Fin och välskött fastighet bestående av två obebyggda skogsmarksskiften. Fastigheten är välarronderad och nås lätt via flera bil- och traktorvägar. Skogsmarksarealen uppgår till ca 44 ha. Det totala virkesförrådet består av ca 3 500 m3sk varav 1 600 m3sk är slutavverkningsmogen skog, huggningsklass S2. Fastigheten är talldominerad med fina ungskogar. Medelboniteten är beräknad till 4,1 m3sk per hektar och år. Jakträtt inom Bonäs viltvårdsområde som omfattar ca 13 500 ha. Andel i Dyverdalens gemensamhetsskog (0,207%). Vägen till skifte 2 är försedd med bom strax efter Rädbjörka och kan vara låst under tjällossningstider. Kontakta Anders Johansson, 070-201 07 06, för att kontrollera om den är öppen

Allmän information

 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Försäljningssätt

 • Bud, senast: 13 juni, 2019
 • Pris: 1 150 000 kr Utgångspris

Övrigt

 • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
  
  * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.