Unik möjlighet för AB eller annan juridisk person att förvärva fastigheten och investera i skog då säljaren är en samfällighetsförening! 
Investeringsfastighet i de norra delarna av Mora kommun. Skogsmark om ca 32 ha där det totala virkesförrådet uppgår till ca 1 400 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 3,6 m3sk per hektar och år. Jakträtt inom Våmhus viltvårdsområde, ca 24 000 ha.

Allmän information

  • Huvudinriktning: Skog
  • Försäljningssätt

  • Bud, senast: 19 september, 2019
  • Pris: 525 000 kr Utgångspris

Övrigt

  • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
    
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.