Skog i Lima - Rissätra

Visa alla bilder
Tillbaka till startsidan

Fin fastighet med bra tillväxt samt bidrag för bland annat skogsvård öster om Rissätra!
Genom pågående lantmäteriförrättning (avstyckning) finns möjlighet att tillträda den nybildade fastigheten efter avslutad förrättning alternativt genom fastighetsreglering till eget innehav. Skogsmarken omfattar ca 108 ha med ett totalt virkesförråd omfattande ca 10 000 m3sk. Medeltillväxten har beräknats till 4,6 m3sk per hektar och år. Andel i Lima Besparingsskog som, för närvarande, lämnar bidrag till bland annat skogsvård. För t ex röjning utgår bidrag med 2 000 kr/ha samt för markberedning och inköp av skogsplantor utgår bidrag med 75% av kostnaden (max bidrag 75 000 kr/år). Jakträtt inom Lima östra viltvårdsområde omfattande ca 19 400 ha samt möjlighet till småviltsjakt på Lima Besparingsskog marker, ca 51 000 ha.

Allmän information

  • Typkod: 110
  • Huvudinriktning: Skog
  • Försäljningssätt

  • Bud, senast: 4 november, 2019
  • Pris: 2 900 000 kr Prisidé

Övrigt

  • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
    
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.