Kvalitétsskogsbruk Mora - Nusnäs

Visa alla bilder
Tillbaka till startsidan

Nusnäs 238:5

Talldominerad skogsfastighet om 19 ha med lättföryngrad mark och goda förutsättningar för kvalitétsskogsbruk. Nusnäs 238:5 omfattar två obebyggda skiften. Ett skifte är beläget ca 15 km öster om Mora intill riksväg 70, Det andra mindre impedimentskiftet är beläget på Budasmyren. Virkesförrådet uppgår, enligt nyupprättad skogsbruksplan, till ca 1 000 m3sk i huvudsak ungskog /plantskog samt gallringsskog. Ungskogs-bestånden har i regel väletablerade föryngringar med höga stamantal. Jakträtt för ägaren inom Nusnäs viltvårdsområde, ca 4 150 ha.

Allmän information

  • Huvudinriktning: Skog
  • Försäljningssätt

  • Bud, senast: 16 maj, 2019

Övrigt

  • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
    
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.