Bonäs 258:1

En gedigen lättillgänglig egendom i dalaskogarna. Fastigheten omfattar främst äldre skog, mogen för avverkning, samt yngre gallringsskog/ungskog. Skogsmarksareal ca 87 ha fördelat på 3 skogsskiften. Ett skifte på den lättföryngrade Bonäsheden, ett strax väster om den gamla fäboden Kallbol samt ett skifte i Dyverdalen. Den nya skogsbruksplanen visar ett totalt virkesförråd om ca 9 700 m3sk av främst tall samt en viss andel gran. Medeltillväxten har beräknats till 4,3 m3sk/ha/år. Förutsättningar finns för både tillväxt och kvalitetsskogs-skötsel. Jakträtter inom Bonäs viltvårdsområde, ca 13 500 ha.

Allmän information

  • Huvudinriktning: Skog
  • Försäljningssätt

  • Bud, senast: 10 december, 2020
  • Pris: 3 200 000 kr Utgångspris

Övrigt

  • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
    
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.