha.

Såld

 • Mora - Selja

 • Mora Selja 100:1. Obebyggd skogsfastighet med fin timmerskog. Skogsmarksarealen uppgår till ca 17 ha och håller ett totalt virkesförråd om ca 2 800 m3sk. Åtkomst via Krångdalsvägen. Jakträtt inom Selja-Långlets vvo, ca 6 600 ha.

Såld

 • Mora - Oxberg

 • Mora Oxberg 126:1. Skogsegendom med god tillväxtpotential. Ett skifte omfattande ca 39 ha skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 7 900 m3sk. Jakträtt inom Oxberg-Gopshus vvo, ca 6 900 ha.

Såld

 • Mora - Våmhus

 • Mora Vidbäck 52:1. Tillfälle att göra en investering i en lättillgänglig skogsfastighet i de norra delarna av Mora kommun. Enligt ny skogsbruksplan uppgår skogsarealen till 64,8 ha och har ett totalt virkesförråd om ca 2 600 m3sk. Jakträtt inom Våmhus vvo som omfattar ca 24 000 ha1

Såld

 • Nordanstig-Gnarp

 • Nordanstig Östergrängsjö 9:10. Mindre skogsfastighet med jakträtt i Gnarps västra viltvårdsområde om ca 8 200 hektar. Mindre byggnader i behov av renovering. Skogsmarken uppgår till 8 hektar med ett virkesförråd om 805 m3sk (101 m3sk/hektar) och en bonitet om 5,4.

Såld

 • Nordanstig - Bergsjö

 • Nordanstig Åkern 4:2, 6:1. Skogsfastighet i ett sammanhängande skifte i Bergsjö. Skogsmarken uppgår till 58,9 hektar med ett virkesförråd om 6 818 m3sk (116 m3sk/hektar) och en bonitet om 5,9.

Såld

 • Nordanstig-Gnarp

 • Nordanstig Frästa 8:14. Skogsfastighet om 51,5 hektar produktiv skogsmark i Gnarp med skiften vid Frästavallen och Gårdsjön. Virkesförrådet uppgår till 5 128 m3sk (100 m3sk/ha). Bonitet 5,6. Jakträtt i Gnarps Östra viltvårdsområde.

Såld

 • Malung-sälen - Grimsmyrheden

 • Malung-Sälen Grimsmyrheden 17:3. Skogsfastighet med årlig arrendeintäkt från vindkraftverk. Skogsmarksareal ca 270 ha med ett virkesförråd som uppgår till ca 29 000 m3sk. Jakträtter inom Malung västra vvo, ca 36 000 ha.

Såld

 • Härjedalen - Hede Kyrkby

 • Härjedalen Hede Kyrkby 15:75. Rejäl skogsegendom i ett skifte om ca 528 ha produktiv skogsmark. Åtkomst via fler vägar. Virkesförrådet uppgår till ca 40 700 m3sk. Jaktmöjlighet inom Brovallvålens jaktlag.

Såld

 • Mora - Bonäs

 • Mora Bonäs 338:1. Mycket vacker och naturskönt belägen skogsfastighet i Mora kommun. Skogsmarksareal om ca 85 ha där virkesförrådet uppgår till ca 19 200 m3sk varav ca 17 500 m3sk är skog mogen för avverkning. Jakträtt inom Bonäs viltvårdsområde ca 13 500 ha. Andel i gemensamhetsskog.

Såld

 • Hudiksvall - Bäckmora

 • Skogsfastighet i Bäckmora med fastighetsgräns i Ljustjärn och mot Pockeboån samt att Bäckmoraån rinner genom skiftets östra del. Stor husbehovstäkt för grus. Välskött väg genom skiftet..

Såld

 • Nordanstig - Bergsjö

 • Nordanstig Hamre 6:14 mfl. Gård med jord och skog i Bergsjö. Mindre bostadshus med lillstuga och lagom stor loge. Gården har ett avskilt och vackert läge med ett rogivande gårdstun. Skogsmarken uppgår till 36 hektar med ett virkesförråd om höga 167 m3sk/hektar (6 036 m3sk) och en bonitet om 6,2.

Såld

 • Mora - Bonäs

 • Mora Bonäs 358:1. Fin och välskött fastighet som är välarronderad och nås lätt via flera bil- och traktorvägar. Det totala virkesförrådet består av ca 3 500 m3sk varav 1 600 m3sk är slutavverkningsmogen skog, hkl S2. Jakträtt inom Bonäs vvo. Andel i Dyverdalens gemensamhetsskog

Såld

 • Mora - Våmhus

 • Mora Bäck 103:1. Två välskötta skogsmarkskiften med fin tillväxt och tillgänglighet. Skogsmarksarealen uppgår till 33,6 ha med ett virkesförråd om ca 3 300 m3sk. Jakträtt inom Våmhus VVO, ca 24 000 ha.

Såld

 • Orsa - Skattungbyn

 • Orsa Skattungbyn 26:2, 33:10 och 103:1. Tre fina och välskötta fastigheter med sjönära lägen samt god åtkomst via bilväg. Skogsmarksareal ca 79 ha och ett virkesförråd om ca 7 900 m3k. Jakträtt inom Skattungby-Torsmo vvo. Andel i Orsa Besparingsskog.

