Såld

 • Mora - Vattnäs

 • Del av Vattnäs 71:1. Fin chans att utöka sitt befintliga skogsinnehav med detta lättillgängliga skogsområde vilket erbjuder goda förutsättningar för framtida värdetillväxt. Skogsmark om ca 8,9 ha med ett totalt virkesförråd om ca 1 100 m3sk.

Såld

 • Mora - Gävunda

 • Mora Gävunda 11:29. Välarronderad skogsfastighet omfattande ett skifte med god tillgänglighet via anslutande skogsbilväg. Skogsmark ca 11 ha med ett totalt virkesförråd om ca 1 070 m3sk. Andel i Gävunda besparingsskog samt jakträtt inom Gävunda vvo.

Såld

 • Rättvik - Lerdal

 • Rättvik Lerdal 34:30 är en skogsfastighet i naturskönt läge i skogarna kring Rättvik. Ett skifte är vackert beläget vid sjön Ljugaren. 32,4 ha skogsmark med ett virkesförråd på ca 3 900 m3sk. Medelboniteten är 5,7 m3sk/ha och år. Jakträtt i Gärdsjöbygdens- & Rättviks södra viltvårdsområden.

Såld

 • Mora - Noret

 • Mora Noret 226:1. Nu förmedlas en rejäl och välskött skogsegendom om 120 ha belägen en dryg mil öster om centrala Mora. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,9 m3sk/ha och år. Skogen är nu inne i en hög tillväxtfas. Virkesförrådet uppgår till 13 400 m3sk. Tre jakträtter i Norets vvo.

Såld

 • Orsa - Hansjö

 • Orsa Hansjö 270:1. Chans att bli ägare till en mindre skogs- och jaktegendom i Orsa bestående av två skiften som återfinns strax söder om Orsa Grönklitt. Produktiv skogsmark om 8 ha med ett virkesförråd på 700 m3sk. Medelboniteten uppgår till 5,9 m3sk/ha och år så här växer det bra. Jakt i vvo.

Såld

 • Mora - Vika

 • Mora Vika 373:1. Tillfälle att bli ägare till en mindre skogs-, jakt- och investeringsfastighet i Vika utanför Mora med växtliga gallringsskogar av tall. Ett skifte ligger vackert beläget vid sjön Jugan. Produktiv skogsmark om 6,4 ha med ett virkesförråd på 900 m3sk. Jakträtt i Vika vvo.

Såld

 • Mora - Gruddbo

 • Mora Gruddbo 211:6. Nu förmedlas en större skogsfastighet med ett fint skogsskifte sydväst om Gesunda samt en udde vid Håvånäs i ett enastående läge mot Siljan. Egendomen omfattar ca 124 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 10 800 m3sk. Andelen i gemensamhetsskog. Jakt i vvo.

Såld

 • Mora - Östnor

 • Mora Östnor 210:1 är en mindre skogsegendom om totalt ca 12 ha fördelat på två skiften. Fastighetens virkesförråd uppgår till ca 1 600 m3sk. Mycket fina jaktmöjligheter i Östnors vvo som omfattar bland annat spännande fågeljakt på ett attraktivt vildmarksområde strax väster om Ulvsjön.

Såld

 • Orsa - Skattungbyn

 • Orsa Skattungbyn 39:2. Välarronderad och vackert belägen skogsegendom bebyggd med en timmerstuga under uppförande. Goda möjligheter till jakt inom Skattungby vvo samt på besparingsskogens marker. Skogsmark ca 30 ha, främst ung- samt gallringsskog. Mycket god nåbarhet via bilväg.

Såld

 • Orsa - Stenberg

 • Orsa Stenberg 16:18. Ta chansen och förvärva en skogsegendom i Orsa där du får bidrag för skogsvården. Fastigheten omfattar ca 107 ha med ett virkesförråd på 5 000 m3sk. Av virkesförrådet utgör ca 2300 m3sk av skog i slutavverkningsbar ålder. Jakt i två viltvårdsområden samt på besparingens marker.

Såld

 • Älvdalen - Gåsvarv

 • Älvdalen Gåsvarv 1:6 omfattar ca 37 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 4 200 m3sk. Fastighetens tyngdpunkt utgörs av skiften på Gåsvarvs hemskog, med god vägtillgång. Hälften av skogsmarksarealen ingår i huggningsklass G1 och medelboniteten är beräknad till 4,8 m3sk/ha/år. Jakt

Såld

 • Orsa - Holen

 • Orsa Holen 62:4 & 63:3. Fin skogsegendom där delar av egendomen har en lockande vildmarkskaraktär som inbjuder till bland annat jaktupplevelser. Skogsareal 58 ha med virkesförråd om ca 10 000 m3sk. Andel i besparingsskog. Jakträtt inom Orsa södra vvo samt möjlighet till jakt inom besparingsskogen.

Såld

 • Orsa - Hansjö

 • Orsa Hansjö 31:4. Lättillgänglig skogsfastighet med skogsskiften belägna i området kring Tallhed och Hornberga. 23 ha skogsmark med ett virkesförråd på 4000 m3sk varav 1900 m3sk är avverkningsbar skog. Medelboniteten uppgår till till 5,7 m3sk/ha och år. Jakt inom Hansjö vvo och på besparingsskogen.

Såld

 • Mora - Gävunda

 • Mora Gävunda 13:20. Mindre skogsfastighet omfattande ett obebyggt skogsmarksskifte. God vägåtkomst via Skåbosvägen. Skogsmark ca 13 ha. Andel i Gävunda besparingsskog. Jakträtt inom Gävunda viltvårdsområde, ca 4 600 ha.

Såld

 • Mora - Finngruvan

 • Mora Finngruvan 11:11. Investera i en fin och välskött skogsegendom i ett skifte med direkt tillgång till väg. Fastigheten uppgår till drygt 50 ha och det totala virkesförrådet är ca 6000 m3sk varav 2000 m3sk är slutavverkningsmogen skog. 2 jakträtter i Finngruvans viltvårdsområde.

Såld

 • Älvdalen - Evertsberg

 • Älvdalen Evertsberg 38:4 är en fin skogsegendom i Evertsberg som utgörs av 107 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 10 200 m3sk. Andel i Älvdalens besparingsskog ingår som delar ut mycket förmånliga bidrag till bland annat skogsvårdsåtgärder. Två jakträtter i Evertsbergs vvo.

Såld

 • Älvdalen - Blyberg

 • Älvdalen Blyberg 18:4. Tillväxtfastighet utgörande ett skogsmarksskifte strax nordost om Blyberg. Skogsmark om ca 23 ha där medeltillväxten beräknats till 6,5 m3sk per hektar och år. Andel i Älvdalens besparingsskog. Möjlighet till jakt inom Blybergs vvo samt på besparingsskogens marker.

Såld

 • Mora - Färnäs

 • Färnäs 407:2 är en trevlig skogsegendom med bra tillgänglighet som utgörs av ca 22 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 2 200 m3sk varav 900 m3sk är slutavverkningsmogen skog. Hög andel i Färnäs gemensamhetsskog medför fina utdelningar. Jakt i Färnäs viltvårdsområde.

Såld

 • Orsa - Skattungbyn

 • Orsa Skattungbyn 18:9 m.fl. Skogsfastighet i Orsa där ett skifte ligger inom ett så kallat LIS-område vilket kan underlätta byggnadslov i fantastiskt läge vid sjön Skattungen. 31 ha med ett virkesförråd på ca 4 600 m3sk. 12 ha är mogen för slutavverkning. Jakträtt i Skattungby-Torsmo vvo.

Såld

 • Gagnef - Björbo

 • Gagnef Björbo 59:7. Mindre skogsegendom med hög medeltillväxt - en perfekt investering för framtiden. Skogmarksareal ca 6,6 ha med uppskattat virkesförråd om 1 700 m3sk. Medeltillväxt ca 7,1 m3sk per hektar och år. Jakträtt inom Björbo vvo, ca 10 500 ha.

Såld

 • Mora - Gävunda

 • Mora Gävunda 29:6. Obebyggd skogsfastighet belägen i vackra omgivningar vid sjön Drafsen. Fina växtliga gallringsskogar bevuxna med tall. Totalt virkesförråd ca 5 100 m3sk. Skogsmarksareal ca 36 ha. Jakträtt inom Gävunda viltvårdsområde vilka disponerar ca 4 600 ha. Andel i besparingsskog.

Såld

 • Mora - Gävunda

 • Mora Gävunda 35:7. Skogsfastighet inom LIS-område, belägen strax norr om Gävunda. God tillgänglighet via bilväg. Skogsmark ca 11,2 ha där det totala virkesförrådet uppskattats till ca 1 600 m3sk. Andel i Gävunda besparingsskog. Jakträtt inom Gävunda vvo, ca 4 600 ha.

Såld

 • Älvdalen - Åsen

 • Älvdalen Åsen 40:16. Obebyggd skogsfastighet omfattande ett skifte. Lämpligt investeringsobjekt! Skogsmark ca 70,8 ha med virkesförråd om ca 6 250 m3sk. Flera väganslutningar. Andel i Älvdalen besparingsskog. Möjlighet till jakt inom Åsen JVF samt på besparingsskogens marker.

Såld

 • Mora - Morkarlby

 • Mora Morkarlby 250:1 är en en lättillgänglig skogsfastighet endast en knapp mil väster om centrala Mora. 35 ha skogsmark med ett virkesförråd på 3 100 m3sk. Samtliga gallringsbestånd är fint genomgallrade och uppvisar hög löpande tillväxt. Fastigheten innehar även två jakträtter inom Morkarlby vvo.

Såld

 • Mora - Vinäs

 • Mora Vinäs 91:1 omfattar 47 ha produktiv skogsmark som utgörs av fint växande skogar i framför allt huggningsklasserna G1 och R1. Virkesförrådet uppgår enligt den färska skogsbruksplanen till ca 3 300 m3sk med en medelbonitet om 5,7 m3sk/ha och år. Goda jaktmöjligheter erbjuds även inom Vinäs vvo.

Såld

 • Orsa - Stackmora

 • Orsa Stackmora 33:16. Varför inte förvärva en skogsfastighet i Orsa där du får bidrag för skogsvården, jakt på mycket stora arealer samt hög skoglig tillväxt vilket ger en god förräntning på satsat kapital. 25 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 1 700 m3sk. Andel i besparingsskog. Jakt

Såld

 • Mora - Häradsarvet

 • Mora Häradsarvet 184:1 är en intressant och lättillgänglig skogsfastighet i ett skifte beläget vid Mångsjöns sydvästra strandkant. 26 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 3 300 m3sk. Andel ingår i Sollerö gemensamhetsskog som har årlig utdelning. Jakt i Borrbergs viltvårdsområde.

Såld

 • Mora - Knås

 • Mora Knås 145:3. Tillfälle att förvärva en mycket välarronderad skogsegendom med goda väganslutningar. Enligt ny skogsbruksplan uppgår skogsmarken till drygt 61 ha, virkesförråd ca 6 000 m3sk. Andel i Venjans besparingsskog samt jakträtt inom Venjans viltvårdsområde, ca 23 000 ha.

Såld

 • Hudiksvall - Hög

 • Hudiksvall Forsa-Hamre 1:28 del av. Två skogsskiften i Hög om 21,6 hektar skogsmark varav 17,4 hektar gallringskog (G1). 12,8 hektar i åldersklassen 50-59 år. Högt virkesförråd (200 m3sk/ha).

Såld

 • Rättvik - Röjeråsen

 • Rättvik Röjeråsen 33:6. Tillfälle att förvärva en skogsfastighet med hög medeltillväxt. I överlåtelsen ingår en charmig jaktkoja vid Holmsjön. Jakträtt inom två viltvårdsområden, totalt ca 39 500 ha. Skogsareal enligt plan, ca 22 ha. Totalt virkesförråd om 3 600 m3sk.

Såld

 • Mora - Nusnäs

 • Mora Nusnäs 264:1. Obebyggd skogsfastighet med förhandsbesked för byggnation i närheten av Siljan. Den totala arealen uppgår till 11,5 ha med virkesförråd om ca 570 m3sk. Jakträtt inom Nusnäs vvo, ca 4 500 ha.

Såld

 • Mora - Bergkarlås

 • Mora Bergkarlås 95:1. Nu förmedlas en varierande och lättillgänglig skogsfastighet om totalt 74 ha. Virkesförrådet uppgår till 8 200 m3sk varav 3 400 m3sk utgörs av skog i slutavverkningsbar ålder. Skogsmarken fördelar sig över flera ålders- och huggningsklasser. Medelbonitet om 5,2 m3sk/ha & år.

Såld

 • Mora - Nusnäs

 • Del av Mora Nusnäs 179:1. Mindre skogsskifte i närheten av Fu säljes genom avstyckning alt. fastighetsreglering. Skogsmark ca 8 ha med totalt virkesförråd om ca 1 100 m3sk. Jakträtt inom Nusnäs vvo.

Såld

 • Hudiksvall-Rogsta

 • Hudiksvall Blästa 2:4. Större skogsfastighet bestående av två välskötta skiften. 185,4 hektar skogsmark varav 83,7 hektar gallringsskog (G1 och G2) och 47,6 hektar slutavverkningsskog (S1 och S2). Virkesförråd 23 133 m3sk (125 m3sk/ha). Bonitet 4,7.

Såld

 • Mora - Venjan

 • Mora Stutt 193:9. Chans att bli ägare till en lättillgänglig jakt- & skogsfastighet i ett skifte. Jakträtt inom ett stort viltvårdsområde om ca 23 000 ha. Merparten av skogsmarken utgörs av väl föryngrad ungskog i huggningsklass R1. Arealen uppgår till ca 13 ha med ett virkesförråd på 270 m3sk.

Såld

 • Mora - Bergkarlås

 • Mora Bergkarlås 128:1. Fin skogsegendom med stor andel rejäl timmerskog. Merparten av egendomen är lämpligt samlad efter Trullbjärsvejen. Skogsmarksareal ca 57 ha med totalt virkesförråd om ca 9 700 m3sk varav hela 6 100 m3sk i hkl S2. Jakträtter inom Bergkarlås-Risa-Vattnäs vvo, ca 8 000 ha.

