Heden 107:1 omfattar två lättillgängliga obebyggda skogsmarksskiften där skogsmarksarealen uppgår till ca 47 ha. Flera bestånd med hög tillväxt ger goda möjligheter för en hög framtida värdetillväxt. Virkesförrådet uppgår till 4 300 m3sk varav ca 1 900 m3sk är skog som går att avverka. Medeltillväxten är beräknad till 5,7 m3sk per hektar och år. Möjlighet att jaga inom Våmhus viltvårdsområde, ca 24 000 ha.

Allmän information

  • Huvudinriktning: Skog
  • Försäljningssätt

  • Bud, senast: 24 oktober, 2019
  • Pris: 1 425 000 kr Utgångspris

Övrigt

  • Ladda hem den fullständiga fastighetsbeskrivningen inklusive skogsbruksplanen under dokument och länkar nedan.
    
    * Mobilkartan kräver appen Google Earth installerad.