Såld

 • Orsa - Skattungbyn

 • Orsa Skattungbyn 26:19. Välskött bebyggd skogsfastighet strax öster om Skattungbyn. Fastigheten ansluter mot sjön Skattungen. Gamla timmerbyggnader varav en fritidsstuga. Skogsmark ca 4,8 ha, gallringsskog samt ungskog. Jakträtt inom Skattungby-Torsmo vvo. Andel i Orsa besparingsskog.

Såld

 • Älvdalen - Brunnsberg

 • Älvdalen Brunnsberg 24:1. Stuga i fäbodmiljö, med tillhörande skogsmark, i vackra Andersbodarna. Andel i Älvdalens besparingsskog. Skogsmark ca 40 ha. Virkesförråd ca 1650 m3sk. Möjlighet till jakt inom Brunnsbergs JVF samt på besparingsskogens marker

Såld

 • Mora - Bonäs

 • Mora Bonäs 268:1. Nu är ett av det vackraste skiftena på Bonäsheden till salu! De 23 hektaren skogsmark består av plan och fin terräng med mycket lättföryngrad mark. Virkesförråd ca 4 500 m3sk vara 4 000 m3sk är ståtlig timmerskog mogen för avverkning.

Såld

 • Mora - Nusnäs

 • Mora Nusnäs 238:5. Mindre skogsfastighet om 19 ha skogsmark. God åtkomst från bilväg. Främst ungskog/gallringsskog. Virkesförrådet uppgår till ca 1 000 m3sk. Fina markförhållanden. Jakträtt inom Nusnäs viltvårdsområde.

Såld

 • Mora - Östnor

 • Mora Östnor 346:1. Mindre skogsfastighet vackert belägen vid fäboden Säs och Österdalälven. Virkesförrådet uppgår till ca 1000 m3sk och medeltillväxten är beräknad till 5,7 m3sk per hektar och år. Jakträtt inom Östnor vvo, ca 13 700 ha.

Såld

 • Mora - Nusnäs

 • Mora Nusnäs 532:1. Mindre skogsfastighet med ståtlig skog och rejält virkesförråd. Skogsmarksareal om ca 12,9 ha med ett virkesförråd om ca 3 000 m3sk. Jakträtt inom Nusnäs vvo.

Såld

 • Orsa - Torrvål

 • Orsa Torrvål 15:4. Fyra obebyggda skogsmarksskiften med goda vägförbindelser, varav ett större skifte efter Ladubergsvägen. Skogsmark ca 29,1 ha med virkesförråd om ca 3 800 m3sk varav 1 300 m3sk är slutavverkningsmogen skog. Jakt i vvo. Andel i besparingsskog.

Såld

 • Älvdalen - Hägnåsen

 • Älvdalen Hägnåsen 1:12. Vacker obebyggd fastighet i ett landskap som möjliggör både skogsbruk samt rekreation och jakt i fjällmiljö. Skogsmarken uppgår till 76 ha och håller ett virkesförråd om ca 5 700 m3sk varav 2 600 m3sk är skog i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt inom Hägnåsens vvo.

Såld

Orsa - Nederberga

Orsa Nederberga 3:4. Obebyggd skogsfastighet om ca 29 ha nordost om Orsa. Ca 3400 m3sk. Jakträtt i Orsa N. vvo 8000 ha samt andel i Orsa Besp. skog

Såld

Mora - Landbobyn

Mora Landbobyn 21:13. Lättillgänglig skogsfastighet. Skogsmark ca 12 ha med god tillväxt. Virkesförråd ca 1 800 m3sk. Jakträtt i vvo, ca 4000 ha

Såld

Nordanstig-Bergsjö

Nordanstig Vade 6:5. Skogsfastighet om 7,9 hektar med bra arrondering och väg genom skiftet. Lång strandlinje mot Kråkbäckssjön. Viltvårdsområde.

Såld

Orsa - Stackmora

Orsa Stackmora 17:7. Obebyggd skogsfastighet om ca 35 ha med ca 4370 m3sk. Fem väl samlade skiften. Jakträtt i jvf samt andel i Orsa Besparingsskog.

Såld

Orsa - Rutberg

Orsa Rutberg 7:1, 7:2, 7:3. Skogsfastighet med skiften samt tomt i vackra Rutberg. Skogsmark ca 21,5 ha. Andel, samt jaktmöjlighet, inom besparingen.

Såld

Nordanstig - Vattlång

Nordanstig Vattlång 21:2. Skogsfastighet med mastarrende. Fyra närliggande skiften om 54,3 hektar. Virkesförråd 7 705 m3sk.

Såld

Hudiksvall - Forsa

Hudiksvall Kalvhaga 3:13. Mindre skogsfastighet om 3 hektar med jakträtt inom Forsa viltvårdsområde. Virkesförråd om 388 m3sk (129 m3sk/ha).

Såld

Orsa - Sundbäck

Orsa Sundbäck 7:13. Ca 68 ha virkesrik skogsmark, virkesförråd uppskattat till 9800 m3sk. 2 jakträtter inom Orsa Södra vvo. Andel i Besparingsskog.

Såld

Mora-Färnäs

Mora Färnäs 467:2 Lättillgänglig mindre skogsfastighet om 23,6 ha i tre skiften belägna vid Färnäs & Fåsås fäbod strax öster om Mora. Ca 1000 m3sk.