Såld

 • Nordanstig - Bergsjö

 • Nordanstig Gammsätter 9:36. Välskött skogsfastighet med fina gallringsbestånd och bra bonitet. 53,1 hektar skogsmark varav 36,7 hektar gallringskog (G1). Virkesförråd 7 510 m3sk (141 m3sk/ha). Bonitet 6,1.

Såld

 • Vansbro - Rågsveden

 • Vansbro Rågsveden 4:28. Unik möjlighet att förvärva en mycket naturskönt belägen skogsfastighet med ca 3 km strandlinje mot sjö. Sov över i den timrade stugan & ta ett morgondopp på den egna badplatsen direkt från fastigheten. 43 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 8 200 m3sk. Jakt i vvo

Såld

 • Mora - Gävunda

 • Mora Gävunda 31:16. Lättillgänglig skogsfastighet vilken ansluter Lidvägen. I huvudsak fina gallringsskogar med god löpande tillväxt. Totalt virkesförråd ca 1 600 m3sk på skogsmarken som uppgår till ca 11 ha. Jakträtt inom Gävunda vvo (4 600 ha) samt andel i Gävunda besparingsskog.

Såld

 • Mora - Östnor

 • Mora Östnor 192:1. I denna mindre jakt- & skogsegendom hittar du det bästa av flera världar med växtliga skogar, stora jaktområden i mycket naturskön dalamiljö samt rekreation för kropp och själ. 5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 600 m3sk. Jakt i Östnors vvo som omfattar 13 700 ha.

Såld

 • Orsa - Torrvål

 • Orsa Torrvål 8:4. Obebyggd skogsfastighet vilken erbjuder flertalet skogsbestånd med rejäl furuskog. Skogsmarken omfattar ca 42 ha och det totala virkesförrådet uppgår till 8 300 m3sk. Jakträtt inom Orsa södra vvo (12 700 ha). Andel i besparingsskog samt jaktmöjlighet inom densamma.

Såld

 • Malung-Sälen - Malungsfors

 • Malung-Sälen Östra Fors 42:3. Välarronderad skogsfastighet där merparten av innehavet består av växtlig gallringsskog. Virkesförrådet uppgår till ca 15 400 m3sk och skogsmarken omfattar ca 120 ha. Jakträtter inom Östra Fors viltvårdsområde, ca 8 355 ha

Såld

 • Orsa - Mickelvål

 • Orsa Mickelvål 1:2. Investera i 40 ha fint växande tallskog. Genomgallrade produktiva gallringsskogar med en hög löpande tillväxt. Medelbonitet 5,7 m3sk/ha/år. Virkesförråd på 3800 m3sk, Fastigheten innehar totalt 3 jakträtter inom Mickelvåls viltvårdsområde. Andel i Orsa besparingsskog.

Såld

 • Mora - Gruddbo

 • Mora Gruddbo 183:1. Nu finns chansen att förvärva en produktiv och välskött skogsfastighet vid Siljans kant i vackert läge på Sollerön. Fastighetens areal uppgår till ca 60 ha och virkesförrådet är beräknat till ca 9 900 m3sk varav 2 600 m3sk utgörs av slutavverkningsbar skog. Jakt i 3 vvo.

Såld

 • Mora - Bengtsarvet

 • Mora Bengtsarvet 171:1. Investera i en växtlig skogsfastighet med fina talldominerande gallringsskogar med hög löpande tillväxt. Produktiv skogsmark om 36 ha med ett virkesförråd på 3 600 m3sk. Medelbonitet på 5,1 m3sk per hektar och å. Andel i Sollerö gemensamhetsskog. Jaktmöjlighet i två vvo.

Såld

 • Mora - Morkarlby

 • Mora Morkarlby 272:1. Strax väster om centrala Mora kan du investera i en lättillgänglig och välarronderad fastighet i ett skifte. Den produktiva skogsmarken uppgår till 36 ha med et virkesförråd på ca 2700 m3sk. Goda jaktmöjligheter i Morkarlby vvo där fastigheten innehar 2 jakträtter.

Såld

 • Mora - Häradsarvet

 • Mora Häradsarvet 171:1. Välarronderad skogsfastighet efter Garbergsvägen där merparten av skogen innefattar växtlig gallringsskog. Ca 10 ha skogsmark där det totala virkesförrådet uppgår till ca 2 000 m3sk. Jakträtt inom Borrbergs vvo, ca 2 600 ha.

Såld

 • Mora - Långlet

 • Mora Långlet 51:1. Välarronderad skogsfastighet gränsande mot Norra Garbergsvägen. Merparten av marken omfattar etablerade ungskogar. Skogsmarksareal ca 33,7 ha. Till övervägande del talldominerat. Jakträtt inom Selja-Långlet vvo, ca 6 600 ha.

Såld

 • Orsa - Hansjö

 • Orsa Hansjö 89:3. Lagom stor skogsfastighet belägen norr om Orsa. Produktiv skogsmark om 32 ha med totalt virkesförråd om ca 3 700 m3sk. Främst växtlig ung- samt gallringsskog. Jakträtt inom Hansjö vvo ca 23 000 ha. Andel i Orsa Besparingsskog vilket ger rätt till förmånliga bidrag samt jakt.

Såld

 • Mora - Knås

 • Mora Knås 132:7. Fin skogsegendom i Venjan om ca 72 ha. Virkesförrådet till ca 5800 m3sk. Skogsmarken domineras av gallringsskogar i huggningsklass G1 som uppvisar bra kvalité och tillväxt, vilket gör detta till en utmärkt investering. Andelen i Norra Venjans besparingsskog. Två jakträtter i vvo

Såld

 • Mora - Kråkberg

 • Mora Kråkberg 136:1. En rejäl skogsfastighet som har god vägtillgång, uppgår till 178 ha samt har ett virkesförråd på 16 400 m3sk. Den lätt kuperade terrängen medför goda tillväxtbetingelser med en medelbonitet på 5,3 m3sk/ha och år. 6 jakträtter inom Kråkbergs viltvårdsområde.

Såld

 • Gagnef - Dala-Floda

 • Gagnef Syrholen 11:66. Lagom stor skogsfastighet för dig som söker en lämplig investering samt möjlighet att jaga. Fastigheten omfattar två välarronderade områden med god vägtillgång. Skogmark om ca 12,7 ha, totalt virkesförråd ca 1 450 m3sk. Jakträtt inom Mossel vvo, ca 3 600 ha.

Såld

 • Orsa - Orsa Kyrkby

 • Orsa Orsa Kyrkby 43:10 & 59:9. En mycket fin och välarronderad skogsegendom i Orsa i ett sammanhängande skifte med en charmig och mysig timmerstuga som nyligen renoverats invändigt. Produktiv skogsmark om 47 ha med ett virkesförråd på 5 100 m3sk. Bidrag för skogsvården. Mycket goda jaktmöjligheter

Såld

 • Mora - Ryssa

 • Mora Ryssa 198:1. Fastigheten omfattar ett välarronderat skifte om ca 36 ha och är belägen 15 km sydväst om Mora, några kilometer från Ryssa by. Här finns både grova timmerskogar samt fin gallringsskog. Virkesförrådet uppgår till ca 3 700 m3sk varav 1 700 m3sk är slutavverkningsmogen skog. Jakt.

Såld

 • Älvdalen - Rot

 • Älvdalen Rot 2:8. Möjlighet att förvärva en fin skogsfastighet i Älvdalen/Rot om ca 36 ha skogsmark med ett virkesförråd på 4 400 m3sk varav 2 800 m3sk utgör av avverkningsbar skog, huggningsklass S1 & S2. Gott om högkvalitativ Älvdalsfura. Andel i Besparingsskog. Mycket goda jaktmöjligheter.

Såld

 • Leksand - Hallen

 • Leksand Hallen 46:1. Spännande skogsfastighet bebyggd med enklare övernattningskoja. Skogsmark om ca 39 ha med ett uppskattat virkesförråd om 3 900 m3sk. Jakträtt inom flera viltvårdsområden samt möjlighet till jakt i jvf.

Såld

 • Mora - Bonäs

 • Mora Bonäs 260:2. Nu finns chansen att förvärva en lättillgänglig skogsfastighet ca 8 km norr om Våmhus. Den produktiva skogsmarken uppgår till 18 ha och domineras av yngre skog i huggningsklasserna R2 och G1, vilka för övrigt uppvisar fin löpande tillväxt. Två jakträtter inom Bonäs vvo, 13500 ha.

Såld

 • Älvdalen - Storbo

 • Älvdalen Storbo 1:38. Unik möjlighet att förvärva en större skogsfastighet i ett skifte om ca 340 ha som ligger i ett mycket naturskönt läge vid Storbosjön samt nära den norska och svenska fjällvärlden. Produktiv skogsmark om 262 ha med ett virkesförråd på 21 400 m3sk. Stuga ingår. Egen jakt.

Såld

 • Orsa - Skattungbyn

 • Orsa Skattungbyn 58:14. Fin skogsfastighet med växtliga och högavkastande gallringskogar. Den produktiva skogsmarken uppgår till 44,5 med ett virkesförråd på ca 5 600 m3sk. Medelbonitet om 5,4 m3sk per hektar och år. Riktigt bra jaktmöjligheter. Andel i Orsa Besparingsskog.

Såld

 • Mora - Landbobyn

 • Landbobyn 27:2, 20:2, 26:5, 26:11 & 27:5. Merparten av skogsmarken för dessa obebyggda skogsfastigheter finns vackert samlad vid Vanåns strand. Skogsmark om ca 20 ha med ett totalt virkesförråd om 2 850 m3sk. Andel i besparingsskog. Jakträtt inom Landbobyns vvo, ca 3 970 ha.

Såld

 • Vansbro - Uppsälje

 • Vansbro Uppsälje 14:32. En fin och välarronderad skogsfastighet i ett skifte. Skogsmarken uppgår till 53 ha med ett virkesförråd på 6 900 m3sk varav 5 000 m3sk utgörs av slutavverkningsmogen tallskog. Jaga gör du inom Dala Järna Östra JVF som omfattar ca 30 500 ha.

Såld

 • Orsa - Stackmora

 • Orsa Stackmora 37:7. Mindre skogsfastighet omfattande två obebyggda skogsskiften. Total areal ca 16,5 ha med virkesförråd om ca 2 300 m3sk, varav merparten innefattar äldre skog. Andel i Orsa Besparingsskog. Jakträtt inom Stackmora jvf samt möjlighet till jakt på besparingsskogens marker.

Såld

 • Gagnef - Mockfjärd

 • Gagnef Högberget 3:6. Fin och välarronderad tillväxt-/ investeringsfastighet i närheten av Mockfjärd. God tillgänglighet via Flobergsvägen. Skogsmark ca 41,7 ha med ett totalt virkesförråd om ca 5 000 m3sk. Jakträtter inom Mockfjärd vvo, ca 8 200 ha.

Såld

 • Hudiksvall - Forsa

 • Hudiksvall Hillen 1:46. Skogsfastighet i Forsa, Hudiksvall om 25,7 hektar skogsmark med ett virkesförråd om 4 555 m3sk (177 m3sk/ha) varav 6 hektar och 1 380 m3sk omfattas av naturvårdsavtal. Ingen kalmark eller röjningsskog. Forsa viltvårdsområde om 24 000 hektar.

Såld

 • Nordanstig-Gnarp

 • Nordanstig Bengtstorpet 1:1. Lättillgänglig skogsfastighet med allmän väg genom skiftet. 7,0 hektar produktiv skogsmark i Gnarp, Nordanstig. Virkesförrådet uppgår till 1 300 m3sk (186 m3sk/ha). Medelbonitet 6,8. Jakträtt i Gnarps västra viltvårdsområde om ca 8 400 hektar.

Såld

 • Leksand - Hjortnäs

 • Leksand Hjortnäs 24:12. Möjlighet att förvärva en virkesrik välarronderad skogsfastighet i ett skifte som ligger lättillgängligt vid väg nära Siljan. Den produktiva skogsmarken uppgår till 14 ha med ett virkesförråd om 3 000 m3sk. Medeltillväxten uppgår till 6 m3sk/ha/år. Jakt i Östervikens vvo.

Såld

 • Mora - Vinäs

 • Mora Vinäs 98:7 & 99:2. Investeringsfastigheter om totalt tre skiften med god tillgänglighet. Flertalet fina föryngringar. Skogsmark ca 22 ha. Jakträtt inom Vinäs viltvårdsområde, ca 5 200 ha.

Såld

 • Mora - Bergkarlås

 • Mora Bergkarlås 102:1. Fin talldominerad skogsfastighet nära Mora med god vägtillgång samt hög tillväxt. Den produktiv skogsmark uppgår till 19 ha med ett virkesförråd på 1 600 m3sk. Medeltillväxt om 5,4 m3sk per hektar och år. Jakträtt i Bergkarlås-Risa-Vattnäs viltvårdsområde om ca 7 000 ha.

Såld

 • Mora - Bergkarlås

 • Mora Bergkarlås 98:1. Fin skogsegendom som omfattar ca 33 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 5 000 m3sk. Skogen fördelar sig inom många huggningsklasser med tyngdpunkt på gallringsskog som utgörs av flertalet genomgallrade bestånd med hög tillväxt. Två jakträtter i vvo.

Såld

 • Mora - Öna

 • Mora Öna 113:1. Fritidshus och skog i den klassiska vasaloppskontrollen Hökberg. Vasaloppsspåret ligger endast 100 meter från stugan. Virkesförråd på ca 700 m3sk som domineras av gallringsskog. En jakträtt i Öna vvo. Boende, motion, natur, jakt, skog och fritid erbjuds på denna unik egendom.

