Landbobyn 12:16

Möjlighet för t ex juridisk person (exempelvis AB) att bli ägare till en mindre obebyggd skogsfastighet i ett skifte som ligger lättillgängligt vid väg. Bra tillfälle att investera en del av ditt bolags pengar i en trygg placering med årlig avkastning i växande skog samt goda jakt och rekreationsmöjligheter. Skogsmarksarealen uppgår till ca 14 ha med ett virkesförråd enligt den nyupprättade skogsbruksplanen till 700 m3sk varav merparten är yngre skog på tillväxt. Fastigheten medelbonitet är beräknad till 4,1 m3sk per hektar och år. Jakträtt i Landbobyns viltvårdsområde, ca 3 970 ha.

Allmän information

  • Huvudinriktning: Skog
  • Försäljningssätt

  • Bud, senast: 7 oktober, 2021
  • Pris: 650 000 kr Utgångspris

Övrigt

  • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
    
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.