Såld

Älvdalen - Väsa

Älvdalen Väsa 45:6. Virkesrik lättillgänglig skogsfastighet om 80 ha med 8700 m3sk. Jakträtter i vvo 4400 ha. Andel i Älvdalens Besparingsskog

Såld

Mora - Gesunda

Mora Gesunda 9:1. Naturskönt belägen fastighet vid Siljan. Skogmark ca 24 ha med ett virkesförråd om ca 3 500 m3sk. Jakträtt i Ryssa-Gesunda vvo.

Såld

Mora-Våmhus

Mora Limbäck 83:1 Obebyggd skogsfastighet i vacker natur nordväst om Våmhus. Ett skifte om 65 ha med ca 4800 m3sk. Jakträtt på 24 000 ha.

Såld

Mora - Venjan

Mora Knås 199:6. Fint skogsmarksskifte efter Finnkarlåsvägen. Skogsmark ca 32 ha. Virkesförråd ca 3 500 m3sk. Andel i besparingsskog. 2 Jakträtter VVO

Såld

Malung-Sälen - Andersviksberg

Malung-Sälen Andersviksberg 3:2. Sjönära skog med en skogsmarksareal om 5 ha samt ett virkesförråd på 1 100 m3sk. Jakträtt i vvo, 12 600 ha.

Såld

Vansbro - Torvallen

Vansbro Torvallen 2:16. Skog med god tillväxt strax söder om Äppelbo. 17 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 200 m3sk. Jakträtt i vvo, 10850 ha.

Såld

Mora-Våmhus

Mora Kumbelnäs 151:1. Vackert belägen skogsfastighet om 65 ha vid Indsjön.
Inredd större skogskoja ingår. Två jakträtter i vvo 24 000 ha.

Såld

Malung-Sälen - Lillmon

Malung-Sälen Lillmon 5:9. Investeringsfastighet med ca 27 ha skogsmark. Virkesförråd ca 1 300 m3sk. Jakträtt vvo, ca 26 700 ha.

Såld

Älvdalen-Brunnsberg

Trevlig skogsegendom med 58 ha skogsmark och ett virkesförråd om 5 300 m3sk . Andel i Besparingskog som lämnar bidrag. Mycket goda jaktmöjligheter.

Såld

Vansbro - Östra Born

Vansbro Östra Born 7:12. Vacker skogsfastighet med hög tillväxt. Skogsmark ca 36,8 ha fördelat på tre skiften. Virkesförråd ca 3 900 m3sk. Jakt i VVO.

Såld

Nordanstig - Gnarp

Nordanstig Skesta 2:1. Ett stort skifte om 92,5 hektar med bra anslutningar till bilväg samt ett mindre skifte vid Skestavallen. Totalt 9 156 m3sk.

Såld

Nordanstig-Hassela

Nordanstig Hassela Kyrkby 8:11. Skogsfastighet med hög bonitet, bra arrondering och väg genom skiftet. Arealen skogsmark uppgår till 12,9 hektar.

Såld

Mora - Sollerön - Häradsarvet

Mora Häradsarvet 176:1. Högprod. skogsfastighet i två skiften om 17,7 ha med ca 2000 m3sk. Bebyggd med mindre stuga vid Siljan. Jakträtter i två vvo

Såld

Orsa - Hansjö - Grönklitt

Orsa Hansjö 168:1. 2 skogsmarksskiften varav 1 skifte vackert beläget mot Grönklitts stugby. Skogsmark ca 12 ha. Andel i besparing. Jakt i Hansjö vvo.

Såld

Mora - Långlet

Mora Långlet 51:1. Investeringsfastighet om 33,6 ha skogsmark. Möjlighet för AB att förvärva. Virkesförråd 1 700 m3sk. Jakträtt i Selja-Långlet vvo.

Såld

Leksand - Lima

Leksand Lima 13:8. En unik möjlighet att investera i skog och jakt. Ett skifte vid bilväg. Ca 600 m3sk med hög årlig tillväxt. Jakt i Östervikens vvo.

Såld

Mora - Morkarlby

Mora Morkarlby 302:1. Investera i skog och jakt. Ett skifte med ett virkesförråd om ca 1 700 m3sk och en medeltillväxt på 4,9 m3sk/ha/år. Jakt i vvo.

Såld

Älvdalen-Brunnsberg

Älvdalen Brunnsberg 38:2. Ett skifte norr om Brunnsberg, ca 21 ha. Virkesförråd ca 2 000 m3sk. Jakträtt i Brunnsbergs JVF. Andel i besparingsskogen.

Såld

Älvdalen - Dysberg

Älvdalen Dysberg 8:10. Fin skogfastighet, ca 15,3 ha, fördelad på två skiften. Virkesförråd ca 1 700 m3sk. Andel i besparingsskog. Jakträtt i vvo.

Såld

Nordanstig-Gränsfors

Nordanstig Gammbo 3:1. Gård i Gränsfors om ca 3,6 hektar. Åkermark i anslutning till gården. Fyra stycken hästboxar.

Såld

Älvdalen-Brunnsberg

Älvdalen Brunnsberg 33:4. Obebyggd skogsfastighet i ett skifte. Skogsmark ca 79,8 ha. Virkesförråd ca 5 800 m3sk. Jakträtt i JVO och på Besparingen.

Såld

Orsa Skattungbyn

Orsa Skattungbyn 22:3 och 12:12. Skogmark ca 49,1 ha. Virkesförråd ca 5 300 m3sk. Medelboniteten 4,8 m3sk/ha/år. Jakträtt i VVO samt i besparingsskog.

