Ett skifte, 35 318 m3sk i Hassela.

Visa alla bilder
Tillbaka till startsidan

Hassela-Berge 18:1

Ett skifte om 35 318 m3sk, hög bonitet, bra vägnät.

En skogsfastighet utöver det vanliga.

Skogsfastigheten består i huvudsak av ETT sammanhängande skifte om 209 hektar varav 199,4 hektar produktiv skogsmark med hög andel skog i den attraktiva åldern 30 till 70 år.

Fastigheten har mycket bra vägnät. Skiftets södra och mellersta del nås genom skogsbilväg (vägförening) från allmän väg upp genom skiftet fram till vändplan. Norra delen av skiftet nås genom gemensamt brukad skogsbilväg ut till större skogsbilväg.

Skogsmarken på fastigheten har för orten en hög medelbonitet vilken uppgår till 6,9. Den löpande tillväxten uppgår till 7,1.

Virkesförrådet på fastigheten uppgår enligt skogsbruksplan till 35 318 m3sk (177 m3sk/ha). 

Närhet till skogsindustrierna i Iggesund (Hudiksvall), Sundsvall och Plyfa i Hassela.

Jakten är enskild och brukas förnärvarande av Uppgårdsbodarnas jaktlag om ca 3 100 hektar.

Allmän information

  • Huvudinriktning: Skog
  • Försäljningssätt

  • Intresseanmälan, senast: 5 november, 2020
  • Pris: 12 000 000 kr Utgångspris

Övrigt

  • Fastighetsbeskrivning inklusive skogsbruksplan under dokument och länkar nedan.
    
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.