Såld

 • Älvdalen - Klitten

 • Älvdalen Klitten 7:6. Detta är en mycket fin och välvårdad skogsegendom utgörande 39 ha skogsmark samlat i ett lättillgängligt skifte med god vägåtkomst. Bestånden är välskötta och genomgallrade i åldrarna 50-80 år som nu står på tillväxt. Virkesförråd på 5 600 m3sk. Andel i Besparingsskog. Jakt

Såld

 • Malung-Sälen Rämsberg

 • Malung-Sälen Rämsberg 7:17 är en spännande fastighet med både skog och vindkraft. Den senast utbetalda ersättningen för vindkraftarrendet var 170 000 kr (avser år 2021). 46,5 ha skogsmark med ett virkesförråd om 4 600 m3sk.Medelbonitet på 4,7 m3sk/ha och år. Jakt inom Tyngsjö Norra VVO , 12 800 ha.

Såld

 • Älvdalen - Nornäs

 • Älvdalen Nornäs 47:13. Ta chansen och investera i skog i vackra Nornäs. Fastigheten uppgår till totalt 101 ha varav merparten återfinns i ett välarronderat skifte. Produktiv skogsmark om 64 ha med ett virkesförråd på 2400 m3sk. Medelbonitet om 4,2 m3sk/ha och år. Andel i besparingsskog. Jakt.

Såld

 • Malung-Sälen Rämsberg

 • Malung-Sälen Rämsberg 7:31. Lättillgänglig skogsfastighet i ett skifte om 33 ha produktiv skogsmark. Fastigheten domineras av ungskogar med god tillväxt. Totala virkesförrådet uppgår till 1500 m3sk varav ca 1000 m3sk utgörs av slutavverkningsmogen skog. Jakt inom Tyngsjö norra vvo om 12 800 ha.

Såld

 • Orsa - Hansjö

 • Orsa Hansjö 70:3. Nu har du möjlighet att förvärva en skogs- och jaktfastighet i ett skifte med tillgång till jaktmarker i mycket stora arealer. otalarealen uppgår till strax över 10 ha och virkesförrådet uppgår enligt den nyupprättade skogsbruksplanen till ca 400 m3sk. Andel i Besparingsskog.

Såld

 • Mora - Våmhus

 • Mora Heden 115:1. Vacker skogsfastighet i ett skifte med bl.a. stor andel ståtlig furuskog. Fin anslutning mot Bösjövägen. Total volym om ca 2 900 m3sk på den produktiva skogsmarksarealen som omfattar ca 22 ha. Jakträtt inom Våmhus viltvårdsområde, ca 24 000 ha.

Såld

 • Mora - Venjan

 • Mora Stutt 126:5. Obebyggd skogsfastighet omfattande ett skifte vilket ansluter mot Ilbäcksvägen. Skogsmark ca 51 ha med ett uppskattat virkesförråd om 5 200 m3sk. Stor andel äldre tallskog. Andel i Venjans besparingsskog. Jakträtt inom Venjans viltvårdsområde.

Såld

 • Mora - Nusnäs

 • Mora Nusnäs 266:1. Tillfälle att förvärva skog och samtidigt få tillgång till jakt i Nusnäs. Skogsmark ca 11 ha, med ett totalt virkesförråd om ca 1 800 m3sk. Jakträtter inom Nusnäs vvo, ca 4 500 ha. Fastigheten är talldominerad.

Såld

 • Leksand - Djura

 • Leksand Djura 5:21. Skogs- och jaktfastighet med god arrondering samt fin tillgång till väg. Skogsmark ca 25 ha med uppskattat virkesförråd om 2 300 m3sk. God bonitet, beräknad till 5,2 m3sk/ha/år. Jakträtt inom Djura vvo, ca 6 290 ha. Talldominerat.

Såld

 • Mora - Våmhus

 • Mora Kumbelnäs 146:1. Ett obebyggt skogsmarksskifte som korsas av Kanonvägen och Ryfsälbergsvägen. Skogsmark om ca 38 ha, främst tallungskog. Virkesförråd ca 1 000 m3sk. Jakträtt inom Våmhus viltvårdsområde, ca 24 000 ha.

Såld

 • Hudiksvall - Idenor

 • Hudiksvall Idenors-Hamre 1:12. Talldominerad skogsfastighet i ett skifte med god tillgänglighet. Skogsvårdsåtgärder har utförts löpande och fastigheten har ingen obehandlad kalmark. Arealen produktiv skogsmark uppgår till 50,2 hektar med ett virkesförråd om 4 687 m3sk (93 m3sk/ha). Medelbonitet 4,1.

Såld

 • Mora - Bonäs

 • Mora Bonäs 262:1. Två vackert belägna skogsskiften med fin tillgänglighet via skogsbilväg. Främst gallrings- och ungskogar vilka domineras av tall. Skogsmark om ca 56 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 4 100 m3sk. Jakträtt inom Bonäs viltvårdsområde.

Såld

 • Mora - Långlet

 • Mora Långlet 79:1. Fint arronderad investeringsfastighet med god tillgång till väg. Skogsmark om ca 45 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 2 600 m3sk. Jakträtt inom Selja-Långlets viltvårdsområde, ca 6 600 ha.

Såld

 • Hudiksvall-Enånger

 • Hudiksvall Rösånger 4:1. Skogsfastighet med bra vägnät, 53,4 hektar produktiv skogsmark i Enånger ca 20 km söder om Hudiksvall. Virkesförråd om 9 407 m3sk (176 m3sk/ha). Medelbonitet 4,6. Jakt i Enångers norra viltvårdsområde.

Såld

 • Hudiksvall-Enånger

 • Hudiksvall Bäckmora 1:23. Skogsfastighet i ett skifte med bra tillgänglighet. Mestadels tall. Ingen obehandlad kalmark. Arealen produktiv skogsmark uppgår till 41,4 hektar med ett virkesförråd om 3 989 m3sk (96 m3sk/ha). Medelbonitet 4,2. Jakträtt i Bäckmora viltvårdsområde om ca 2 000 hektar.

Såld

 • Älvdalen - Evertsberg

 • Älvdalen Evertsberg 81:3. Detta är en välarronderad fastighet i ett skifte om 33,3 ha produktiv skogsmark i närheten av Evertsbergs by. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 3500 m3sk. Andel i Älvdalens Besparingsskog vilka delar ut bidrag för bland annat skogsvårdsåtgärder. Jakt på stora arealer

Såld

 • Mora - Färnäs

 • Mora Färnäs 347:1. Nu förmedlar vi en skogsfastighet med god tillgänglighet och bra arrondering. Produktiv skogsmark om 39 ha med ett virkesförråd på 5 100 m3sk. Andelen i Färnäs gemensamhetsskog medför att ägaren av denna fastighet kan se fram emot årliga kontantutdelningar. Två jakträtter i vvo.

Såld

 • Mora - Landbobyn

 • Mora Landbobyn 1:36. Obebyggd skogsfastighet omfattande två skogsmarksskiften, varav ett skifte är vackert beläget mot Siktjärnen. Goda väganslutningar. Skogsmark ca 31 ha med uppskattat virkesförråd om ca 2 800 m3sk. Jakträtt inom Landbobyns vvo, ca 3 970 ha. Talldominerat.

Såld

 • Malung-Sälen - Öje

 • Malung-Sälen Öje 22:3. Spännande skogsfastighet som kan tillgodose flera behov, såsom jakt, rekreation och ekonomisk avkastning. Skogsmark om ca 51 ha med ett virkesförråd som uppskattats till ca 5 800 m3sk. Fina möjligheter till jakt inom Öje vvo, ca 9 00 ha.

Såld

 • Malung-Sälen - Mobyarna

 • Malung-Sälen Mobyarna 48:15. Nu finns nu möjlighet att bli ägare till ett charmigt fritidshus med tillhörande skogsskifte om ca 107 ha, varav 87 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 8 400 m3sk med tyngdpunkt på växande gallringskogar. Jakt i två viltvårdsområden om ca 40 000 ha.

Såld

 • Älvdalen - Månsta

 • Älvdalen Månsta 11:4. Här kan du bli ägare till en välskött skogsfastighet i Månsta om ca 55 ha produktiv skogsmark. Fin löpande tillväxt med en bonitet om ca 5,2 m3sk/ha och år. Virkesförrådet uppgår till 5 700 m3sk. Andel i Älvdalens Besparingsskog. Jaktmöjlighet på mycket stora arealer.

Såld

 • Mora - Nusnäs

 • Mora Nusnäs 515:1. Mindre skogsfastighet i fina omgivningar. Varför inte bygga ett mysigt fritidshus med närhet till Siljan där du kan uppleva lugnet och komma ifrån vardagens stress och höga tempo. 9,5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 1400 m3sk. Jakt i Näsnäs vvo.

Såld

 • Orsa - Hansjö

 • Orsa Hansjö 37:6 & 86:3. Passa på att bli ägare till obebyggda skogsfastigheter inom Hansjös skifteslag. Skogsmark om ca 27 ha med flertalet vackert belägna skogsbestånd. Virkesförråd om ca 5 100 m3sk. Jakträtt inom Hansjö vvo, ca 23 000 ha. Andel i Orsa Besparingsskog.

Såld

 • Mora - Landbobyn

 • Mora Landbobyn 8:23. Möjlighet för juridisk person att bli ägare till en obebyggd skogsfastighet i ett skifte om ca 28 ha produktiv skogsmark. Fastigheten är lättillgänglig och virkesförrådet uppgår till 1900 m3sk varav huvuddelen utgörs av tallskog med hög tillväxt. Jakt inom viltvårdsområde.

Såld

 • Mora - Limbäck

 • Mora Limbäck 92:1. Denna obebyggda skogsfastighet är belägen i ett lättillgängligt område endast några kilometer väster om Våmhus. Fastigheten är välskött så detta är ett bra tillfälle för dig som funderar på att bli skogsägare eller vill utöka ditt innehav. Virkesförråd om 1 800 m3sk. Jakt i vvo.

Såld

 • Mora - Vika

 • Mora Vika 155:1. Unikt tillfälle att förvärva en liten och charmig skogs- och jaktfastighet vid vatten. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 4,6 ha och består av välskött furuskog med ett totalt virkesförråd om 670 m3sk. Medelbonitet på 5,3 m3sk/ha och år. Jakt i Vika bys vvo.

Såld

 • Älvdalen - Månsta

 • Älvdalen Månsta 23:4. Möjlighet till förvärv av en skogsfastighet i Älvdalen med en hög medeltillväxt vilket utgör grunden för en bra framtida avkastning. Produktiv skogsmark om 23 ha med ett virkesförråd på 2 300 m3sk. Andel i Älvdalens Besparingsskog. Mycket fina jaktmöjligheter.

Såld

 • Orsa - Holen

 • Orsa Holen 32:4. Rejäl skogsfastighet på 257 ha i ett skifte med mycket god vägtillgång. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 9 600 m3sk varav ca 4 600 m3sk är skog i slutavverkningsbar ålder. Goda jaktmöjligheter, dels inom Orsa Södra Vvo samt på Orsa Besparingsskogs marker.

Såld

 • Mora - Landbobyn

 • Mora Landbobyn 15:13. Nu förmedlas en liten charmig skogsfastighet i ett skifte. Medelboniteten är beräknad till hela 6,3 m3sk per hektar vilket gör detta till en fin investering med hög årlig värdetillväxt. Skogsmarksarealen om 12 ha med ett virkesförråd om 1 800 m3sk. Jakträtt i viltvårdsområde.

Såld

 • Mora - Kättbo

 • Mora Kättbo 91:1. Välarronderad och obebyggd skogsfastighet vilken ansluter mot sjöarna Drafsen och Säxen. Skog i flera åldersklasser. Fin tillgänglighet från skogsbilväg. Skogsmarksareal ca 33 ha med totalt virkesförråd om ca 3 000 m3sk. Jakträtt inom Kättbo viltvårdsområde, ca 9 500 ha.

Såld

 • Nordanstig-Gnarp

 • Välkommen till Byn i Gnarp. Gård med bostad, ekonomibyggnader, åkermark och skog med ogenerat och mycket trivsamt läge. 27 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 3 919 m3sk (145 m3sk/ha). Betesmarken ligger i anslutning till gården och lämpar sig för hästhållning eller liknande.

Såld

 • Nordanstig - Hassela

 • Nordanstig Kyrkbacken 4:10 mfl. Skogsfastighet, 24,8 hektar med högt virkesförråd och hög bonitet. Virkesförråd om hela 246 m3sk/hektar (6 111 m3sk). 3 628 m3sk i åldern 80 år och äldre. Boniteten är hög och uppgår till 6,5. Ett skifte.

Såld

 • Nordanstig - Bergsjö

 • Skogsfastighet med 40 hektar produktiv skogsmark ca 10 km nordväst om Bergsjö. Virkesförråd om 3 301 m3sk (83 m3sk/ha). Medelbonitet 6,3. Enskild jakt.

Såld

 • Nordanstig-Ilsbo

 • Nordanstig Ilsbo-Berge 17:5. Ett sammanhängande skifte med bra vägnät om totalt ca 77 hektar varav produktiv skogsmark 61,3 hektar med virkesförråd om 4 757 m3sk. Jakt i Ilsbo viltvårdsområde om ca 4 500 hektar.

Såld

 • Malung-Sälen - Lima

 • Malung-Sälen Biskopsbyn 19:5. Investera i en välarronderad skogsbruksfastighet i ett vackert landskap väster om Lima. Ett skifte om ca 63 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 2 200 m3sk. Andel i Lima besparingsskog. Jakt inom vvo (26 000 ha) samt på besparingens marker (51 000 ha)

Såld

 • Mora - Noret

 • Mora Noret 174:1. Nu förmedlar vi en lättillgänglig obebyggd skogsfastighet i ett skifte strax öster om Mora. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 29 ha med ett virkesförråd om 1 800 m3sk. På fastigheten hittar du till övervägande del yngre växande skog på fina tallmarker. Jakträtt i vvo.

Såld

 • Mora - Vika

 • Mora Vika 176:2. Lämplig investeringsfastighet som förutom skog erbjuder jakt inom två viltvårdsområden samt en jaktklubb, totalt ca 14 300 ha. Skogsmarken omfattar ca 24 ha med ett totalt virkesförråd om ca 4 100 m3sk.

