Västbygge 225:2

Välarronderad skogsfastighet som ansluter mot fäboden Åsen, ca 8 km söder om Venjan. Flera skogsbestånd har gallrats för några år sedan. Skogsmarken omfattar ca 19 ha och virkesförrådet har uppskattats till 2 200 m3sk. Till fastigheten hör två gamla timrade lador/förråd. Fastigheten korsas av Åsenvägen. Andel i Venjans Besparingsskog som för närvarande delar ut skogsvårdsbidrag till delägande fastigheter. Jakträtt inom Venjans viltvårdsområde, ca 23 000 ha.

Allmän information

  • Huvudinriktning: Skog
  • Försäljningssätt

  • Bud, senast: 21 januari, 2021
  • Pris: 650 000 kr Utgångspris

Övrigt

  • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
    
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.