Selja 160:8

Nu har du chansen att göra en fin skogsinvestering i Selja där fastigheten till största del består av växtliga gallringsskogar med en mycket fin löpande tillväxt. Genomhuggna gallringsbestånd och fina föryngringar ger bra förutsättningar för ett kvalitativt och lönsamt skogsbruk. Fastigheten utgörs av ett skogsskifte och har goda väganslutningar mot Ljotgravsvägen samt Venjanstjärnsvägen. Skogsmarksarealen omfattar ca 49 ha och virkesförrådet är uppskattat till 6 100 m3sk. Fastighetens medeltillväxt är beräknad till 5,6 m3sk per hektar och år. Jakträtter inom Selja-Långlets viltvårdsområde, ca 6 600 ha.

Allmän information

  • Huvudinriktning: Skog
  • Försäljningssätt

  • Bud, senast: 17 juni, 2021
  • Pris: 2 300 000 kr Utgångspris

Övrigt

  • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
    
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.