Såld

Falun - Kullerbacken

Falun Kullerbacken 2:1 mfl. 3 mindre skogsfastigheter, totalt ca 9,8 ha skog. Främst växtliga gallringsbestånd. Jakträtt i Aspeboda Norra VVO.

Såld

Orsa Skattungbyn

Orsa Skattungbyn 84:1. Fin skogsfastighet med 4 skogsmarksskiften. Ca 93,8 ha skogsmark, virkesförråd ca 7 700 m3sk. Jakt i VVO samt på Orsa Besparing

Såld

Mora - Våmhus

Mora Heden 111:1. Välskött obebyggd skogsfastighet , ca 38 ha skogmark med virkesförråd om ca 2 300 m3sk . Väl utbyggt vägnät. Jakträtt Våmhus VVO.

Såld

Mora - Vika

Mora Vika 158:1. Obebyggd välskött skogsfastighet i två skiften om tot. ca 38,6 ha skogsmark med 5 230 m3sk. Jakträtt i två viltvårdsområden.

Såld

Mora - Nusnäs

Mora Nusnäs 506:1. Mindre obebyggd skogsfastighet i Nusnäs. Skogsmark om ca 10 ha med ett virkesförråd om 1500 m3sk. Jakt i Nusnäs VVO, ca 4500 ha.

Såld

Mora - Morkarlby

Mora Morkarlby 243:3. Ett välplanerat skifte med egen väg. 54,7 ha skog med ett virkesförråd om ca 4 200 ha. 2 jakträtter i Morkarlby viltvårdsområde.

Såld

Mora - Venjan

Mora Stutt 241:8. Ett välarronerat skogsmarksskifte i Venjan. Skogsmark ca 20,5 ha med uppskattat virkesförråd om ca 1500 m3sk. Jakträtt på besparing.

Såld

Orsa - Slättberg

Orsa Slättberg 18:14. Ca 14 ha skog i ett skifte. Medelboniteten uppgår 4,7 m3sk/ha/år Virkesförråd ca 500 m3sk. Andel i besparingsskog. Jakträtt

Såld

Leksand-Alvik

Leksand Alvik 77:1 och 78:1. Skogsmark 30,8 ha fördelat på 4 skiften med ett virkesförråd om ca 6 100 m3sk. Jakträtt i två jaktklubbar.

Såld

Falun - Hedgårdarna

Falun Hedgårdarna 18:15. Välskött fastighet som utgörs av två skiften. Skogsmark 42,5 ha med ett virkesförråd om ca 7 200 m3sk. Bonitet 5,6 m3sk/ha/år

Såld

Mora - Vika

Mora Vika 365:1, 366:1 och 367:1. Skogsmarken omfattar 68,6 ha. Virkesförrådet uppgår till ca 9 100 m3sk. Medelboniteten beräknad till 5,4 m3sk/ha/år.

Såld

Nordanstig - Gnarp - Ås

Nordanstig Ås 7:17 mfl. Mindre skogsfastighet om 17,5 hektar vid Åstjärnen i Gnarp. Virkesförråd om 1 209 m3sk (69 m3sk/ha). Bonitet 6,8.

Såld

Orsa - Kallmora

Orsa Kallmora 20:2. Trevlig skogsfastig, virkesförråd 4 700 m3sk varav 3450 utgörs av slutavverkningsmogen skog. Andel i Besparing. Jakt i vvo.

Såld

Älvdalen - Dysberg

Älvdalen Dysberg 9:4. Välarronderad fastighet. Skogsmark ca 74,9 ha med ett virkesförråd om ca 8 300 m3sk. Jakträtt i VVO. Andel i besparingsskog.

Såld

Orsa - Orsa Kyrkby

Orsa Kyrkby 157:1 Mindre skogs och jaktfastighet med hög tillväxt. 7,9 ha skogsmark och ett virkesförråd om ca 500 m3sk. Andel i besparing. Jakt i vvo

Såld

Mora - Öna

Mora Öna 255:5. Mindre obebyggd skogsfastighet. Skogsmark 13,9 ha med ett virkesförråd om ca 1400 m3sk. Vägnära. Jakt på VVO ca 4 700 ha.

Såld

Hudiksvall - Öster

Östanbräck 4:2, 4:3. Tätortsnära skogsfastighet öster om öster i Hudiksvall. 35 hektar i ett sammanhängande skifte. 5 618 m3sk (161 m3sk/ha).

Såld

Nordanstig-Gryttje

Nordanstig Gryttje 6:16. Gården omfattar 7,2 hektar varav inägomark ca 5,2 hektar och skogsmark ca 1,7 hektar. Bostadshus med fyra rum och kök.

Såld

Mora - Rothagen

Skogsfastighet med 54,9 ha skogsmark och ett virkesförråd om 6400 m3sk varav 5100 m3sk är slutavverkningsbar skog, hkl S1 & S2. Jakt i 2 vvo.

Såld

Mora - Noret

Mora Noret 197:1. Mycket lättillgänglig skogsfastighet endast 10 minuter från Mora centrum. 19,6 ha skogsmark och ett virkesförråd på 3 300 m3sk. Jakt

Såld

Mora-Selja

Mora Selja 374:1. Obebyggd skogs- och jaktfastighet. Skogsmark ca 22 ha med ett virkesförråd om ca 3 300 m3sk. Jakt på  6600 ha i Selja-Långlets VVO.

