Orsa Viborg 17:32

Denna fastighet är såld
Tillfället att utöka skogsinnehavet med denna mindre och bynära skogsfastighet. Skogsmarksareal om 10 ha där det totala virkesförrådet uppgår till ca 800 m3sk. Fastigheten äger även andel (25%) i Viborg s:97 vilken är en obebyggd samfällighet som omfattar ett skogsmarksskifte vid sågen i Näckådalen. Samfällighetens skogsmarksareal är, enligt den nyupprättade skogsbruksplanen, 13 ha och det totala virkesförrådet uppgår till ca 1 600 m3sk. Fastigheten äger jakträtt inom Viborgs viltvårdsområde, ca 3 850 ha, samt inom Orsa Södra viltvårdsområde, ca 14 000 ha.  Andel i Orsa besparingsskog.

Allmän information

  • Huvudinriktning: Skog
  • Försäljningssätt

  • Bud, senast: 26 november, 2020

Övrigt

  • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
    
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.