Maggås 25:6

Välskött skogsegendom med skog i flertalet åldersklasser. Skogsmark om ca 62 ha där merparten av arealen finns inom de två största skogsskiftena. Större delen av fastigheten har omsorgsfullt skötts genom hyggesfri metod. Enligt den nya skogsbruksplanen uppgår virkesförrådet till ca 8 600 m3sk, varav ca 3 800 m3sk är möjligt att slutavverka. Genomgående friska marker på goda boniteter (5,5 m3sk/ha/år) ger valfrihet att genomföra eventuell framtida återbeskogning med olika trädslag. Skogsvården har löpande genomförts. För närvarande finns möjlighet att ta del av förmånliga bidrag genom andelsägande i Orsa Besparingsskog. Jakträtt inom Orsa södra vvo samt jaktmöjligheter på Orsa Besparingsskogs marker.

Allmän information

  • Huvudinriktning: Skog
  • Försäljningssätt

  • Bud, senast: 29 oktober, 2020
  • Pris: 2 650 000 kr Utgångspris

Övrigt

  • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
    
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.