Mora Vika 376:1

Denna fastighet är såld
Ett fint skogsskifte vid Svartåsen, strax väster om Fulåbergs fäbodar. Genomgående gallrade och omhändertagna skogsbestånd varav flertalet med mycket god löpande tillväxt. Fastigheten är lättillgänglig via Allinsvägen som går in på skiftet. Skogsmarken omfattar ca 56 ha med ett totalt virkesförråd om 5 800 m3sk. Medeltillväxten är beräknad till 5,5 m3sk/ha/år. Jakträtt inom Fulåbergs vvo. Området säljs genom avstyckning eller fastighetsreglering.

Allmän information

  • Huvudinriktning: Skog
  • Försäljningssätt

  • Bud, senast: 11 januari, 2021

Övrigt

  • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
    
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.