Såld

 • Mora - Kättbo

 • Mora Kättbo 47:17. Fint tillfälle att investera i en välskött skogsbruksfastighet vid sjö i vackra Mjoviken ca 3 mil sydväst om Mora. Produktiv skogsmark om 48,5 ha med ett virkesförrådet på 5600 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 4,9 m3sk per ha och år. Jakt inom Kättbo vvo (9 500 ha).

Såld

 • Mora - Vika

 • Mora Vika 304:16. Virkesrik skogsfastighet i ett skifte på 53 ha. Virkesförrådet uppgår till 13 300 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 6,2 m3sk per hektar och år vilket gör detta till en fin investering för framtiden. Fastigheten har två jakträtter inom Vika Viltvårdsområde.

Såld

 • Mora - Gesundaberget

 • Mora Gesunda 123:1. Mindre obebyggd skogsfastighet vid Gesundabergets fot. God åtkomst via bilväg. Skogsmark om totalt ca 7 ha, främst gallringsskog. Jakträtt inom Ryssa-Gesunda viltvårdsområde, ca 5 300 ha. Andel i Sollerö gemensamhetsskog.

Såld

 • Mora - Morkarlby

 • Mora Morkarlby 232:1. Unik möjlighet att investera i ett större sammanhängande skogsskifte med fin talltimmerskog vackert beläget vid en sjö. 189 ha produktiv skogsmark i ett skifte med ett virkesförråd om 22 200 m3sk. Fastigheten har hela 6 jakträtter inom Morkarlby viltvårdsområde.

Såld

 • Mora - Färnäs

 • Mora Färnäs 567:2. Obebyggd skogsfastighet i ett skifte ca 10 km från Mora centrum. God nåbarhet via bilväg. Skogsmark ca 13,9 ha med virkesförråd om 2 800 m3sk. Andel i Färnäs gemensamhetsskog. Jakträtt inom Färnäs vvo, ca 7 600 ha.

Såld

 • Furudal - Östanvik

 • Rättvik Östanvik 190:1. Fin möjlighet att bli ägare till en skogsfastighet bebyggd med en enklare stuga. Skogsmark ca 65 ha med ett totalt virkesförråd om 3 300 m3sk. Flertalet fina väletablerade ungskogar. Möjlighet till jakt i jvo. Talldominerat.

Såld

 • Orsa - Orsa Kyrkby

 • Orsa Orsa Kyrkby 21:11. Skogsinvestering i Orsa. Fina gallringsskogar och etablerade föryngringar. God tillgänglighet. Skogsmark ca 24,6 ha med uppskattat virkesförråd om 2 900 m3sk. Andel i Orsa besparingsskog. Jakträtt inom Kyrkbyns vvo samt möjlighet till jakt på besparingens marker.

Såld

 • Mora - Oxberg

 • Mora Oxberg 141:1. Fin och variationsrik skogsfastighet bestående av tre skogsskiften om totalt ca 70 hektar produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 8 300 m3sk. Fastigheten har andel i Oxbergs gemensamhetsskog vilket genererar en fin årlig utdelning. Två jakträtter i Oxberg-Gopshus vvo.

Såld

 • Mora - Våmhus

 • Mora Heden 106:1. Obebyggd skogsfastighet i vackra omgivningar med 77 ha produktiv skogsmark innehållande 8100 m3sk. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,9 m3sk per ha och år. Jaktmöjlighet på hela 24 000 ha då fastigheten har 2 jakträtter i Våmhus viltvårdsområde.

Såld

 • Mora - Venjan

 • Mora Stutt 137:7. Mindre obebyggd skogs- och jaktfastighet. Skogsmark ca 17,8 ha med ett uppskattat virkesförråd om 1 150 m3sk. Andel i besparingsskog. Jakträtt inom Venjan vvo, ca 23 000 ha.

Såld

 • Mora - Landbobyn

 • Mora Landbobyn 1:37. Skogsfastighet i ett skifte med vackert läge nära sjön Van. Skogsmark ca 20 ha med ett totalt virkesförråd om ca 3 000 m3sk. Beräknad medeltillväxt om ca 6,8 m3sk/ha/år. Jakträtt inom Landbobyns vvo.

Såld

 • Mora - Isunda

 • Mora Isunda 13:17. Välarronderad obebyggd skogsfastighet strax nordost om Venjan. Skogsmark ca 36 ha med uppskattat virkesförråd om 2 700 m3sk. Etablerad ungskog samt äldre avverkningsbar skog. Möjlighet till jakt inom Isunda jvo, ca 1 300 ha.

Såld

 • Malung-Sälen - Lima

 • Malung Sälen Biskopsbyn 19:4. Om du funderat på att investera i en skogsfastighet så är detta objekt en fin möjlighet. Här finns växande ungskogar i ett vackert naturlandskap. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 41 ha med ett virkesförråd på 800 m3sk. Andel i Besparingsskog. Jakt i vvo.

Såld

 • Mora - Morkarlby

 • Mora Morkarlby 257:1. Välarronderad obebyggd skogsfastighet med hög tillväxt. Skogsmark ca 31 ha med ett totalt virkesförråd om ca 4 400 m3sk. Medeltillväxt beräknad till hela 6,4 m3sk/ha/år. Fin tillgång till väg. Jakträtt inom Morkarlby vvo, ca 6 250 ha.

Såld

 • Leksand -Mon

 • Leksand Mon 60:3. Ypperligt tillfälle att förvärva en ca 60 ha stor välskött skogsegendom i Siljansnäs. Virkesförrådet uppgår till ca 7 100 m3sk. Medelboniteten är beräknad till hela 6,1 m3sk per hektar och år. Fastigheten passar även den jaktintresserade då den innehar flertalet jakträtter

Såld

 • Leksand - Mon

 • Leksand Mon 60:4. Äntligen tillfälle för juridisk person att förvärva en väl arronderad och välskött skogsbruksfastighet belägen i mycket naturskönt läge utanför Siljansnäs! Fastighetens virkesförråd uppgår till ca 6300 m3sk varav den största delen utgörs av välskötta gallringsskogar. Jakt i vvo.

Såld

 • Mora - Oxberg

 • Mora Oxberg 162:1. Lättillgänglig mindre skogs- och jaktfastighet utgörande ett skifte om ca 9 ha. Virkesförrådet uppgår till 1 400 m3sk och boniteten är beräknad till 5,7 m3sk/ha/år. Fastigheten har andel i Oxbergs gemensamhetsskog. Jakt finns inom Oxberg-Gopshus vvo omfattande ca 6900 ha.

Såld

 • Mora - Vika

 • Mora Vika 343:7. Nu finns chansen att förvärva en gedigen och rejäl skogsfastighet i ett skifte med fin furuskog. Denna virkesrika skogsfastighet omfattar ca 74 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 11 300 m3sk varav 7 100 m3sk är slutavverkningsmogen skog, hkl S2. Två jakträtter i vvo.

Såld

 • Älvdalen - Klitten

 • Älvdalen Klitten 23:22. Möjlighet att bli ägare till en virkesrik skogsfastighet med bra bonitet. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 31 ha med ett totalt virkesförrådet om 5 500 m3sk varav 4 000 m3sk är slutavverkningsmogen skog. Andel i Älvdalens Besparingsskog. Goda jaktmöjligheter.

Såld

 • Mora - Selja

 • Mora Selja 377:1. Mindre skogsfastighet omfattande ett obebyggt skogsmarksskifte. Främst växtlig ung- samt gallringsskog. Skogmark ca 20 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 1 200 m3sk. Jakträtt inom Selja - Långlets viltvårdsområde, ca 6 600 ha.

Såld

 • Mora - Gruddbo

 • Mora Gruddbo 164:1 är en lagom stor skogsfastighet i ett välarronderat skifte. Skogen är välskött då de flesta förstagallringarna är utförda. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 22 ha med ett virkesförråd på 1 700 m3sk. Andel i Sollerö gemensamhetsskog. Jakt i Umsi vvo.

Såld

 • Mora - Oxberg

 • Mora Oxberg 146:1. Nu finns chansen att investera i denna fina skogsfastighet i Oxberg. Fastigheten domineras av yngre tallskogar i huggningsklasserna R2 och G1 som uppvisar god tillväxt. Sammantaget ca 53 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 3800 m3sk. Jakt inom Oxberg-Gopshus vvo.

Såld

 • Mora - Garsås

 • Mora Garsås 160:1. Nu finns möjlighet att bli skogsägare till en charmig skogsfastighet nära Mora med ett skifte vackert beläget vid Siljans kant. 11 ha produktiv skogsmark samt ett virkesförråd om ca 1 400 m3sk. Jakträtt ingår i Garsås vvo som omfattar ca 2 600 ha.

Såld

 • Orsa - Hansjö

 • Orsa Hansjö 201:2. Fin skogsfastighet med växande ungskogar samt välskötta gallringsskogar nära Orsa Grönklitts skidanläggning. Produktiv skogsmark om ca 18 ha med ett virkesförråd på 1 000 m3sk. Andel i Orsa besparingsskog. Möjlighet till jakt i Hansjö vvo som omfattar ca 21 600 ha.

Såld

 • Mora - Våmhus

 • Mora Kumbelnäs 175:1. Obebyggd skogsfastighet med god arrondering och fin tillgänglighet från bilväg. Ca 26 ha skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 1 900 m3sk. Jakträtter inom Våmhus viltvårdsområde, ca 24 000 ha.

Såld

 • Mora - Utmeland

 • Mora Utmeland 209:1. Mindre skogsfastighet med rejält virkesförråd. Ett skogsmarksskifte som ansluter mot bilväg. Skogsmark ca 12 ha med ett uppskattat virkesförråd om 3 200 m3sk. Jakträtt inom Utmelands vvo, ca 6 000 ha

Såld

 • Mora - Morkarlby

 • Mora Morkarlby 298:1. Fint tillfälle att bli ägare till en spännande fastighet med mycket god arrondering endast 4 km från Mora centrum. Vid vackra Hemulsjö ligger en skogstomt som tillhör fastigheten. Produktiv skogsmark om 67 ha med ett virkesförråd på 7 100 m3sk. Jakträtt i Morkarlby vvo.

Såld

 • Orsa - Skattungbyn

 • Orsa Skattungbyn 41:2 &52:5. Fritidshus vackert beläget mot sjön Skattungen. Skogsmarksareal ca 40 ha med ett totalt virkesförråd om ca 2 300 m3sk. Andel i Orsa besparingsskog. Jakträtt inom Skattungbyn vvo samt möjlighet till jakt på besparingsskogens marker.

Såld

 • Orsa - Viborg

 • Orsa Viborg 37:1 & 38:1. Skogsfastigheter med bland annat två vackert belägna skiften vid Digerbergsskolan. Skogsmark ca 33 ha med virkesförråd om ca 4 900 m3sk. Andel i Orsa besparingsskog. Jakträtt inom Viborg vvo samt möjlighet till jakt på besparingsskogens marker.

Såld

 • Orsa - Viborg

 • Orsa Viborg 7:23. Obebyggd skogsfastighet i ett skifte med goda vägförbindelser samt bra tillväxt. Produktiv skogsmark om 45 ha och ett virkesförråd på 3 200 m3sk. Andel i Orsa Besparingsskog. Medeltillväxten uppgår till ca 4,6 m3sk per hektar och år. Jakt i Viborgs vvo samt på Besparingens marker.

Såld

 • Mora - Kättbo

 • Mora Kättbo 29:9. Exklusiv möjlighet att förvärva en rejäl skogsegendom med 337 ha produktiv skogsmark och ett virkesförråd om 18 200 m3sk. Fastigheten har bra arrondering med god tillgänglighet till vägar vilket är en fördel vid tillsyn, skötsel och avverkningar. 6 jakträtter i Kättbo vvo.

Såld

 • Rättvik - Röjeråsen

 • Rättvik Röjeråsen 10:10. Mindre obebyggd skogsfastighet med mycket goda jaktmöjligheter i stort viltvårdsområde. Skogsmarken uppgår till 5 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 800 m3sk varav 300 m3sk är slutavverkningsmogen skog. Fastigheten ingår i Västra Rättviks viltvårdsområde, ca 13 500 ha

Såld

 • Mora - Öna

 • Mora Öna 112:1. Fastigheten är belägen alldeles intill Vasaloppspåret ca 15 km nordväst om Mora. Skogsmarken omfattar ett lättillgängligt skifte om ca 6 ha med ett virkesförråd på 700 m3sk. Tillväxten är mycket bra då den uppgår till hela 5,9 m3sk/ha/år. Fastigheten har jakträtt i Öna vvo.

Såld

 • Orsa - Torrvål

 • Orsa Torrvål 10:4. En gedigen och välarronderad skogsegendom i Orsa. Skogsmarken omfattar 91,5 ha med ett virkesförråd på ca 9 000 m3sk. Medeltillväxten är hög (5,3 m3sk/ha/år). 3 jakträtter i Orsa Södra vvo som omfattar ca 14 000 ha samt jaktmöjlighet på Besparingens marker om ca 60 000 ha.

Såld

 • Mora - Bonäs

 • Mora Bonäs 327:1. Är det inte dags för dig att göra som många andra och skapa avkastning på dina pengar genom att investera i växande skog. Bonäs 327:1 är en vackert belägen skogsfastighet i ett skifte med bra tillväxtförmåga. 30 hektar produktiv skogsmark .Virkesförråd ca 2 500 m3sk. Jakt i vvo.

Såld

 • Mora - Mångberg

 • Mora Mångberg 65:1. Fastigheten är vackert belägen och omfattar ett skifte med utsikt över sjön Södra Fjärden. 18 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 1 200 m3sk. Denna charmiga skogsfastighet kan t ex passa bra för den jaktintresserade som söker ett mindre skogsinnehav att förvalta.

Såld

 • Orsa - Oljonsbyn

 • Orsa Oljonsbyn 27:3. Obebyggd skogsfastighet vilken omfattar ca 16 ha skogsmark. Virkesförrådet är uppskattat till ca 1 200 m3sk. Ung-samt gallringsskog dominerar på fastigheten. Jakträtt inom Oljonbyn vvo, ca 8 400 ha.

