Ryssa 206:1

Skogsfastighet med mycket fin värdetillväxt där fler av skogsbestånden är välbestockade och jämna. Fastigheten passar både den som önskar utöka sitt befintliga innehav eller den som är förstagångsköpare. Förutom ett skogsskifte har fastigheten ett trevlig inägomarksskifte med fina vyer i fäboden Åsen. Enlig ny skogsbruksplan omfattar skogsmarken ca 27 ha och virkesförrådet uppgår till 5 000 m3sk. Medeltillväxten är beräknad till hela 5,8 m3sk/ha/år. Andel i Sollerö gemensamhetsskog som, för närvarande, genomför årliga kontanta utdelningar. Jakträtt inom Ryssa-Gesunda viltvårdsområde, ca 5 300 ha.

Allmän information

  • Huvudinriktning: Skog
  • Försäljningssätt

  • Bud, senast: 3 december, 2020
  • Pris: 1 650 000 kr Utgångspris

Övrigt

  • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
    
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.