Skogsegendom med god tillväxtpotential. Fastigheten omfattar ett skogsmarks-skifte på Budberget och nås via Budbergsvägen som ansluter i fastighetens nordvästra del. Skogsmarken utgör ca 39 ha och virkesförrådet uppgår, enligt nyligen upprättad skogsbruksplan, till ca 7 900 m3sk. Flertalet gallringsbestånd med fin möjlighet till god framtida värdeutveckling. Jakträtt inom Oxberg-Gopshus viltvårdsområde, ca 6 900 ha.

Allmän information

  • Huvudinriktning: Skog
  • Försäljningssätt

  • Bud, senast: 3 oktober, 2019
  • Pris: 2 600 000 kr Utgångspris

Övrigt

  • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
    
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.