Såld

 • Mora - Nusnäs

 • Mora Nusnäs 241:14 & 505:1. Två skogsfastigheter belägna ca 1 mil sydost om Mora vid Fu och Fudal som lämpar sig väl för den som vill investera i skog. Lättillgängliga och lättföryngrade marker som domineras av tall på plan och fin mark. Skogsmark om 23 ha med ett virkesförråd på 1 400 m3sk. Jakt

Såld

 • Mora - Färnäs

 • Mora Färnäs 308:2. Välarronderad fastighet med fina förutsättningar för god värdetillväxt. Ca 23 ha skogsmark i ett skifte. Virkesförråd om ca 3 000 m3sk. Andel i Färnäs gemensamhetsskog. Jakträtt inom Färnäs vvo, ca 7 600 ha

Såld

 • Mora - Gävunda

 • Mora Gävunda 13:13. Möjlighet att förvärva en mycket lättillgänglig och välarronderad fastighet i ett skifte med fin talltimmerskog. Skogsmarken uppgår till 25 ha med ett virkesförråd om 2 600 m3sk varav 2 050 m3sk är slutavverkningsmogen skog, Bra medelbonitet. Andel i Besparingsskog. Jakt i vvo.

Såld

 • Älvdalen - Blyberg

 • Älvdalen Blyberg 54:1. Tillväxtfastighet i Blyberg. Två skiften med växtliga gallringsskogar samt fina och väletablerade ungskogar. Skogsmarksareal ca 37,6 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 1 900 m3sk. Andel i Älvdalens besparingsskog. Jakträtt inom Blybergs vvo, ca 4 600 ha.

Såld

 • Älvdalen - Liden

 • Älvdalen Liden 18:1. Skogsfastighet med flera välskötta skogsbestånd i vackra omgivningar. Skogsmarksareal ca 51,8 ha med ett virkesförråd om ca 5 200 m3sk. Andel i Älvdalens Besparingsskog. Möjlighet till jakt inom Lidens jk samt på besparingsskogens marker.

Såld

 • Älvdalen - Brunnsberg

 • Älvdalen Brunnsberg 5:1. Fin möjlighet att förvärva en mindre skogsegendom i vackra omgivningar. I överlåtelsen ingår även ett mycket vackert beläget inägomarksskifte i den levande fäboden Brindberg. 17,4 ha skogsmark med främst ungskog. Virkesförråd om ca 800 m3sk. Andel i Besparingsskog.

Såld

 • Älvdalen - Östermyckeläng

 • Älvdalen Östermyckeläng 15:1. En lagom stor skogsfastighet i Älvdalen med både slutavverkningsskog, växtliga gallringsskogar samt fina jaktmöjligheter. 18 ha skogsmark med ett virkesförråd om 3 200 m3sk. Medeltillväxt om 5 m3sk/ha/år. Andel i Besparingsskogen. Jakt i vvo samt på Besparingens marker

Såld

 • Mora - Häradsarvet

 • Mora Häradsarvet 161:8. Vackert belägen skogsfastighet där ett av skiftena ligger i naturskönt läge vid Siljans kant. 53 hektar produktiv skogsmark med växtliga ung- samt gallringsskogar där du kan skapa fin kvalitetsskog. Virkesförrådet uppgår till 3 300 m3sk. Jakt i två viltvårdsområden.

Såld

 • Mora - Nusnäs & Garsås

 • Mora Nusnäs 528:1 & Garsås 275:1. Två mindre fastigheter med jakträtt inom Nusnäs vvo samt Garsås vvo, totalt ca 7 100 ha. Marker där fler bestånd håller fullt utvuxen timmerskog. God tillgänglighet från bilväg. Nusnäs 528:1 är bebyggd med två äldre timrade lador.

Såld

 • Mora - Landbobyn

 • Mora Landbobyn 12:16. Möjlighet för juridisk person (exempelvis AB) att förvärva fastigheten! Skogsmarksarealen uppgår till ca 14 med ett virkesförråd på 700 m3sk varav merparten är yngre skog på tillväxt. Fastigheten medelbonitet är beräknad till 4,1 m3sk per hektar och år. Jakträtt i vvo.

Såld

 • Mora - Landbobyn

 • Mora Landbobyn 7:6. En obebyggd skogsfastighet med god vägtillgång samt ett av skiftena i mycket vackert läge inom LIS-område vid Vanåns strand. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 45 ha och virkesförrådet uppgår till 2 800 m3sk. Jakträtt i Landbobyns viltvårdsområde, ca 3 970 ha.

Såld

 • Mora - Bonäs

 • Mora Bonäs 273:1. En lättillgänglig skogsfastighet med fin timmerskog på plan mark, växtliga gallringsskogar vid Rädådalsvägen samt ett fint inägomarsskifte i Bonäs. Skogsmarken omfattar 39 ha med ett virkesförråd om ca 5 500 m3sk varav 2 200 m3sk är slutaverkningsmogen talltimmerskog. Jakt i vvo.

Såld

 • Mora - Bonäs

 • Mora Bonäs 275:1. En välarronderad skogsfastighet med slående vyer över Orsasjön och Dalarnas bergslandskap. Skogsmarksarealen utgörs av 40 hektar med goda växtbetingelser och övervägande del mark i de yngre åldersklasserna. Virkesförrådet uppgår till ca 3 400 m3sk. Jakt & andel i gemensamhetsskog.

Såld

 • Mora - Landbobyn

 • Mora Landbobyn 20:10. Lättskött skogsfastighet belägen på mark med god tillgänglighet. God anslutning mot bilväg. Skogsmark ca 10 ha med uppskattat virkesförråd om 1 100 m3sk. Jakträtt inom Landbobyns vvo, ca 3 970 ha.

Såld

 • Mora - Morkarlby

 • Mora Morkarlby 243:1. Välarronderad fastighet med god tillgänglighet. Ägarna har de senaste åren investerat i föryngringar, röjning samt dikesrensning. Skogsmark ca 58 ha med ett totalt virkesförråd om ca 2 800 m3sk. Jakträtt inom Morkarlby vvo, ca 6 250 ha.

Såld

 • Mora - Venjan

 • Mora Stutt 140:3. Obebyggd skogsfastighet omfattande ett skogsmarksskifte med goda förutsättningar för skogsproduktion. Skogsmarksareal ca 32 ha med ett totalt virkesförråd om ca 3 900 m3sk. Andel i besparingsskog med bidragsfördelar. Jakträtt inom Venjans viltvårdsområde, ca 23 000 ha.

Såld

 • Orsa - Stackmora

 • Orsa Stackmora 19:17. Mindre skogsfastighet omfattande 2 obebyggda skogsmarksskiften. Skogsmarksareal ca 8,1 ha med ett totalt virkesförråd om ca 1 900 m3sk. Jakträtt inom Stackmora JVF, ca 8 300 ha.

Såld

 • Rättvik - Gulleråsen

 • Rättvik Gulleråsen 156:1. Fin timmerskogs-fastighet i Rättvik. Flertalet av bestånden har huggits igenom för några år sedan. Skogsmarksareal ca 15 ha där virkesförrådet uppgår till ca 2 600 m3sk. Jakträtt inom Boda-Bingsjö vvo, ca 27 000 ha.

Såld

 • Mora - Utanmyra

 • Mora Utanmyra 141:1. Välarronderad och vackert belägen skogsfastighet. Skogsmark ca 11,5 ha med ett totalt virkesförråd om ca 1 700 m3sk. Fastigheten ansluter mot skogsbilväg. Andel i gemensamhetsskog. Jakträtt inom Ryssa- Gesunda vvo, ca 5 300 ha.

Såld

 • Mora - Lövberg

 • Mora Mångberg 61:1. Skogs-, jakt- och investeringsfastighet vilken omfattar 2 skiften. Skogsmarksareal ca 10 ha med ett uppskattat virkesförråd om 1 100 m3sk. Jakträtt inom Umsi vvo, ca 3 200 ha.

Såld

 • Mora - Lövberg

 • Mora Rothagen 109:1. Utmärkt fastighet för exempelvis den jaktintresserade som söker ett mindre skogsinnehav att förvalta. Skogsmarksareal ca 7 ha med ett totalt virkesförråd om ca 470 m3sk. Medeltillväxten är beräknad till 6,4 m3sk/ha/år. Jakträtt inom Umsi vvo, ca 3 200 ha.

Såld

 • Mora - Häradsarvet

 • Mora Häradsarvet 158:1. Vackert belägen skogsfastighet vid sjön Södra Fjärden. Skogsmarken omfattar ca 38 ha med mycket fina gallringsskogar som har hög löpande tillväxt. Virkesförrådet uppgår till ca 4 000 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 5,1 m3sk per hektar och år. 2 jakträtter i Umsi vvo.

Såld

 • Mora - Bråmåbo

 • Mora Bråmåbo 108:6. in talldominerad skogsfastighet i ett skifte. På fastigheten finns skog i flera åldersklasser med en övervägande del yngre gallringsskog. Fastigheten omfattar 19 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 1 700 m3sk. akträtt i Umsi viltvårdsområde som uppgår till ca 3 200 ha.

Såld

 • Mora - Gesunda

 • Mora Gesunda 192:1. Lättillgänglig obebyggd skogsfastighet i ett skifte om ca 45 ha belägen strax väster om Gesundaberget. Virkesvolym uppgår till ca 5 500 m3sk bestående av i huvudsak fin tallskog i varierande ålder och huggningsklasser. Andel i Sollerö gemensamhetsskog samt två jakträtter i vvo

Såld

 • Mora - Gopalsjön

 • Mora Kråkberg 126:1. Skogsfastighet med god arrondering och god tillgänglighet från skogsbilväg. Skogsmarksareal ca 53 ha med ett totalt virkesförråd om ca 1 900 m3sk. Jakträtt inom Kråkberg vvo, ca 3 800 ha.

Såld

 • Orsa - Mickelvål

 • Orsa Mickelvål 31:1. Obebyggd skogsfastighet med hög medeltillväxt. Skogsmark ca 10 ha fördelat på fyra skiften. Virkesförrådet är uppskattat till ca 800 m3sk. Jakträtt inom Mickevål vvo, ca 2 500 ha.

Såld

 • Mora - Oxberg

 • Mora Oxberg 118:1. Unik tillfället att förvärva en skogsfastighet med tillhörande fäbodstuga och byggnader i den lugna och harmoniska fäboden Hållan med jaktmarkerna runt husknuten. 41 ha skogsmark med ett virkesförråd om 6 300 m3sk. Jakträtt inom Oxberg-Gopshus vvo ca 6 900 ha.

Såld

 • Mora - Gävunda

 • Mora Gävunda 5:25. Möjlighet att investera i en mindre skogs och jaktfastighet som ligger lättillgängligt vid skogsbilväg. Ca 10 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 600 m3sk där merparten utgörs av yngre skog på tillväxt. Jakträtt inom Gävunda viltvårdsområde som uppgår till ca 4 600 ha.

Såld

 • Mora - Utanmyra

 • Mora Utanmyra 114:9. En gedigen skogsfastighet om sammanlagt ca 79 ha skogsmark med ett virkesförråd om 12500 m3sk varav 6 400 m3sk är skog i slutavverkningsbar ålder. 2 lättillgängliga skogsskiften vackert belägna i närheten av Ekorrberget samt Rossbergs fäbod. Jakt i två viltvårdsområden.

Såld

 • Orsa - Skattungbyn

 • Orsa Skattungbyn 145:1. Skogsfastighet med en liten stuga i fantastiskt läge med den vackra sjön Skattungen inpå knuten. Skogsmarksarealen uppgår till ca 42 ha med ett uppskattat virkesförråd om 3 200 m3sk. Jakträtt i Skattungby-Torsmo viltvårdsområde samt andel i Orsa Besparingsskog.

Såld

 • Mora - Noret

 • Mora Noret 174:1. En lättillgänglig skogsfastighet i ett skifte strax öster om Mora. Skogsmark om ca 29 ha med ett virkesförråd om 1 800 m3sk. På fastigheten hittar du till övervägande del yngre växande skog på fina tallmarker. Medelboniteten är beräknad till 4,5 m3sk per hektar och år. Jakt

Såld

 • Mora - Vattnäs

 • Mora Vattnäs 85:1. Trevlig skogsfastighet med mycket god tillväxt med 3 skiften i närheten av Vattnäs. Två av skiftena har ett attraktivt läge för eventuell framtida bebyggelse. Skogsmarken uppgår till ca 18 ha med ett uppskattat virkesförråd om 1 300 m3sk. Jakträtt i Bergkarlås-Risa-Vattnäs vvo.

Såld

 • Malung-Sälen - Grönland

 • Malung-Sälen Grönlan 9:2 m.fl. 4 obebyggda skogsfastigheter i hjärtat av Dalarna, där en av fastigheterna gränsar mycket vackert mot Vallsjön. Fastigheterna domineras av tall och flertalet av bestånden är genomhuggna. Ca 129 ha skogsmark där det totala virkesförrådet uppgår till 13 700 m3sk. Jakt

Såld

 • Mora - Selja

 • Mora Selja 160:8. Fin skogsinvestering där fastigheten till största del består av växtliga gallringsskogar med en mycket bra löpande tillväxt. Fastigheten utgörs av ett skogsskifte med goda väganslutningar. Skogsmarksareal om ca 49 ha och virkesförråd uppgår till 6 100 m3sk. Jakt i vvo, ca 6600 ha.

Såld

 • Älvdalen - Rot

 • Älvdalen Rot 9:4. En obebyggd skogsfastighet med god bonitet samt andel i Besparingsskog. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår enligt den nyupprättade skogsbruksplanen till 34 ha med ett virkesförråd om 4 100 m3sk varav 3 100 m3sk är skog i slutavverkningsmogen ålder. Mycket goda jaktmöjligheter

Såld

 • Mora - Höjen

 • Mora Höjen 57:2. I vackra Dyverdalen finner Du en lagom stor och lämpligt arronderad skogs- och jaktfastighet med härliga jaktområden. Fastigheten har mycket fin åtkomst via skogsbilväg. Skogsmarksareal om ca 12 ha med ett totalt virkesförråd på 700 m3sk. Jakt inom Våmhus vvo, ca 24 000 ha.

