Orsa Hansjö 37:4 m.fl

En större skogsegendom i Orsa med god medeltillväxt. Flertalet marktyper som finns inom Orsa kommun täcks in i innehavet, från produktiva låglänta marker till de karaktäristiska och lättföryngrade sandsedimenten samt de typiska moränmarker som dominerar i de norra delarna av kommunen. Skogsmarksarealen omfattar ca 115 ha och virkesförrådet har uppskattats till 11 900 m3sk. Andelar i Orsa Besparingsskog som, för närvarande, delar ut bland annat bidrag till delägande fastigheter. Jakträtter inom Hansjö viltvårdsområde, ca 23 000 ha. Möjlighet till jakt finns även på besparingsskogens marker. Då säljaren är en juridisk person så finns möjlighet för exempelvis AB som redan äger lantbruksfastighet i Orsa kommun att förvärva fastigheten.

Allmän information

  • Huvudinriktning: Skog
  • Försäljningssätt

  • Bud, senast: 10 december, 2020
  • Pris: 3 100 000 kr Utgångspris

Övrigt

  • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
    
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.