Välkommen till Skogsbyrågruppen

Vi förmedlar skogs- och jordbruksfastigheter, genomför generationsväxlingar och upprättar deklarationer och skatteutredningar.
Göran Vesterlind
0650-144 15
070-557 71 05
HUDIKSVALL
Anders Henriksen
0250-108 10
070-208 86 85
Mora
Fredrik Mikaelsson
0250-108 07
076-039 70 50
Mora
Michael Jönsson
0250-108 08
070-255 10 17
Mora
Torbjörn Sverker
0660-156 77
070-633 99 79
Örnsköldsvik