Såld

 • Mora - Nusnäs

 • Mora Nusnäs 274:3. Mindre skogs- och jaktfastighet om ca 6 ha skogsmark, fördelat på tre skiften. Virkesförrådet har uppskattats till 900 m3sk. Främst förekommer talldominerad gallringsskog. Jakträtt inom Nusnäs vvo, ca 4 500 ha.

Såld

 • Mora - Venjan

 • Mora Knås 139:1 mfl. Två lättillgängliga skogsfastigheter. Ett skifte inom LIS-område, vilket kan möjliggöra byggnation i strandnära läge. Skogsmark ca 14 ha med virkesförråd om ca 2 300 m3sk. Andel i Venjans besparingsskog. Jakträtt inom Venjan vvo, ca 23 000 ha.

Såld

 • Orsa - Viborg

 • Orsa Viborg 31:4. Ett lättillgängligt skogsmarksskifte vid Signilsberget. Skogsmark ca 61 ha med ett totalt virkesförråd om ca 5 100 m3sk. Jakträtt inom Viborg vvo samt möjlighet till jakt på Besparingsskogens marker.

Såld

 • Mora - Häradsarvet

 • Mora Häradsarvet 171:1. Obebyggd skogsfastighet med god löpande tillväxt. Skogsmarksareal ca 10 ha med totalt virkesförråd om ca 1 800 m3sk. Främst talldominerad gallringsskog. Jakträtt inom Borrbergs vvo ca 2600 ha samt möjlighet till småviltsjakt på ca 17 000 ha.

Såld

 • Mora - Vika

 • Mora Vika 301:1. Mindre obebyggd skogsfastighet med möjlighet till jakt inom två viltvårdsområden. Skogsmarksareal ca 11 ha med ett totalt virkesförråd om ca 1 700 m3sk. Talldominerat.

Såld

 • Mora - Bonäs

 • Mora Bonäs 323:1. Skogsfastighet omfattande tre vackert belägna skogsmarksskiften. Skogsmark ca 51 ha med ett uppskattat virkesförråd om 3 700 m3sk. Fastigheten är bebyggd med förråd samt uppställd huggarkoja. Andel i Dyverdalens gemensamhetsskog. Jakträtt inom Bonäs vvo, ca 13 500 ha.

Såld

 • Mora - Vika

 • Del av Mora Vika 335:1. Ett skogsskifte strax öster om Rotsjön. Skogsmarksareal ca 14 ha med ett totalt virkesförråd om ca 960 m3sk. Överlåtelsen sker genom fastighetsreglering.

Såld

 • Mora - Västbygge

 • Mora Västbygge 236:6. Välskött skogsfastighet med fina väganslutningar. Skogsmarksareal ca 34 ha med ett virkesförråd om ca 3 400 m3sk. Andel i Venjans Besparingsskog. Jakträtt inom Venjans vvo, ca 23 000 ha.

Såld

 • Mora - Västbygge

 • Mora Västbygge 225:2. Mindre skogsfastighet omfattande ett skifte som ansluter mot fäboden Åsen. Fastigheten är bebyggd med enklare förråd/lador. Skogsmark ca 19 ha med ett totalt virkesförråd om ca 2 200 m3sk. Andel i Venjans Besparingsskog. Jakträtt inom Venjans viltvårdsområde, ca 23 000 ha.

Såld

 • Mora - Vika

 • Mora Vika 376:1, del av. Ett fint skogsskifte med genomgående gallrade och omhändertagna skogsbestånd varav flertalet med mycket god löpande tillväxt. Ca 56 ha skogsmark med ett totalt virkesförråd om 5 800 m3sk. Jakträtt inom Fulåbergs vvo. Området säljs genom avstyckning eller fastighetsreglering

Såld

 • Orsa - Hansjö

 • En större skogsegendom i Orsa med god medeltillväxt. Skogsmarken omfattar ca 115 ha och virkesförrådet har uppskattats till 11 400 m3sk. Andelar i Orsa Besparingsskog som, för närvarande, delar ut bland annat bidrag till delägande fastigheter. Jakträtter inom Hansjö viltvårdsområde, ca 23 000 ha.

Såld

 • Mora - Bonäs

 • En gedigen lättillgänglig egendom med en skogsmarksareal om 87 ha samt ett virkesförråd på 9 700 m3sk. Förutsättningar finns för både tillväxt och kvalitetsskogs-skötsel. Medeltillväxten har beräknats till 4,3 m3sk/ha/år. Jakträtter inom Bonäs viltvårdsområde, ca 13 500 ha.

Såld

 • Mora - Vika

 • Mora Vika 176:2. Chans för juridisk eller fysisk person att bli ägare till en jakt- och investeringsfastighet inom Vika skifteslag. Skogsmark ca 23,7 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 4 000 m3sk. Jakträtt i Vika By vvo, Vinäs vvo samt Isunda jvf.

Såld

 • Nordanstig-Gnarp

 • Nordanstig Gällsta 5:16 består av ETT skifte om 102 hektar varav 93,7 hektar produktiv skogsmark med i huvudsak skog i åldern 35 till 65 år med hög löpande tillväxt. Virkesförrådet uppgår till 15 321 m3sk (164 m3sk/ha). Bonitet 5,8. Jakt i Gnarps östra viltvårdsområde om ca 17 000 hektar.

Såld

 • Nordanstig - Bergsjö

 • Nordanstig Älvsund 8:16. Skogsmark 97 hektar samt åkermark 9,8 hektar i Älvsund mellan Bergsjö och Hassela. Korta avstånd mellan skiftena. Virkesförråd om 10 112 m3sk. Bonitet 6,3. Jakt i viltvårdsområde. Två stycken jaktkojor.

Såld

 • Älvdalen - Särna

 • En välarronderad skogsegendom i Särna fördelad på 2 skiften. Skogsmarken omfattar 131 ha med ett totalt virkesförråd om 10 800 m3sk. Fastigheten är delägare i Särna-Idre Besparingsskog vilket ger rätt till generösa bidrag. Jakträtt i Särna vvo, ca 27 600 ha, samt på besparingens marker ca 43 500 ha.

Såld

 • Orsa - Viborg

 • Skogsmarksareal om 10 ha där det totala virkesförrådet uppgår till ca 800 m3sk. Fastigheten äger även andel (25%) i Viborg s:97 som omfattar ett skogsmarksskifte vid sågen i Näckådalen. Samfällighetens skogsmarksareal är, enligt den nyupprättade skogsbruksplanen, 1 600 m3sk. Jakträtt i två vvo.

Såld

 • Orsa - Stackmora

 • Orsa Stackmora 32:3 mfl. 5 obebyggda skogsfastigheter inom Stackmora skifteslag. Skogsmarksareal ca 13,8 ha med ett totalt virkesförråd om ca 2 600 m3sk. Andel i Orsa besparingsskog. Jakträtt inom Stackmora jvf, ca 8 300 ha. Möjlighet till jakt på besparingsskogens marker.

Såld

 • Mora - Våmhus

 • Mora Kumbelnäs 158:1. Välarronderad skogsfastighet med tillgång till väg. Skogsmark ca 36,7 ha med ett totalt virkesförråd om ca 4 800 m3sk. Jakträtt inom Våmhus viltvårdsområde, ca 24 000 ha.

Såld

 • Orsa - Maggås

 • Orsa Maggås 25:6. Skogsfastighet som skötts med varsam hand genom hyggesfri metod. Skogsmarksareal ca 62 ha med ett totalt virkesförråd om ca 8 600 m3sk. Andel i Orsa Besparingsskog. Jakträtt inom Orsa Södra vvo samt möjlighet till jakt på besparingsskogens marker.

Såld

Orsa - Nederberga

Orsa Nederberga 3:4. Obebyggd skogsfastighet om ca 29 ha nordost om Orsa. Ca 3400 m3sk. Jakträtt i Orsa N. vvo 8000 ha samt andel i Orsa Besp. skog

Såld

Mora - Landbobyn

Mora Landbobyn 21:13. Lättillgänglig skogsfastighet. Skogsmark ca 12 ha med god tillväxt. Virkesförråd ca 1 800 m3sk. Jakträtt i vvo, ca 4000 ha

Såld

Nordanstig-Bergsjö

Nordanstig Vade 6:5. Skogsfastighet om 7,9 hektar med bra arrondering och väg genom skiftet. Lång strandlinje mot Kråkbäckssjön. Viltvårdsområde.

Såld

Orsa - Stackmora

Orsa Stackmora 17:7. Obebyggd skogsfastighet om ca 35 ha med ca 4370 m3sk. Fem väl samlade skiften. Jakträtt i jvf samt andel i Orsa Besparingsskog.

Såld

Orsa - Rutberg

Orsa Rutberg 7:1, 7:2, 7:3. Skogsfastighet med skiften samt tomt i vackra Rutberg. Skogsmark ca 21,5 ha. Andel, samt jaktmöjlighet, inom besparingen.

Såld

Nordanstig - Vattlång

Nordanstig Vattlång 21:2. Skogsfastighet med mastarrende. Fyra närliggande skiften om 54,3 hektar. Virkesförråd 7 705 m3sk.

Såld

Hudiksvall - Forsa

Hudiksvall Kalvhaga 3:13. Mindre skogsfastighet om 3 hektar med jakträtt inom Forsa viltvårdsområde. Virkesförråd om 388 m3sk (129 m3sk/ha).

Såld

Orsa - Sundbäck

Orsa Sundbäck 7:13. Ca 68 ha virkesrik skogsmark, virkesförråd uppskattat till 9800 m3sk. 2 jakträtter inom Orsa Södra vvo. Andel i Besparingsskog.

Såld

Mora-Färnäs

Mora Färnäs 467:2 Lättillgänglig mindre skogsfastighet om 23,6 ha i tre skiften belägna vid Färnäs & Fåsås fäbod strax öster om Mora. Ca 1000 m3sk.

Såld

Älvdalen - Väsa

Älvdalen Väsa 45:6. Virkesrik lättillgänglig skogsfastighet om 80 ha med 8700 m3sk. Jakträtter i vvo 4400 ha. Andel i Älvdalens Besparingsskog

Såld

Mora - Gesunda

Mora Gesunda 9:1. Naturskönt belägen fastighet vid Siljan. Skogmark ca 24 ha med ett virkesförråd om ca 3 500 m3sk. Jakträtt i Ryssa-Gesunda vvo.

Såld

Mora-Våmhus

Mora Limbäck 83:1 Obebyggd skogsfastighet i vacker natur nordväst om Våmhus. Ett skifte om 65 ha med ca 4800 m3sk. Jakträtt på 24 000 ha.

Såld

Mora - Venjan

Mora Knås 199:6. Fint skogsmarksskifte efter Finnkarlåsvägen. Skogsmark ca 32 ha. Virkesförråd ca 3 500 m3sk. Andel i besparingsskog. 2 Jakträtter VVO

Såld

Malung-Sälen - Andersviksberg

Malung-Sälen Andersviksberg 3:2. Sjönära skog med en skogsmarksareal om 5 ha samt ett virkesförråd på 1 100 m3sk. Jakträtt i vvo, 12 600 ha.

Såld

Vansbro - Torvallen

Vansbro Torvallen 2:16. Skog med god tillväxt strax söder om Äppelbo. 17 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 200 m3sk. Jakträtt i vvo, 10850 ha.

Såld

Mora-Våmhus

Mora Kumbelnäs 151:1. Vackert belägen skogsfastighet om 65 ha vid Indsjön.
Inredd större skogskoja ingår. Två jakträtter i vvo 24 000 ha.

Såld

Malung-Sälen - Lillmon

Malung-Sälen Lillmon 5:9. Investeringsfastighet med ca 27 ha skogsmark. Virkesförråd ca 1 300 m3sk. Jakträtt vvo, ca 26 700 ha.

Såld

Älvdalen-Brunnsberg

Trevlig skogsegendom med 58 ha skogsmark och ett virkesförråd om 5 300 m3sk . Andel i Besparingskog som lämnar bidrag. Mycket goda jaktmöjligheter.

Såld

Vansbro - Östra Born

Vansbro Östra Born 7:12. Vacker skogsfastighet med hög tillväxt. Skogsmark ca 36,8 ha fördelat på tre skiften. Virkesförråd ca 3 900 m3sk. Jakt i VVO.

Såld

Nordanstig - Gnarp

Nordanstig Skesta 2:1. Ett stort skifte om 92,5 hektar med bra anslutningar till bilväg samt ett mindre skifte vid Skestavallen. Totalt 9 156 m3sk.

Såld

Nordanstig-Hassela

Nordanstig Hassela Kyrkby 8:11. Skogsfastighet med hög bonitet, bra arrondering och väg genom skiftet. Arealen skogsmark uppgår till 12,9 hektar.

Såld

Mora - Sollerön - Häradsarvet

Mora Häradsarvet 176:1. Högprod. skogsfastighet i två skiften om 17,7 ha med ca 2000 m3sk. Bebyggd med mindre stuga vid Siljan. Jakträtter i två vvo

Såld

Orsa - Hansjö - Grönklitt

Orsa Hansjö 168:1. 2 skogsmarksskiften varav 1 skifte vackert beläget mot Grönklitts stugby. Skogsmark ca 12 ha. Andel i besparing. Jakt i Hansjö vvo.

Såld

Mora - Långlet

Mora Långlet 51:1. Investeringsfastighet om 33,6 ha skogsmark. Möjlighet för AB att förvärva. Virkesförråd 1 700 m3sk. Jakträtt i Selja-Långlet vvo.

Såld

Leksand - Lima

Leksand Lima 13:8. En unik möjlighet att investera i skog och jakt. Ett skifte vid bilväg. Ca 600 m3sk med hög årlig tillväxt. Jakt i Östervikens vvo.