Såld

Älvdalen - Gåsvarv

Älvdalen Gåsvarv 14:5. Skogsfastighet med ca 64 ha skogsmark och ett virkeförråd om 9 300 m3sk. Andel i Besparingsskog. Goda jaktmöjligheter.

Såld

Hudiksvall - Hög

Hudiksvall Högs-Frölland 6:1. Skogsfastighet om 91,5 ha skogsmark, virkesförråd 12 630 m3sk (138 m3sk/ha). Bonitet 5,2. Maskinhall ca 80 m2.

Såld

Orsa Holen

Orsa Holen 14:6. Lättillgänglig obebyggd skogsfastighet 41 ha med hög tillväxt ca 1,3 mil öster om Orsa. Jakträtt på 21 700 ha .Andel i Orsa Besp.skog

Såld

Älvdalen - Åsen

Åsen 22:2. Skogs- och jaktfastighet. Består av 19,8 ha skog och ett virkesförråd om 2 600 m3sk. Jakträtt Åsens JVF samt småviltsjakt på besparingen.

Såld

Malung-Sälen - Östra Lillmon

Östra Lillmon 8:17. Välarronderad skogsfastighet med 37,8 ha skog i ett skifte, virkesförråd om ca 4 500 m3sk. Jakt i VVO 8055 ha.

Såld

Kitte - Bergsjö

Nordanstig Bålle 1:21. Gård i Kitte, Bergsjö med ca 31 hektar skogsmark och ca 11 hektar åkermark samlat i ett skifte runt gården. Gräns mot Kittesjön

Såld

Bergsjö - Gränsfors

Nordanstig Gammsätter 11:2. Gård i Gränsfors, bostadshus, ekonomibyggnader med 5 hästboxar, ca 6 hektar skogsmark och ca 7 hektar åkermark.

Såld

Älvdalen - Östermyckeläng

Älvdalen Östermyckeläng 6:1. 16,8 ha skogsmark och ett virkesförråd om 2 100 m3sk. Jakt och andel i Besparingsskog med bidrag för skogsvårdsåtgärder.

Såld

Mora - Kråkberg

Mora Kråkberg 101:1. Skogsfastighet i ett skifte med 91 ha skogsmark och ett virkesförråd om 11400 m3sk. 6 jakträtter i Kråkbergs vvo.

Såld

Mora - Gopshus

Mora Gopshus 80:1. Investera i skog i ett skifte nära Mora. Virkesförråd ca 9 400 m3sk varav 7200 m3sk utgörs av växtliga gallringsskogar. Jakt i vvo.

Såld

Älvdalen - Holen

Älvdalen Holen 14:5. Obebyggd skogsfastighet med ett virkesförråd om 6 800 m3sk varav 3 900 m3sk är i slutavverkningsbar ålder. Jakt i vvo.

Såld

Nordanstig-Bergsjö

Nordanstig Bergsjö Kyrkby 5:29. Skogsfastighet i Bergsjö om 37 hektar med virkesförråd om 2 011 m3sk (54 m3sk/ha). Bonitet 4,5.

Såld

Orsa Skattungbyn

Skattungbyn 23:8, 23:10, 23:12 & 98:1. Fastigheterna utgör tillsammans 3 skiften om 48,1 ha och har ett virkesförråd på 6 750 m3sk. Jakt i vvo m.m.

Såld

Orsa Skattungbyn

Orsa Skattungbyn 77:4. Två skiften om ca 37 ha. Virkesförråd ca 5000 m3sk
med rel. hög tillväxt. Jakträtt i vvo ca 13 500 ha. Andel i Orsa Bespskog

Såld

Älvdalen - Kittan

Ett lättillgängligt skifte, ca 29 ha skogsmark samt ett vikesförråd om 2875 m3sk. Andel i Besparingsskog och bidrag för alla skogsvårdsåtgärder. Jakt

Såld

Orsa Vångsgärde

Orsa Vångsgärde 9:3 och 31:1.Två mindre skogsfastigheter om ca 15 ha med 2480 m3sk sydost om Orsa. Andel i Orsa Besparingsskog.

Såld

Bergsjö - Gränsfors

Gård i Gränsfors. Gården består av bostadshus, ekonomibyggnader, åkermark och skogsmark. Totalt omfattar gården ca 37 hektar.

Såld

Älvdalen-Brunnsberg

Älvdalen Brunnsberg 47:3. Skogsfastighet med god tillgång till väg och ett virkesförråd om ca 2 100 m3sk. Innehar jakträtt och andel i besparingsskog.

Såld

Nordanstig-Bergsjö

Nordanstig Svedsbovallen 1:1, 2:1. Skogsfastighet i Bergsjö om 59,1 hektar produktiv skogsmark. Virkesförråd 9 088 m3sk (154 m3sk/ha).

Såld

Slättberg

Orsa Slättberg 21:17 och 21:18. Mindre skogsfastigheter om ca 17 ha. Jakträtt i viltvårdsområde om ca 12 400 ha. Andel i Orsa Besparingsskog

Såld

Älvdalen-Hägnåsen

Älvdalen Hägnåsen 14:1. En obebyggd skogsfastighet om 171,8 ha med virkesförråd om ca 8 300 m3sk. Innehar jakträtt i vvo och andelar i besparingsskog.

Såld

Älvdalen - Dysberg

Älvdalen Dysberg 10:7. Skogsfastighet med god bonitet vid Dysberg med ett virkesförråd om ca 10500 m3sk. Jakt i vvo m.m. Andel i besparingsskog.

