Skog i Orsa - Mickelvål

Visa alla bilder
Tillbaka till startsidan

Mickelvål 1:2

Här har du möjlighet att investera i 40 ha fint växande tallskogar norr om Skattungbyn. Mickelvål 1:2 består i huvudsak av genomgallrade produktiva gallringsskogar med en fin löpande tillväxt.  Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,7 m3sk/ha och år och det totala virkesförrådet uppgår till 3800 m3sk varav 3300 m3sk utgörs av gallringsskog i huggningsklass G1. Fastigheten innehar totalt 3 jakträtter inom Mickelvåls viltvårdsområde om 2500 ha samt möjlighet till jakt på Orsa besparingsskogs marker om ca 60 000 ha. Andelen i Orsa Besparingsskog ger för närvarande rätt till bidrag för bland annat skogsvård

Allmän information

  • Huvudinriktning: Skog
  • Försäljningssätt

  • Bud, senast: 16 oktober, 2023
  • Pris: 1 550 000 kr Utgångspris
  • Fastighetsbeskrivning

  • Ladda ner den fullständiga fastighetsbeskrivningen genom att klicka på följande länk: Fastighetsbeskrivning Orsa Mickelvål 1:2

Övrigt

  • Mobilkartan som finns att ladda ned till din smartphone under Dokument och Länkar nedan kräver att appen Google Earth är installerad.