Bonäs 268:1

Nu är ett av det vackraste skiftena på Bonäsheden till salu!! 
Fastigheten gränsar mellan Bonäs-Björkavägen och Ätjärn. De 23 hektaren skogsmark består av plan och fin terräng med mycket lättföryngrad mark. Virkesförrådet uppgår, enligt ny skogsbruksplan, till ca 4 500 m3sk vara 4 000 m3sk är ståtlig timmerskog mogen för avverkning. Medeltillväxten har beräknats till 4,3 m3sk per hektar och år. Ett mindre åkermarksskifte inne i Bonäs med fint läge vid Orsasjön hör till fastigheten. Jakträtt inom Bonäs viltvårdsområde som omfattar ca 13 500 ha.

Allmän information

  • Huvudinriktning: Skog
  • Försäljningssätt

  • Bud, senast: 23 maj, 2019

Övrigt

  • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.