Såld

Nordanstig - Frästa

Obebyggd skogsfastighet i Gnarp, Nordanstig. 77,1 hektar skogsmark. Virkesförråd om 6 777 m3sk. Jakt i viltvårdsområde.

Såld

Orsa - Hansjö

Orsa Hansjö 203:5. Skogsfastighet i ett skifte med ett virkesförråd om ca 3 200 m3sk. Andel i Besparingsskog. Jakt i Hansjö vvo, 21 600 ha.

Såld

Orsa - Kallmora

Orsa Kallmora 14:4 och 13:2. 58,5 ha skogsmark och ett virkesförråd om ca 7 400 m3sk. Jakt. Andel i Orsa Besparingsskog som lämnar skogsvårdsbidrag.

Såld

Nordanstig-Bergsjö

Skogsfastighet 108 hektar med vindkraftarrende och 10 hektar åkermark med stödrätter i Bergsjö, Nordanstig.

Såld

Mora - Utmeland

Mora Utmeland 207:1. Skogsfastighet vid fäboden Äbbsäl med ett virkesförråd om ca 2 750 m3sk. 33,5 ha skogsmark. Jakt i vvo.

Såld

Hudiksvall - Delsbo

Obebyggd skogsfastighet invid Riksväg 84 i Södra Sannäs, Delsbo. Totalt 16 hektar skogsmark. Virkesförråd om 1 722 m3sk. Jakt i viltvårdsområde.

Såld

Sundsvall - Tuna

Sundsvall Hällsjö 18:1. Produktiv skogsmark om 60,1 hektar med möjlighet till avstyckning av tomter inom Orrbergets fritidsområde.

Såld

Malung-Sälen/Sörsjön

Malung-Sälen Sörsjön 2:43 och 2:47. Fastighet med två skiften om totalt 50,8 ha i byn Sörsjön och nära till väg. Virkesförråd om ca 3 500 m3sk.

Såld

Leksand - Insjön

Leksand Ål-Sätra 21:9. Obebyggd skogsfastighet i ett skifte om totalt ca 20 ha nära Insjön med ett virkesförråd om ca 2000 m3sk. Jakt i vvo, 2950 ha.

Såld

Orsa - Oljonsbyn

Orsa Oljonsbyn 26:15. Lättillgänglig skogsfastighet om totalt 24 ha samt ett uppskattat virkesförråd på 1 250 m3sk. Jakt samt andel i Besparingsskog.

Såld

Orsa - Stackmora

Orsa Stackmora 29:4. Obebyggd skogsfastighet om totalt 10,5 ha med ett uppskattat virkesförrådet om totalt ca 1 790 m3sk. Fastigheten har jakträtt.

Såld

Orsa - Orsbleck

Orsa Orsbleck 4:8. Skogsfastighet i ett skifte om ca 28 ha med ett uppskattat virkesförråd om totalt ca 3 130 m3sk. Jakträtt i vvo om ca 2 350 ha.

Såld

Hudiksvall - Hög

Hudiksvall Högs-Frölland 6:4. Virkesrik skogsfastighet i Hög, Hudiksvall om 104 ha skogsmark, virkesförråd 22 039 m3sk (215 m3sk/ha). Bonitet 5,9

Såld

Mora - Venjan

Mora Västbygge 275:2. Större skogsfastighet om 65 ha skog och ett virkesförråd på 6 940 m3sk. 2 jakträtter i vvo, 23 200 ha. Andel i Besparingsskog.

Såld

Orsa - Hansjö

Orsa Hansjö 58:9. Större skogsfastighet med god bonitet och växtliga gallringsskogar. Ca 13 300 m3sk. Tre jakträtter i vvo. Andel i Besparingsskog.

Såld

Mora - Venjan

Mora Stutt 143:6. Välskött skogsfastighet om 44 ha i ett skifte 13 km nv om Venjan/Dalarna. Ca 2160 m3sk. Jakträtt i viltvårdsområde om 23 300 ha

Såld

Mora - Långlet

Mora Långlet 74:1. Obebyggd skogsfastighet i ett skifte om totalt ca 36 ha nära Eldris med ett virkesförråd om ca 3100 m3sk. Jakträtt ingår.

Såld

Mora - Venjan

Mora Västbygge 188:1. Ca 38,6 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 3 600 m3sk. Två jakträtter i vvo. Andel i Norra Venjans Besparingsskog.

Såld

Mora-Våmhus

Mora Heden 106:1. Skogsfastighet med hög tillväxt om totalt 83 ha. Ca 77 ha är skogsmark med ett virkesförråd om 8 000 m3sk. Jakt i Våmhus vvo.

Såld

Mora-Färnäs

Mora Färnäs 415:1. Mindre skogsfastighet,14 ha. Virkesförråd 1670 m3sk. Lätttillgänglig & lättföryngrad. Andel i gemensamhetsskog samt jakträtt i vvo

Såld

Mora-Våmhus

Mora Västra Storbyn 101:1. Lättillgänglig skogsfastighet med 49,9 ha skogsmark och ett virkesförråd på 4 900 m3sk. Två jakträtter i vvo, ca 24 000 ha.

Såld

Mora - Morkarlby

Mora Morkarlby 243:1. Ca 63 ha skogsmark i ett skifte nära Mora. Virkesförrådet uppgår till ca 5 150 m3sk. Två jakträtter i Morkarlby vvo.

