Rot 9:4

En obebyggd skogsfastighet med god bonitet som omfattar 2 närliggande skogsskiften samt ett inägomarksskifte i Rot. Från fastigheten kan man uppleva vackra vyer över det Älvdalska naturlandskapet. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår enligt den nyupprättade skogsbruksplanen till ca 34 ha med ett virkesförråd om 4 100 m3sk varav 3 100 m3sk är skog i slutavverkningsmogen ålder (huggningsklass S2). Jakt i Rot-Holens viltvårdsområde, ca 3 500 ha, samt jaktmöjlighet på Älvdalens Besparingsskog, ca 50 000 ha. Medelboniteten är beräknad till 4,5 m3sk per ha och år. Andel i Älvdalens Besparingsskog som i dagsläget delar ut mycket förmånliga bidrag för skogsvårdsåtgärder som t ex röjning, markberedning, plantor och plantering m.m.

Allmän information

  • Huvudinriktning: Skog
  • Försäljningssätt

  • Bud, senast: 17 juni, 2021
  • Pris: 1 400 000 kr Utgångspris

Övrigt

  • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
    
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.