Mora Höjen 56:2

Förverkliga skogsägardrömmen med denna mycket välarronderade fastighet. 
Höjen 56:2 är genomgående välskött och flera av gallringsbestånden uppvisar god löpande tillväxt. Skogstransporter löses med enkelhet till Indalsvägen, som korsar fastigheten. Fastigheten omfattar ett obebyggt och talldominerat skogsmarkskifte ca 4 km väster om Våmhus där natursköna Indån utgör gräns i den södra delen av fastigheten. Skogsmarksarealen uppgår till ca 64 ha och virkesförrådet till 7 300 m3sk, enligt den nya skogsbruksplanen. En betydande del av virkesförrådet är skog mogen för föryngringsavverkning. Ägaren har möjlighet att jaga inom Våmhus viltvårdsområde, ca 24 000 ha, samt upplåta en jakträtt till utomstående.

Allmän information

  • Huvudinriktning: Skog
  • Försäljningssätt

  • Bud, senast: 24 juni, 2020
  • Pris: 2 075 000 kr Utgångspris

Övrigt

  • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
    
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.