Såld

Mora - Noret

Mora Noret 202:1. Välskött obebyggd skogsfastighet i ett skifte om ca 18 ha öster om Mora med ett virkesförråd om ca 1350 m3sk. Jakträtt ingår.

Såld

Mora-Våmhus

Mora Västra Storbyn 103:1. Ca 117 ha skogsmark med hög tillväxt och ett uppskattat virkesförråd om 12 600 m3sk. 3 jakträtter i Våmhus vvo.

Såld

Hudiksvall - Enånger

Hudiksvall Rösånger 2:15. Skogsfastighet i Enånger. Skogsmark 6,8 hektar, virkesförråd 775 m3sk. Bonitet 5,4. Jakt i Enånger Norra viltvårdsområde.

Såld

Nordanstig - Gnarp

Nordanstig Gryttje 9:1. Skogsfastighet i Gnarp med årliga inkomster av mastarrende. Skogsmark 64,2 hektar, virkesförråd 2 144 m3sk. Bonitet 4,8.

Såld

Slättberg

Orsa Slättberg 8:5 och 8:9. Skogsfastigheter om ca 32 ha med välskött fäbodgård ca 1 mil öster om Orsa. Jakträtt i vvo ca 12 300 ha

Såld

Hudiksvall - Idenor

Hudiksvall Hallen 2:17. Skogsfastighet i Idenor om 8,2 hektar skogsmark i ett skifte. Virkesförråd 875 m3sk. Bonitet 5,0. Idenors viltvårdsområde.

Såld

Mora - Morkarlby

Mora Morkarlby 272:1. Lätttillgänglig skogsfastighet i ett skifte ca 5 km väster om Mora med högt virkesförråd och god tillväxt, ca 4 800 m3sk.

Såld

Orsa Torrvål

Tre obebyggda skogsfastigheter om sammanlagt ca 81 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 7000 m3 sk.

Såld

Särna

Älvdalen Öjvasseln 11:2. Skogsfastighet vid Fjätälven med 26,5 ha produktiv skogsmark och ett vikesförråd om ca 2 100 m3sk. Jakt i Särna vvo,30 000 ha

Såld

Mora - Bonäs

Mora Bonäs 296:1. 45,3 ha skogsmark och ett virkesförråd om ca 1 900 m3sk. Jakt i Bonäs vvo, 13 491 ha. Andel i Dyverdalens gemensamhetsskog

Såld

Orsa - Oljonsbyn

Orsa Oljonsbyn 15:4. Ca 47 ha med ett uppskattat virkesförråd om 2 900 m3sk samt hög tillväxt. Ingår i Oljonsbyns vvo. Andel i Orsa Besparingsskog.

Såld

Nordanstig-Jättendal

Nordanstig Hällan 4:1. Talldominerad tillväxtfastighet i Jättendal. Samtliga föryngringsåtgärder är gjorda och hela fastigheten är genomröjd.

Såld

Mora-Gruddbo

Mora Gruddbo 166:1. Skog vid Siljan. Ca 36,6 ha skogsmark och ett uppskattat virkesförråd om 6700 m3sk. Andel i gemensamhetsskog. Jakt i två vvo.

Såld

Mora Utmeland

Mora Utmeland 232:1. Skogsfastighet i ett skifte om 36, 7 ha ca 3 mil sv om Mora. Virkesförråd ca 2360 m3 sk. Jakträtt i vvo om 5600 ha

Såld

Mora - Morkarlby

Mora Morkarlby 263:1. 25,5 ha skogsmark och ett virkesförråd om ca 3 700 m3sk. Medelboniteten är 6,2 m3sk/ha & år. Jakt i Morkarlby vvo, 6250 ha.

Såld

Hudiksvall - Njutånger

Hudiksvall Sundsätter 2:10, 2:19. Skogsfastighet med åkermark. Totalt ca 14 hektar. Skogsmark 9,4 hektar och åkermark ca 2,5 hektar. Viltvårdsområde.

Såld

Mora - Vika

Vika 363:1. Skogsfastighet väster om Vika med 38 ha skogsmark och ett virkesförråd om ca 5 200 m3sk. Medelbonitet 5,8 m3sk per ha och år. Jakt i vvo.

Såld

Älvdalen - Evertsberg

Skog vid Mångsbodarna. Ca 34,1 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 4 140 m3sk varav ca 1 900 m3sk är skog i slutavverkningsbar ålder.

Såld

Hudiksvall - Enånger

Trebyggd gård i Enånger med fint inramat gårdstun. Bostad, ekonomibyggnader och en gammelbyggning. Sex hektar skogsmark runt gården. Renoveringsbehov.

Såld

Orsa Vångsgärde

Vackert belägen obebyggd skogsfastighet om ca 44 ha skogsmark med ca 6560 m3sk.

Såld

Sundsvall - Matfors

Sundsvall Tuna-Rude 1:17 mfl. Tre skogsfastigheter tillsammans i en försäljning. Skogsmark om 50,8 hektar. 3 803 m3sk (75 m3sk/ha). Bonitet 5,2.

Såld

Orsa - Oljonsbyn

Orsa Oljonsbyn 11:4. Skogs- och jaktfastighet i ett skifte.  11,1 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 940 m3sk. Andel i Besparingsskog.

Såld

Gagnef - Forsen

Gagnef Forsen 7:60 & Björbo 33:69. Virkesförråd, 5 000 m3sk varav ca 2 200 m3sk är slutavverkningsmogen skog. 36 ha skogsmark. Jakt i Björbo vvo.