Såld

Mora - Morkarlby

Mora Morkarlby 302:1. Investera i skog och jakt. Ett skifte med ett virkesförråd om ca 1 700 m3sk och en medeltillväxt på 4,9 m3sk/ha/år. Jakt i vvo.

Såld

Älvdalen-Brunnsberg

Älvdalen Brunnsberg 38:2. Ett skifte norr om Brunnsberg, ca 21 ha. Virkesförråd ca 2 000 m3sk. Jakträtt i Brunnsbergs JVF. Andel i besparingsskogen.

Såld

Älvdalen - Dysberg

Älvdalen Dysberg 8:10. Fin skogfastighet, ca 15,3 ha, fördelad på två skiften. Virkesförråd ca 1 700 m3sk. Andel i besparingsskog. Jakträtt i vvo.

Såld

Nordanstig-Gränsfors

Nordanstig Gammbo 3:1. Gård i Gränsfors om ca 3,6 hektar. Åkermark i anslutning till gården. Fyra stycken hästboxar.

Såld

Älvdalen-Brunnsberg

Älvdalen Brunnsberg 33:4. Obebyggd skogsfastighet i ett skifte. Skogsmark ca 79,8 ha. Virkesförråd ca 5 800 m3sk. Jakträtt i JVO och på Besparingen.

Såld

Orsa Skattungbyn

Orsa Skattungbyn 22:3 och 12:12. Skogmark ca 49,1 ha. Virkesförråd ca 5 300 m3sk. Medelboniteten 4,8 m3sk/ha/år. Jakträtt i VVO samt i besparingsskog.

Såld

Falun - Kullerbacken

Falun Kullerbacken 2:1 mfl. 3 mindre skogsfastigheter, totalt ca 9,8 ha skog. Främst växtliga gallringsbestånd. Jakträtt i Aspeboda Norra VVO.

Såld

Orsa Skattungbyn

Orsa Skattungbyn 84:1. Fin skogsfastighet med 4 skogsmarksskiften. Ca 93,8 ha skogsmark, virkesförråd ca 7 700 m3sk. Jakt i VVO samt på Orsa Besparing

Såld

Mora - Våmhus

Mora Heden 111:1. Välskött obebyggd skogsfastighet , ca 38 ha skogmark med virkesförråd om ca 2 300 m3sk . Väl utbyggt vägnät. Jakträtt Våmhus VVO.

Såld

Mora - Vika

Mora Vika 158:1. Obebyggd välskött skogsfastighet i två skiften om tot. ca 38,6 ha skogsmark med 5 230 m3sk. Jakträtt i två viltvårdsområden.

Såld

Mora - Nusnäs

Mora Nusnäs 506:1. Mindre obebyggd skogsfastighet i Nusnäs. Skogsmark om ca 10 ha med ett virkesförråd om 1500 m3sk. Jakt i Nusnäs VVO, ca 4500 ha.

Såld

Mora - Morkarlby

Mora Morkarlby 243:3. Ett välplanerat skifte med egen väg. 54,7 ha skog med ett virkesförråd om ca 4 200 ha. 2 jakträtter i Morkarlby viltvårdsområde.

Såld

Mora - Venjan

Mora Stutt 241:8. Ett välarronerat skogsmarksskifte i Venjan. Skogsmark ca 20,5 ha med uppskattat virkesförråd om ca 1500 m3sk. Jakträtt på besparing.

Såld

Orsa - Slättberg

Orsa Slättberg 18:14. Ca 14 ha skog i ett skifte. Medelboniteten uppgår 4,7 m3sk/ha/år Virkesförråd ca 500 m3sk. Andel i besparingsskog. Jakträtt

Såld

Leksand-Alvik

Leksand Alvik 77:1 och 78:1. Skogsmark 30,8 ha fördelat på 4 skiften med ett virkesförråd om ca 6 100 m3sk. Jakträtt i två jaktklubbar.

Såld

Falun - Hedgårdarna

Falun Hedgårdarna 18:15. Välskött fastighet som utgörs av två skiften. Skogsmark 42,5 ha med ett virkesförråd om ca 7 200 m3sk. Bonitet 5,6 m3sk/ha/år

Såld

Mora - Vika

Mora Vika 365:1, 366:1 och 367:1. Skogsmarken omfattar 68,6 ha. Virkesförrådet uppgår till ca 9 100 m3sk. Medelboniteten beräknad till 5,4 m3sk/ha/år.

Såld

Nordanstig - Gnarp - Ås

Nordanstig Ås 7:17 mfl. Mindre skogsfastighet om 17,5 hektar vid Åstjärnen i Gnarp. Virkesförråd om 1 209 m3sk (69 m3sk/ha). Bonitet 6,8.

Såld

Orsa - Kallmora

Orsa Kallmora 20:2. Trevlig skogsfastig, virkesförråd 4 700 m3sk varav 3450 utgörs av slutavverkningsmogen skog. Andel i Besparing. Jakt i vvo.

Såld

Älvdalen - Dysberg

Älvdalen Dysberg 9:4. Välarronderad fastighet. Skogsmark ca 74,9 ha med ett virkesförråd om ca 8 300 m3sk. Jakträtt i VVO. Andel i besparingsskog.

Såld

Orsa - Orsa Kyrkby

Orsa Kyrkby 157:1 Mindre skogs och jaktfastighet med hög tillväxt. 7,9 ha skogsmark och ett virkesförråd om ca 500 m3sk. Andel i besparing. Jakt i vvo

Såld

Mora - Öna

Mora Öna 255:5. Mindre obebyggd skogsfastighet. Skogsmark 13,9 ha med ett virkesförråd om ca 1400 m3sk. Vägnära. Jakt på VVO ca 4 700 ha.

Såld

Hudiksvall - Öster

Östanbräck 4:2, 4:3. Tätortsnära skogsfastighet öster om öster i Hudiksvall. 35 hektar i ett sammanhängande skifte. 5 618 m3sk (161 m3sk/ha).

Såld

Nordanstig-Gryttje

Nordanstig Gryttje 6:16. Gården omfattar 7,2 hektar varav inägomark ca 5,2 hektar och skogsmark ca 1,7 hektar. Bostadshus med fyra rum och kök.

Såld

Mora - Rothagen

Skogsfastighet med 54,9 ha skogsmark och ett virkesförråd om 6400 m3sk varav 5100 m3sk är slutavverkningsbar skog, hkl S1 & S2. Jakt i 2 vvo.

Såld

Mora - Noret

Mora Noret 197:1. Mycket lättillgänglig skogsfastighet endast 10 minuter från Mora centrum. 19,6 ha skogsmark och ett virkesförråd på 3 300 m3sk. Jakt

Såld

Mora-Selja

Mora Selja 374:1. Obebyggd skogs- och jaktfastighet. Skogsmark ca 22 ha med ett virkesförråd om ca 3 300 m3sk. Jakt på  6600 ha i Selja-Långlets VVO.

Såld

Älvdalen - Gåsvarv

Älvdalen Gåsvarv 14:5. Skogsfastighet med ca 64 ha skogsmark och ett virkeförråd om 9 300 m3sk. Andel i Besparingsskog. Goda jaktmöjligheter.

Såld

Hudiksvall - Hög

Hudiksvall Högs-Frölland 6:1. Skogsfastighet om 91,5 ha skogsmark, virkesförråd 12 630 m3sk (138 m3sk/ha). Bonitet 5,2. Maskinhall ca 80 m2.

Såld

Orsa Holen

Orsa Holen 14:6. Lättillgänglig obebyggd skogsfastighet 41 ha med hög tillväxt ca 1,3 mil öster om Orsa. Jakträtt på 21 700 ha .Andel i Orsa Besp.skog

Såld

Älvdalen - Åsen

Åsen 22:2. Skogs- och jaktfastighet. Består av 19,8 ha skog och ett virkesförråd om 2 600 m3sk. Jakträtt Åsens JVF samt småviltsjakt på besparingen.

Såld

Malung-Sälen - Östra Lillmon

Östra Lillmon 8:17. Välarronderad skogsfastighet med 37,8 ha skog i ett skifte, virkesförråd om ca 4 500 m3sk. Jakt i VVO 8055 ha.

Såld

Kitte - Bergsjö

Nordanstig Bålle 1:21. Gård i Kitte, Bergsjö med ca 31 hektar skogsmark och ca 11 hektar åkermark samlat i ett skifte runt gården. Gräns mot Kittesjön

Såld

Bergsjö - Gränsfors

Nordanstig Gammsätter 11:2. Gård i Gränsfors, bostadshus, ekonomibyggnader med 5 hästboxar, ca 6 hektar skogsmark och ca 7 hektar åkermark.

Såld

Älvdalen - Östermyckeläng

Älvdalen Östermyckeläng 6:1. 16,8 ha skogsmark och ett virkesförråd om 2 100 m3sk. Jakt och andel i Besparingsskog med bidrag för skogsvårdsåtgärder.

Såld

Mora - Kråkberg

Mora Kråkberg 101:1. Skogsfastighet i ett skifte med 91 ha skogsmark och ett virkesförråd om 11400 m3sk. 6 jakträtter i Kråkbergs vvo.

Såld

Mora - Gopshus

Mora Gopshus 80:1. Investera i skog i ett skifte nära Mora. Virkesförråd ca 9 400 m3sk varav 7200 m3sk utgörs av växtliga gallringsskogar. Jakt i vvo.

Såld

Älvdalen - Holen

Älvdalen Holen 14:5. Obebyggd skogsfastighet med ett virkesförråd om 6 800 m3sk varav 3 900 m3sk är i slutavverkningsbar ålder. Jakt i vvo.

Såld

Nordanstig-Bergsjö

Nordanstig Bergsjö Kyrkby 5:29. Skogsfastighet i Bergsjö om 37 hektar med virkesförråd om 2 011 m3sk (54 m3sk/ha). Bonitet 4,5.

Såld

Orsa Skattungbyn

Skattungbyn 23:8, 23:10, 23:12 & 98:1. Fastigheterna utgör tillsammans 3 skiften om 48,1 ha och har ett virkesförråd på 6 750 m3sk. Jakt i vvo m.m.

Såld

Orsa Skattungbyn

Orsa Skattungbyn 77:4. Två skiften om ca 37 ha. Virkesförråd ca 5000 m3sk
med rel. hög tillväxt. Jakträtt i vvo ca 13 500 ha. Andel i Orsa Bespskog

Såld

Älvdalen - Kittan

Ett lättillgängligt skifte, ca 29 ha skogsmark samt ett vikesförråd om 2875 m3sk. Andel i Besparingsskog och bidrag för alla skogsvårdsåtgärder. Jakt

Såld

Orsa Vångsgärde

Orsa Vångsgärde 9:3 och 31:1.Två mindre skogsfastigheter om ca 15 ha med 2480 m3sk sydost om Orsa. Andel i Orsa Besparingsskog.

Såld

Bergsjö - Gränsfors

Gård i Gränsfors. Gården består av bostadshus, ekonomibyggnader, åkermark och skogsmark. Totalt omfattar gården ca 37 hektar.

Såld

Älvdalen-Brunnsberg

Älvdalen Brunnsberg 47:3. Skogsfastighet med god tillgång till väg och ett virkesförråd om ca 2 100 m3sk. Innehar jakträtt och andel i besparingsskog.

Såld

Nordanstig-Bergsjö

Nordanstig Svedsbovallen 1:1, 2:1. Skogsfastighet i Bergsjö om 59,1 hektar produktiv skogsmark. Virkesförråd 9 088 m3sk (154 m3sk/ha).

Såld

Slättberg

Orsa Slättberg 21:17 och 21:18. Mindre skogsfastigheter om ca 17 ha. Jakträtt i viltvårdsområde om ca 12 400 ha. Andel i Orsa Besparingsskog

Såld

Älvdalen-Hägnåsen

Älvdalen Hägnåsen 14:1. En obebyggd skogsfastighet om 171,8 ha med virkesförråd om ca 8 300 m3sk. Innehar jakträtt i vvo och andelar i besparingsskog.

Såld

Älvdalen - Dysberg

Älvdalen Dysberg 10:7. Skogsfastighet med god bonitet vid Dysberg med ett virkesförråd om ca 10500 m3sk. Jakt i vvo m.m. Andel i besparingsskog.

Såld

Nordanstig - Frästa

Obebyggd skogsfastighet i Gnarp, Nordanstig. 77,1 hektar skogsmark. Virkesförråd om 6 777 m3sk. Jakt i viltvårdsområde.

Såld

Orsa - Hansjö

Orsa Hansjö 203:5. Skogsfastighet i ett skifte med ett virkesförråd om ca 3 200 m3sk. Andel i Besparingsskog. Jakt i Hansjö vvo, 21 600 ha.

Såld

Orsa - Kallmora

Orsa Kallmora 14:4 och 13:2. 58,5 ha skogsmark och ett virkesförråd om ca 7 400 m3sk. Jakt. Andel i Orsa Besparingsskog som lämnar skogsvårdsbidrag.

Såld

Nordanstig-Bergsjö

Skogsfastighet 108 hektar med vindkraftarrende och 10 hektar åkermark med stödrätter i Bergsjö, Nordanstig.

Såld

Mora - Utmeland

Mora Utmeland 207:1. Skogsfastighet vid fäboden Äbbsäl med ett virkesförråd om ca 2 750 m3sk. 33,5 ha skogsmark. Jakt i vvo.

Såld

Hudiksvall - Delsbo

Obebyggd skogsfastighet invid Riksväg 84 i Södra Sannäs, Delsbo. Totalt 16 hektar skogsmark. Virkesförråd om 1 722 m3sk. Jakt i viltvårdsområde.

Såld

Sundsvall - Tuna

Sundsvall Hällsjö 18:1. Produktiv skogsmark om 60,1 hektar med möjlighet till avstyckning av tomter inom Orrbergets fritidsområde.

Såld

Malung-Sälen/Sörsjön

Malung-Sälen Sörsjön 2:43 och 2:47. Fastighet med två skiften om totalt 50,8 ha i byn Sörsjön och nära till väg. Virkesförråd om ca 3 500 m3sk.

