Från och med den 25 maj 2018 gäller GDPR (General Data Protection Regulation) i hela EU. Din personliga integritet är viktig för oss därmed har vi sett över hur vi behandlar personuppgifter och vill berätta vad som gäller för dig.

Det kan finnas olika anledningar till att vi har dina personuppgifter i våra register i egenskap av säljare, köpare, spekulant eller kund vid bokslut, deklarationer mm. Det kan vara för att vi behöver uppfylla ett lagkrav till exempel enligt fastighetsmäklarlagen eller att vi gör en så kallad intresseavvägning. Ett exempel på intresseavvägning kan vara att vi vill kunna kontakta dig efter en visning med kompletterande upplysningar om fastigheten eller för att berätta att budgivningen startar.

Du har rätt att begära ett utdrag på de uppgifter vi har om dig och att få dina uppgifter rättade. Uppgifter som vi måste spara på grund av lagkrav kommer finnas kvar längre tid i våra register men i annat fall kommer vi se till att dina personuppgifter tas bort efterhand som du inte längre förekommer i någon aktuell fastighetsaffär eller är kund hos oss.