Knås 139:1, Solbodarna 18:1

Två lättillgängliga skogsfastigheter med eventuell möjlighet till byggnation i strandnära läge. Skiftet vid Näsheden ingår i LIS-område och är vackert beläget i närheten av Venjanssjön. Jakträtten inom Venjans viltvårdsområde (ca 23 000 ha) ger möjlighet till småviltsjakt med svängrum.
Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 14 ha med ett ungefärligt virkesförråd om 2 300 m3sk, varav ca 1 500 m3sk är moget för föryngringsavverkning. Fastigheterna domineras av tall. Knås 139:1 äger andel i Venjans Besparingsskog som, för tillfället, ger rätt till bidrag för skogsvård. Besparingsskogen sköter även vägunderhållet på flertalet skogsbilvägar.

Allmän information

  • Huvudinriktning: Fritid, Skog
  • Försäljningssätt

  • Bud, senast: 30 juni, 2021
  • Pris: 750 000 kr Utgångspris

Övrigt

  • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
    
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.