Del av Vattnäs 71:1

Utmärkt tillfälle att utöka sitt befintliga skogsinnehav med ett lättåtkomligt skogsskifte med fin potential. Området är beläget några kilometer öster om Sälens fäbod ca 15 km nordost om centrala Mora. Arealen för skiftet utgörs av ca 8,9 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 1100 m3sk enligt skogsbruksplanen varav ca 240 m3sk utgörs av slutavverkningsmogen skog i huggningsklass S2. Den större delen av skogsmarken utgörs i övrigt av ung- respektive gallringsskogar. Boniteten är beräknad till 4,7 m3sk/ha och år. Två skogsbilvägar passerar över skiftet vilket gör att vägtillgången är mycket god.
Överlåtelsen sker genom fastighetsreglering till köparens eget innehav.

Allmän information

 • Huvudinriktning: Skog
 • Försäljningssätt

 • Bud, senast: 20 juni, 2023
 • Pris: 425 000 kr Utgångspris
 • Fastighetsbeskrivning

 • Ladda ner den fullständiga fastighetsbeskrivningen genom att klicka på följande länk: Fastighetsbeskrivning Vattnäs 71:1 del av

Övrigt

 • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
  
  * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.