Såld

Leksand - Insjön

Leksand Ål-Sätra 21:9. Obebyggd skogsfastighet i ett skifte om totalt ca 20 ha nära Insjön med ett virkesförråd om ca 2000 m3sk. Jakt i vvo, 2950 ha.

Såld

Orsa - Oljonsbyn

Orsa Oljonsbyn 26:15. Lättillgänglig skogsfastighet om totalt 24 ha samt ett uppskattat virkesförråd på 1 250 m3sk. Jakt samt andel i Besparingsskog.

Såld

Orsa - Stackmora

Orsa Stackmora 29:4. Obebyggd skogsfastighet om totalt 10,5 ha med ett uppskattat virkesförrådet om totalt ca 1 790 m3sk. Fastigheten har jakträtt.

Såld

Orsa - Orsbleck

Orsa Orsbleck 4:8. Skogsfastighet i ett skifte om ca 28 ha med ett uppskattat virkesförråd om totalt ca 3 130 m3sk. Jakträtt i vvo om ca 2 350 ha.

Såld

Hudiksvall - Hög

Hudiksvall Högs-Frölland 6:4. Virkesrik skogsfastighet i Hög, Hudiksvall om 104 ha skogsmark, virkesförråd 22 039 m3sk (215 m3sk/ha). Bonitet 5,9

Såld

Mora - Venjan

Mora Västbygge 275:2. Större skogsfastighet om 65 ha skog och ett virkesförråd på 6 940 m3sk. 2 jakträtter i vvo, 23 200 ha. Andel i Besparingsskog.

Såld

Orsa - Hansjö

Orsa Hansjö 58:9. Större skogsfastighet med god bonitet och växtliga gallringsskogar. Ca 13 300 m3sk. Tre jakträtter i vvo. Andel i Besparingsskog.

Såld

Mora - Venjan

Mora Stutt 143:6. Välskött skogsfastighet om 44 ha i ett skifte 13 km nv om Venjan/Dalarna. Ca 2160 m3sk. Jakträtt i viltvårdsområde om 23 300 ha

Såld

Mora - Långlet

Mora Långlet 74:1. Obebyggd skogsfastighet i ett skifte om totalt ca 36 ha nära Eldris med ett virkesförråd om ca 3100 m3sk. Jakträtt ingår.

Såld

Mora - Venjan

Mora Västbygge 188:1. Ca 38,6 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 3 600 m3sk. Två jakträtter i vvo. Andel i Norra Venjans Besparingsskog.

Såld

Mora-Våmhus

Mora Heden 106:1. Skogsfastighet med hög tillväxt om totalt 83 ha. Ca 77 ha är skogsmark med ett virkesförråd om 8 000 m3sk. Jakt i Våmhus vvo.

Såld

Mora-Färnäs

Mora Färnäs 415:1. Mindre skogsfastighet,14 ha. Virkesförråd 1670 m3sk. Lätttillgänglig & lättföryngrad. Andel i gemensamhetsskog samt jakträtt i vvo

Såld

Mora-Våmhus

Mora Västra Storbyn 101:1. Lättillgänglig skogsfastighet med 49,9 ha skogsmark och ett virkesförråd på 4 900 m3sk. Två jakträtter i vvo, ca 24 000 ha.

Såld

Mora - Morkarlby

Mora Morkarlby 243:1. Ca 63 ha skogsmark i ett skifte nära Mora. Virkesförrådet uppgår till ca 5 150 m3sk. Två jakträtter i Morkarlby vvo.

Såld

Mora - Noret

Mora Noret 202:1. Välskött obebyggd skogsfastighet i ett skifte om ca 18 ha öster om Mora med ett virkesförråd om ca 1350 m3sk. Jakträtt ingår.

Såld

Mora-Våmhus

Mora Västra Storbyn 103:1. Ca 117 ha skogsmark med hög tillväxt och ett uppskattat virkesförråd om 12 600 m3sk. 3 jakträtter i Våmhus vvo.

Såld

Hudiksvall - Enånger

Hudiksvall Rösånger 2:15. Skogsfastighet i Enånger. Skogsmark 6,8 hektar, virkesförråd 775 m3sk. Bonitet 5,4. Jakt i Enånger Norra viltvårdsområde.

Såld

Nordanstig - Gnarp

Nordanstig Gryttje 9:1. Skogsfastighet i Gnarp med årliga inkomster av mastarrende. Skogsmark 64,2 hektar, virkesförråd 2 144 m3sk. Bonitet 4,8.

Såld

Slättberg

Orsa Slättberg 8:5 och 8:9. Skogsfastigheter om ca 32 ha med välskött fäbodgård ca 1 mil öster om Orsa. Jakträtt i vvo ca 12 300 ha

Såld

Hudiksvall - Idenor

Hudiksvall Hallen 2:17. Skogsfastighet i Idenor om 8,2 hektar skogsmark i ett skifte. Virkesförråd 875 m3sk. Bonitet 5,0. Idenors viltvårdsområde.

Såld

Mora - Morkarlby

Mora Morkarlby 272:1. Lätttillgänglig skogsfastighet i ett skifte ca 5 km väster om Mora med högt virkesförråd och god tillväxt, ca 4 800 m3sk.

Såld

Orsa Torrvål

Tre obebyggda skogsfastigheter om sammanlagt ca 81 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 7000 m3 sk.

Såld

Särna

Älvdalen Öjvasseln 11:2. Skogsfastighet vid Fjätälven med 26,5 ha produktiv skogsmark och ett vikesförråd om ca 2 100 m3sk. Jakt i Särna vvo,30 000 ha

Såld

Mora - Bonäs

Mora Bonäs 296:1. 45,3 ha skogsmark och ett virkesförråd om ca 1 900 m3sk. Jakt i Bonäs vvo, 13 491 ha. Andel i Dyverdalens gemensamhetsskog

Såld

Orsa - Oljonsbyn

Orsa Oljonsbyn 15:4. Ca 47 ha med ett uppskattat virkesförråd om 2 900 m3sk samt hög tillväxt. Ingår i Oljonsbyns vvo. Andel i Orsa Besparingsskog.

Såld

Nordanstig-Jättendal

Nordanstig Hällan 4:1. Talldominerad tillväxtfastighet i Jättendal. Samtliga föryngringsåtgärder är gjorda och hela fastigheten är genomröjd.

Såld

Mora-Gruddbo

Mora Gruddbo 166:1. Skog vid Siljan. Ca 36,6 ha skogsmark och ett uppskattat virkesförråd om 6700 m3sk. Andel i gemensamhetsskog. Jakt i två vvo.

Såld

Mora Utmeland

Mora Utmeland 232:1. Skogsfastighet i ett skifte om 36, 7 ha ca 3 mil sv om Mora. Virkesförråd ca 2360 m3 sk. Jakträtt i vvo om 5600 ha

Såld

Mora - Morkarlby

Mora Morkarlby 263:1. 25,5 ha skogsmark och ett virkesförråd om ca 3 700 m3sk. Medelboniteten är 6,2 m3sk/ha & år. Jakt i Morkarlby vvo, 6250 ha.

Såld

Hudiksvall - Njutånger

Hudiksvall Sundsätter 2:10, 2:19. Skogsfastighet med åkermark. Totalt ca 14 hektar. Skogsmark 9,4 hektar och åkermark ca 2,5 hektar. Viltvårdsområde.

Såld

Mora - Vika

Vika 363:1. Skogsfastighet väster om Vika med 38 ha skogsmark och ett virkesförråd om ca 5 200 m3sk. Medelbonitet 5,8 m3sk per ha och år. Jakt i vvo.

Såld

Älvdalen - Evertsberg

Skog vid Mångsbodarna. Ca 34,1 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 4 140 m3sk varav ca 1 900 m3sk är skog i slutavverkningsbar ålder.

Såld

Hudiksvall - Enånger

Trebyggd gård i Enånger med fint inramat gårdstun. Bostad, ekonomibyggnader och en gammelbyggning. Sex hektar skogsmark runt gården. Renoveringsbehov.

Såld

Orsa Vångsgärde

Vackert belägen obebyggd skogsfastighet om ca 44 ha skogsmark med ca 6560 m3sk.

Såld

Sundsvall - Matfors

Sundsvall Tuna-Rude 1:17 mfl. Tre skogsfastigheter tillsammans i en försäljning. Skogsmark om 50,8 hektar. 3 803 m3sk (75 m3sk/ha). Bonitet 5,2.

Såld

Orsa - Oljonsbyn

Orsa Oljonsbyn 11:4. Skogs- och jaktfastighet i ett skifte.  11,1 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 940 m3sk. Andel i Besparingsskog.

Såld

Gagnef - Forsen

Gagnef Forsen 7:60 & Björbo 33:69. Virkesförråd, 5 000 m3sk varav ca 2 200 m3sk är slutavverkningsmogen skog. 36 ha skogsmark. Jakt i Björbo vvo.

Såld

Nordanstig-Västergrängsjö

Västergrängsjö 14:4. Skogsmarken uppgår till 38,5 hektar enligt skogsbruksplan med ett virkesförråd om 4 475 m3sk (116 m3sk/ha). Bonitet 4,5.

Såld

Mora - Gesunda

Mora Häradsarvet 215:1. Skogsfastighet nära Gesunda, 5680 m3sk, ett större skogsskifte vid Åsen samt ett litet skifte på Sollerön. Jakt i 2 vvo.

Såld

Idre

Älvdalen Idre 74:9. Vackert belägen skogsfastighet ca 17 ha vid Gröveldalsvallen med ett uppskattat virkesförråd om 1867 m3sk.

Såld

Dala-Järna

Vansbro Noret 19:13. Totalt 115,6 ha vackert beläget vid Martjärnen strax norr om Dala-Järna. Virkesförrådet är uppskattat till 10 970 m3sk.

Såld

Mora - Vika

Mora Vika 292:1. Större skogsfastighet i 3 skiften sydväst om Mora. 10 900 m3sk. 134,3 ha produktiv skogsmark. 4 jakträtter.

Såld

Rättvik - Sunnanhed

Del av Sunnaned 98:1. Ett större välarronderat skogsskifte. Skogsmarken uppgår till 64 ha och virkesförrådet är uppskattat till 7600 m3sk. Jakt

Såld

Rättvik - Sunnanhed

Del av Sunnanhed 116:1. Skogsskifte med hög tillväxt, 1070 m3sk, 8,3 ha produktiv skogsmark. Medelbonitet 5,7 m3sk/ha och år. Jakt

Såld

Mora - Vika

Del av Vika 376:1. Ett skogsskifte nära Vika. Ca 13,3 ha skogsmark och 970 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 4,2 m3sk per ha och år.

Såld

Älvdalen - Väsa

Älvdalen Väsa 45:4. Investera i gallringsskog. 6240 m3sk. 69,8 ha produktiv skogsmark. Andel i Älvdalens Besparingsskog. Jakt.

Såld

Orsa - Hansjö

Del av Del av Hansjö 37:6. Skogsskifte om ca 13,7 ha med ett uppskattat virkesförråd på 910 m3sk.

Såld

Orsa - Hansjö

Del av Hansjö 94:25. Mindre skogsfastighet i Orsa. 1750 m3sk. 16,1 ha produktiv skogsmark.Endast för fastighetsreglering till av köparen ägd fastighet

Såld

Mora - Bonäs

Mora Bonäs 277:1. Skogsfastighet vid Sästjärn, 2350 m3sk, 2 jakträtter i Bonäs vvo. Eventuell möjlighet att avstycka och sälja tomter.

Såld

Mora - Morkarlby

Mora Morkarlby 245:1. Skogsfastighet i ett skifte nära Mora med hög tillväxt. Ca 6080 m3sk. Jakt.

Såld

Särna

Tre skogsfastigheter med småviltjakt på ca 50 000 ha. 25 ha skogsmark med ca 1800 m3sk. Andel i Särna-Idre Bespringsskog

Såld

Orsa - Orsa Kyrkby

Lättillgänglig skogsfastighet med bra tillväxt. Ett skifte. Ca 1 380 m3sk. Jakt i vvo.

Såld

Mora - Våmhus

Mora Björkvassla 60:1. Obebyggd skogsfastighet som omfattar 32,4 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 2 132 m3sk. Jakt i vvo, 24 000 ha.

Såld

Särna

Större skogsfastighet om ca 227 ha vid Särna / Trängseldammen. Lättillgänglig
med bra vägnät. Tre jakträtter samt andel i Särna Idre Besparingsskog

Såld

Mora - Venjan

Mora Stutt 241:12.Skogsfastighet i ett skifte ca 6 km från Venjan. 28,2 ha är produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 4 340 m3sk. Jakt

Såld

Mora - Öna

Mora Öna 360:1. Skogsfastighet i ett skifte med 70 ha skogsmark 2,5 mil väster om Mora. 4 600 m3sk.Två jakträtter i viltvårdområde om 4700 ha.

Såld

Mora - Bonäs

Större skogsfastighet i ett skifte om totalt 116 ha nära Mora. Ca 75,2 ha är produktiv skogsmark och virkesförrådet är uppskattat till 8 800 m3sk.

Såld

Rättvik - Sunnanhed

2 skogsskiften med god tillväxt vid Sunnanhed och Dansbodarna.  Ca 33,4 ha skogsmark och ett uppskattat virkesförråd om 4 000 m3sk. Jakt

Såld

Vika-Vinäs

Obebyggd skogsfastighet om ca 60 ha med 5130 m3sk delvis slutavverkningsbart. Belägen sydväst om Mora. Tre jakträtter i viltvårdsområde om 5287 ha.

Såld

Mora - Våmhus

Skogsfastighet i två skiften med ca 40,5 ha produktiv skogsmark och ett uppskattat virkesförråd om 4 400 m3sk. Jakt i Våmhus vvo, ca 24 000 ha.

Såld

Hudiksvall - Tuna Björka

Stadsnära skogsfastighet om 21 hektar, Söderrå - sjön Stor-Yan i Hudiksvall. Virkesförråd om 3 092 m3sk (149 m3sk/ha).