Stutt 140:3

Nu förmedlas en välarronderad skogsfastighet, belägen på Spjutselsbergets sydsluttning. Fastigheten omfattar ett skogsmarksskifte vilket erbjuder mycket goda förutsättningar för tillväxt/skogsproduktion. 32 hektar skogsmark där medeltillväxten är beräknad till ca 5,6 m3sk per hektar och år. Det totala virkesförrådet är uppskattat till 3 900 m3sk vilket fördelar sig främst på gran och tall. God åtkomst via två väganslutningar. Jakträtt inom Venjans viltvårdsområde, ca 23 000 ha. Andel i Venjans besparingsskog ger, för tillfället, rätt till bidrag för skogsvård. Besparingen sköter även skogsbilvägarna inom området. Ett stenkast från fastigheten flyter Vanån, vilken håller bestånd av bl.a. öring och harr.

Allmän information

  • Huvudinriktning: Skog
  • Försäljningssätt

  • Bud, senast: 30 september, 2021
  • Pris: 1 400 000 kr Utgångspris

Övrigt

  • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
    
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.