Mora Vika 290:1

Större skogsfastighet väster om Vika med mycket goda vägförbindelser. Varje skifte har minst en väganslutning vilket ger goda förutsättningar för enkel tillsyn eller en sväng med röjsågen. Vika 290:1 är obebyggd och omfattar 3 skogsmarksskiften. Skogsmarksarealen omfattar drygt 104,5 ha och virkesförrådet har bedömts till ca 10 800 m3sk. Skog i flera åldersklasser där tyngdpunkten ligger på växtliga gallringsskogar samt äldre avverkningsbar skog. 4 jakträtter inom Vika viltvårdsområde som omfattar ca 8 000 ha. Andel i Skällnäs Gemensamhetsskog där andelen uppgår till 3,626%.

Allmän information

  • Huvudinriktning: Skog
  • Försäljningssätt

  • Bud, senast: 4 juni, 2020
  • Pris: 3 250 000 kr Utgångspris

Övrigt

  • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
    
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.