Del av Mora Vika 335:1

Försäljningen avser ett skogsskifte strax öster om Rotsjön. Enligt nyupprättad skogsbruksplan omfattar skogsmarken ca 14 ha där det totala virkesförrådet har uppskattats till ca 960 m3sk. Medeltillväxten är beräknad till 4,2 m3sk per hektar och år. Överlåtelsen sker genom fastighetsreglering till köparens eget innehav.

Allmän information

  • Huvudinriktning: Skog
  • Försäljningssätt

  • Bud, senast: 21 oktober, 2020
  • Pris: 400 000 kr Utgångspris

Övrigt

  • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
    
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.