Kumbelnäs 158:1

Välarronderad fastighet omfattande ett obebyggt skogsmarksskifte där flera av skogsbestånden har fin utvecklingspotential och uppvisar goda tillväxtförutsättningar. Fastigheten nås via Gummansbergsvägen i den nordöstra delen av skiftet. Den talldominerade marken omfattar både ungskog, gallringsskog samt äldre avverkningsbar skog. Skogsmarksarealen uppgår till ca 36 ha och virkesförrådet har uppskattats till 4 800 m3sk. Medeltillväxten är beräknad till 4,8 m3sk per hektar och år. Jakträtt inom Våmhus viltvårdsområde, ca 24 000 ha.

Allmän information

  • Huvudinriktning: Skog
  • Försäljningssätt

  • Bud, senast: 10 december, 2020
  • Pris: 1 600 000 kr Utgångspris

Övrigt

  • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
    
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.