Såld

Nordanstig-Västergrängsjö

Västergrängsjö 14:4. Skogsmarken uppgår till 38,5 hektar enligt skogsbruksplan med ett virkesförråd om 4 475 m3sk (116 m3sk/ha). Bonitet 4,5.

Såld

Mora - Gesunda

Mora Häradsarvet 215:1. Skogsfastighet nära Gesunda, 5680 m3sk, ett större skogsskifte vid Åsen samt ett litet skifte på Sollerön. Jakt i 2 vvo.

Såld

Idre

Älvdalen Idre 74:9. Vackert belägen skogsfastighet ca 17 ha vid Gröveldalsvallen med ett uppskattat virkesförråd om 1867 m3sk.

Såld

Dala-Järna

Vansbro Noret 19:13. Totalt 115,6 ha vackert beläget vid Martjärnen strax norr om Dala-Järna. Virkesförrådet är uppskattat till 10 970 m3sk.

Såld

Mora - Vika

Mora Vika 292:1. Större skogsfastighet i 3 skiften sydväst om Mora. 10 900 m3sk. 134,3 ha produktiv skogsmark. 4 jakträtter.

Såld

Rättvik - Sunnanhed

Del av Sunnaned 98:1. Ett större välarronderat skogsskifte. Skogsmarken uppgår till 64 ha och virkesförrådet är uppskattat till 7600 m3sk. Jakt

Såld

Rättvik - Sunnanhed

Del av Sunnanhed 116:1. Skogsskifte med hög tillväxt, 1070 m3sk, 8,3 ha produktiv skogsmark. Medelbonitet 5,7 m3sk/ha och år. Jakt

Såld

Mora - Vika

Del av Vika 376:1. Ett skogsskifte nära Vika. Ca 13,3 ha skogsmark och 970 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 4,2 m3sk per ha och år.

Såld

Älvdalen - Väsa

Älvdalen Väsa 45:4. Investera i gallringsskog. 6240 m3sk. 69,8 ha produktiv skogsmark. Andel i Älvdalens Besparingsskog. Jakt.

Såld

Orsa - Hansjö

Del av Del av Hansjö 37:6. Skogsskifte om ca 13,7 ha med ett uppskattat virkesförråd på 910 m3sk.

Såld

Orsa - Hansjö

Del av Hansjö 94:25. Mindre skogsfastighet i Orsa. 1750 m3sk. 16,1 ha produktiv skogsmark.Endast för fastighetsreglering till av köparen ägd fastighet

Såld

Mora - Bonäs

Mora Bonäs 277:1. Skogsfastighet vid Sästjärn, 2350 m3sk, 2 jakträtter i Bonäs vvo. Eventuell möjlighet att avstycka och sälja tomter.

Såld

Mora - Morkarlby

Mora Morkarlby 245:1. Skogsfastighet i ett skifte nära Mora med hög tillväxt. Ca 6080 m3sk. Jakt.

Såld

Särna

Tre skogsfastigheter med småviltjakt på ca 50 000 ha. 25 ha skogsmark med ca 1800 m3sk. Andel i Särna-Idre Bespringsskog

Såld

Orsa - Orsa Kyrkby

Lättillgänglig skogsfastighet med bra tillväxt. Ett skifte. Ca 1 380 m3sk. Jakt i vvo.

Såld

Mora - Våmhus

Mora Björkvassla 60:1. Obebyggd skogsfastighet som omfattar 32,4 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 2 132 m3sk. Jakt i vvo, 24 000 ha.

Såld

Särna

Större skogsfastighet om ca 227 ha vid Särna / Trängseldammen. Lättillgänglig
med bra vägnät. Tre jakträtter samt andel i Särna Idre Besparingsskog

Såld

Mora - Venjan

Mora Stutt 241:12.Skogsfastighet i ett skifte ca 6 km från Venjan. 28,2 ha är produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 4 340 m3sk. Jakt

Såld

Mora - Öna

Mora Öna 360:1. Skogsfastighet i ett skifte med 70 ha skogsmark 2,5 mil väster om Mora. 4 600 m3sk.Två jakträtter i viltvårdområde om 4700 ha.

Såld

Mora - Bonäs

Större skogsfastighet i ett skifte om totalt 116 ha nära Mora. Ca 75,2 ha är produktiv skogsmark och virkesförrådet är uppskattat till 8 800 m3sk.

Såld

Rättvik - Sunnanhed

2 skogsskiften med god tillväxt vid Sunnanhed och Dansbodarna.  Ca 33,4 ha skogsmark och ett uppskattat virkesförråd om 4 000 m3sk. Jakt

Såld

Vika-Vinäs

Obebyggd skogsfastighet om ca 60 ha med 5130 m3sk delvis slutavverkningsbart. Belägen sydväst om Mora. Tre jakträtter i viltvårdsområde om 5287 ha.

Såld

Mora - Våmhus

Skogsfastighet i två skiften med ca 40,5 ha produktiv skogsmark och ett uppskattat virkesförråd om 4 400 m3sk. Jakt i Våmhus vvo, ca 24 000 ha.

Såld

Hudiksvall - Tuna Björka

Stadsnära skogsfastighet om 21 hektar, Söderrå - sjön Stor-Yan i Hudiksvall. Virkesförråd om 3 092 m3sk (149 m3sk/ha).