Tillfälle att göra en skogsinvestering i de norra delarna av Mora kommun. Fastigheten består av två obebyggda skogsmarkskiften med mycket god nåbarhet via skogsbilväg. Enligt den nyupprättade skogsbruksplanen uppgår skogsmarksarealen till 64,8 ha och det totala virkesförrådet utgörs av ca 2 600 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 3,5 m3sk per hektar och år. Jakträtt inom Våmhus viltvårdsområde som omfattar ca 24 000 ha.

Allmän information

  • Huvudinriktning: Skog
  • Pris: 1 000 000 kr eller bud

Övrigt

  • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
    
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.