Stor skogs- och jaktegendom i Härjedalen

Visa alla bilder
Tillbaka till startsidan

Denna fastighet är såld
En rejäl fastighet med ett obebyggt skogsmarksskifte om totalt 713 ha. Fastigheten ligger ca 20 km sydväst om Hede mycket lättillgänglig via flera skogsbilvägar. Vacker miljö och omgivning i Lövåsvallen. Skogsmarken uppgår till ca 528 ha och virkesförrådet utgörs av ca 40 700 m3sk, varav 9 400 m3sk är slutavverkningsmogen skog, huggningsklass S2. Medeltillväxten har beräknats till 3,3 m3sk per hektar och år. Fastigheten har väldigt goda jaktmöjligheter då den ingår i Brovallvålens jaktlag som jagar på en areal om ca 6 400 ha. Jaktlaget drivs som en ekonomisk förening där föreningen, förutom jakt, äger och förvaltar byggnader som nyttjas i samband med jakt.

Allmän information

  • Huvudinriktning: Skog
  • Försäljningssätt

  • Bud, senast: 15 augusti, 2019

Övrigt

  • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
    
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.