Holen 62:4 & 63:3

Nu förmedlas två skogsfastigheter på Holens skifteslag i Orsa om totalt ca 84 ha. Fastigheterna har sin tyngdpunkt i de norra delarna av kommunen, väster om Ämåsjön. Här bildar två större områden från vardera fastighet ett fint enhetligt skifte. Skiftet väster om Ämåsjön avgränsas norrut av den vackra Jämtån samt söderut av Ebergets fot. En väg passerar genom skiftets nordöstra delar. Områdets vildmarkskaraktär är påtaglig så varför inte testa fiskelyckan i områdets sjöar och vattendrag, eller jaga ripa, orre och tjäder direkt från fastigheten. Två jakträtter ingår inom Orsa Södra vvo om ca 12 766 ha samt möjlighet till jakt på Orsa besparingsskogs marker om ca 60 000 ha. Till fastigheten hör även några mindre skogsskiften på hemskogen samt inägomark vid Lindänget. Den produktiva skogsmarken uppgår till 58 ha och virkesförrådet är beräknat till ca 10 000 m3sk varav ca 5 500 m3sk utgörs av slutavverkningsmogen skog i huggningsklass S2. Medelboniteten är beräknad till 3,5 m3sk/ha.

Allmän information

 • Huvudinriktning: Skog
 • Försäljningssätt

 • Bud, senast: 5 oktober, 2023
 • Pris: 2 300 000 kr Utgångspris
 • Fastighetsbeskrivning

 • Ladda ner den fullständiga fastighetsbeskrivningen genom att klicka på följande länk: Fastighetsbeskrivning Holen 62:4 & 63:3

Övrigt

 • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
  
  * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.